Nechcete čekat na podíl na zisku? Vyplaťte si zálohu!

Nechcete čekat na podíl na zisku? Vyplaťte si zálohu!

| Kateřina Dvořáková

Revoluce v podnikání, která přijde 1. ledna 2014 s novým zákonem o obchodních společnostech, se nevyhne ani podílům na zisku, který firmy vytvoří. O jaké změny jde a k čemu je lze využít?

Především jde o možnost vyplácet zálohy na podíl na zisku. Jinými slovy, nově už není potřeba spěchat, aby byly všechny výplaty schváleny do 30. června. Stačí zpracovat mezitímní účetní závěrku, a pokud je společnost natolik zdravá, že si výplatou nezpůsobí úpadek, lze vyplatit zálohu za podmínek specifikovaných v zákoně.

Podíl na zisku nemusí také nutně skončit v rukou společníků. Pokud je pro vás výhodnější, aby podíl na zisku putoval přímo na účet mateřské společnosti či úplně jiné osoby, lze toho nově snadno dosáhnout. Výplatu podílu na zisku jiným osobám než společníkům musí umožnit společenská smlouva, pak je potřeba již přijmout jen příslušné usnesení valné hromady či jediného společníka.

Do kdy se podíl vyplácí? Zásadně do 3 měsíců ode dne, kdy bylo o jeho rozdělení rozhodnuto, ale ani tato lhůta není neměnná. Jinou lhůtu mohou totiž obsahovat stanovy, společenská smlouva i rozhodnutí valné hromady. Pak už je věcí statutárního orgánu, aby rozhodl o výplatě podílu na zisku. Statutární orgán se ale musí mít na pozoru – pokud by usnesení valné hromady o rozdělení zisku bylo v rozporu se zákonem, nesmí statutární orgán podíly vyplatit, jinak odpovídá za způsobenou škodu.

A závěrem ještě malá perlička. Podíly na zisku lze totiž vyplácet i jinak než v penězích (například ve formě části úrody), pokud to připouští společenská smlouva, stanovy či o tom rozhodne valná hromada. Byť to asi nebude nejvyužívanější možnost, je z toho zřejmé, že se můžeme dočkat opravdu revolučních událostí.

reklama
reklama