Akcie, mladé trhy, světová ekonomika a dluhopisy: Výhled na rok 2014 v podání expertů z ING IM

| redakce

Vývoj cen akcií bude ovlivněn lepšími podmínkami pro růst zisků. Rozvíjející se trhy potřebují k dosažení potenciálu strukturální reformy a odlišný růstový model.

ING Investment Management odhaduje růst HDP USA nad potenciálem díky uvolněnější fiskální politice, ozdravování soukromého sektoru a měnové podpoře. Zároveň očekává, že se "Abenomice" podaří oživit Japonsko, ačkoli se nedomnívá, že by k odblokování firemních úspor bylo potřeba nějakých dalších opatření, a zdůrazňuje, že růst spotřebních daní bude nadále rizikem pro další růst.

Evropa by měla ekonomicky růst zhruba na úrovni svého potenciálu, který již bude daleko méně zatížen fiskálními a úvěrovými brzdami než během recese v letech 2011 a 2012. Nerovnováhy budou přesto bránit růstu domácí poptávky nad úrovní potenciálu. Rizika poklesu jsou přítomna i na rozvíjejících se trzích, a to v důsledku prudkého nárůstu zadlužení v uplynulých letech, přičemž tyto země naléhavě potřebují strukturální reformy.

"Dochází k postupnému zlepšování podmínek potřebných pro trvale udržitelnou konjunkturu a k celkovému poklesu nerovnováh. Proces oddlužování v USA výrazně pokročil s tím, že u domácností se poměr dluhů k příjmům vrátil na úroveň roku 2003, zatímco čisté jmění se nadále soustavně vylepšuje a kapitálová přiměřenost amerických bank je nejvyšší za uplynulá dvě desetiletí. Výsledky oddlužování Evropy jsou smíšené. Významného pokroku Evropa dosáhla u konkurenceschopnosti svých periferních států, Francie a Itálie však v tomto ohledu zaostávají. Navíc nerovnováhy na rozvíjejících se trzích naléhavě vyžadují strukturální reformy a jiný růstový model," uvedl Valentijn van Nieuwenhuijzen, ředitel pro strategii ING IM.

"Celkově stále očekáváme globální oživení, neboť politická opatření snížila řadu rizik. Dynamická (rizikovější) aktiva mají dobrou podporu pro další růst, ale s větším rozptylem (vyšší volatilitou). Proto upřednostňujeme v rámci aktiv akcie a mezi regiony Evropu, zatímco u státních dluhopisů a regionu rozvíjejících se trhů zůstáváme opatrní," doplnil.

Pevně úročená aktiva (fixed income)

ING IM upozorňuje, že výnosy dluhopisů jsou stále poblíž minima, zatímco rozpětí (spready) mezi výnosy jednotlivých druhů dluhopisů (například korporátních vs. státních) jsou na historickém průměru, přičemž výnosy státních dluhopisů vykazují rostoucí trend. Navíc ve vztahu k makroekonomickým a mikroekonomickým trendům zůstávají tato rozpětí atraktivní.

Makroekonomické prostředí zůstává z globálního pohledu příznivé s tím, že v poslední době došlo k určitému efektu dohánění (catch-up effect) v Evropě a Číně. Zároveň rozhodnutí Fedu z druhého pololetí letošního roku, že prozatím nebude ukončovat politiku kvantitativního uvolňování, podporuje růstové tendence a celkový proces ekonomického oživení.

Z výše uvedených důvodů ING IM v rámci pevně úročených aktiv (fixed income) a spreadových produktů udržuje sklon k růstu, s podprůměrným zastoupením státních obligací a nadprůměrným zastoupením spreadových produktů. V této oblasti společnost preferuje zejména dluhopisy s vysokým výnosem a státní dluhopisy periferních zemí eurozóny.

  • 1
  • 2
reklama
reklama