I v českých fondech se sází spíše na riziko, peněžní trh netáhne

| redakce

V říjnu vzrostla hodnota aktiv investičních fondů registrovaných v České republice o 2,1 miliardy Kč a dosáhla 127,4 miliardy Kč, což ve srovnání s předchozím měsícem znamenalo růst o 1,7 %. Byl to již devátý měsíc v tomto roce, kdy se hodnota spravovaných aktiv zvýšila, a čtvrtý měsíc, během něhož růst přesáhl úroveň 2 miliard Kč.

Podobně jako v září měla i v říjnu největší vliv na pozitivní dynamiku prostředků spravovaných investičními fondy kladná výkonnost. Čisté prodeje se oproti tomu na růstu hodnoty aktiv podílely mnohem méně, ačkoli vykázaly již šestý měsíc po sobě kladnou hodnotu.

Výkonnost a čisté prodeje fondů v ČR

V říjnu pokračoval na akciových i dluhopisových trzích podstatný růst. Index MSCI EM Eastern Europe, který sleduje výsledky burz v zemích střední a východní Evropy, vzrostl o 4,8 % (v USD), velmi dobře si vedly také západoevropské akciové trhy. Německý index DAX si například připsal 5,1 % a rakouský index ATX 3 %. K největšímu růstu však došlo na Iberském poloostrově, kde index IBEX35 získal dokonce 7,9 %.

Signifikantní růst na kapitálových trzích měl velmi podstatný vliv na nárůst hodnoty aktiv spravovaných investičními fondy. Výkonnost fondů dosáhla nominální hodnoty 1,5 miliardy Kč a byla jen o málo nižší než v září (1,6 miliardy Kč). S výjimkou fondů peněžního trhu a fondů absolutní návratnosti vykázaly všechny segmenty trhu investičních fondů kladné čisté prodeje, jejich hodnota v říjnu činila 0,6 miliardy Kč.

Největší změnu hodnoty aktiv zaznamenal segment akciových fondů, který vzrostl o 0,8 miliardy Kč. Příčinou této změny byla především pozitivní výkonnost, neboť čisté prodeje v tomto případě dosáhly hodnoty pouze 120 milionů Kč. Jen o málo hůře na tom byly ve srovnání s akciovými fondy investiční instrumenty z kategorie fondů smíšených, v jejichž případě vzrostly čisté prodeje o 190 milionů Kč a výkonnost o 520 milionů Kč.

Třetí místo z hlediska růstu hodnoty aktiv obsadily dluhopisové fondy, jež mají na trhu největší podíl (46,6 %). V jejich případě dosáhl růst hodnoty aktiv hodnoty 0,4 miliardy Kč, vliv na něj měly z tří pětin kladná výkonnost a ze dvou pětin kladné čisté prodeje.

Podílové fondy v ČR - čistý objem aktiv a podíl jednotlivých segmentů

V případě zajištěných fondů měly naopak nejvýznamnější vliv na růst hodnoty spravovaných aktiv kladné čisté prodeje. V největší míře je to zásluha úspěchu nově spuštěného otevřeného investičního fondu Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, v jehož případě dosáhly vklady hodnoty téměř 190 milionů Kč.

Za zmínku stojí skutečnost, že čistými prodeji v hodnotě vyšší než 100 milionů Kč se mohly v říjnu pochlubit ještě tři další fondy. Největší přízni investorů se těšil fond ISČS KONZERVATIVNÍ MIX FF, do něhož bylo vloženo 470 milionů Kč. Dalšími fondy byly ISČS TRENDBOND a KB Privátní správa aktiv 2, do nichž vklady v uvedeném pořadí činily 180 milionů a 130 milionů Kč.

Podílové fondy v ČR, do nichž bylo v říjnu 2013 vloženo více než 100 milionů Kč

Pokles hodnoty aktiv zaznamenal v říjnu pouze segment fondů peněžního trhu. Příčinou této skutečnosti byly záporné čisté prodeje, jež dosáhly v důsledku jednoznačné převahy zpětných odkupů nad vklady hodnoty -160 milionů Kč.

Zdroj: Analizy Online

reklama
reklama