Jak vidí rok 2014 tradeři a jaká předsevzetí by měl mít každý z nás

| Martin Lembák

Je konec roku, takže je potřeba bilancovat a analyzovat uplynulých 12 měsíců, ale hlavně se podívat dopředu. Co od roku 2014 očekávají ti, kdo jsou denně na trhu?

Na pravidelném setkání traderů pořádaném společností Charles Schwab na začátku prosince byl proveden průzkum Trading Services Sentiment Survey. Ze 781 odpovědí vznikla nejen statistika aktuálního vnímání trhu, ale také se sesbírala novoroční předsevzetí, která si obchodníci berou k srdci.

Nejvíce obchodníků od zahájení těchto dotazování v roce 2008 bylo v prosinci pozitivních nebo neutrálních, pokud jde o výhled vývoje akciového trhu – celkem 90 %. Jen 10 % dotázaných očekávalo pokles v následujících třech až šesti měsících (v září mělo medvědí náladu 15 % traderů).

I když se zvýšil podíl býků, jen 23 % respondentů změnilo alokaci investic na méně hotovosti za poslední tři měsíce, naopak 33 % obchodníků zvýšilo podíl hotovosti. Alarmující je, že pouze 10 % dotázaných vnímá své portfolio jako dostatečně zajištěné (zahedgeované) proti nepříznivému pohybu trhu.

V otázce obchodního plánu se nadpoloviční většina tázaných (63 %) přihlásila ke striktnímu dodržování systému a jen 5 % k častému porušování předem stanovené strategie. 32 % respondentů však uvedlo absenci jakéhokoli systému a reagování na aktuální dění na trhu. Pozitivní je, že 46 % traderů hodlá v roce 2014 věnovat více času než dosud dalšímu vzdělávání. 43 % účastníků průzkumu hodlá intenzivněji hledat nové tržní příležitosti a 28 % dotazovaných si chce stanovit a dodržovat obchodní plán.

4 předsevzetí pro každého

S příchodem nového roku souvisejí předsevzetí. Ačkoli v reálu obvykle platí, že čím více jich je, tím hůře se dodržují, přece jen se pokusme ve finanční oblasti ta hlavní definovat.

  1. Mít a plánovat si rodinný rozpočet.
  2. Zaměřit se na efektivní řízení a splácení případného dluhu.
  3. Investovat s jasně definovaným plánem a diverzifikovat investice aktivy a programy, které co nejméně korelují.
  4. Být připraven na neočekávané životní situace a náklady s nimi spojené.
reklama
reklama