Tři fondy s pěti hvězdami od Morningstar

| redakce

Tři fondy společnosti Cornhill Management získaly od mezinárodní agentury Morningstar vytoužený nejvyšší rating, tedy 5 hvězd, což podtrhuje jejich atraktivitu pro investory. Fondy WSF Global Equity Fund, WIOF Latin American Performance Fund a WIOF South-East Asia Performance Fund získaly nejvyšší rating k říjnu 2013, což znamená, že patří mezi nejlepších 10 % fondů v rámci dané kategorie společnosti Morningstar.

Ačkoli je vynikající výkonnost typickým znakem všech tří fondů, každý z nich je něčím specifický. Proto mohou být do jednoho vhodnou součástí investičního portfolia.

WIOF SOUTH-EAST ASIA PERFORMANCE FUND

Rostoucí mladá pracovní síla, rychle expandující střední třída pohánějící rostoucí domácí poptávku a regionální trhy s výbornou výkonností – to jsou znaky regionu jihovýchodní Asie, který by proto žádný investor neměl přehlížet. Fond byl opakovaně oceněn nejvyšším ratingem od společnosti Morningstar a patří mezi 10 % nejlepších fondů v rámci kategorie ASEAN Equity, tedy fondů investujících do akcií regionu jihovýchodní Asie (ASEAN).

Dosavadní výkonnost fondu může pokračovat, jelikož fond využívá atraktivní investiční fundamenty, které nabízejí některé z nejdynamičtějších ekonomik světa. Jedná se o odhadovanou kombinaci populace regionu (500 milionů obyvatel) a HDP (2 biliony USD), kombinovanou tržní kapitalizaci (1,9 bilionu USD) a silnou a rostoucí domácí poptávku podporovanou zvětšující se mladou pracovní sílou a rostoucí bohatou střední třídou.

Zásadní reformy ve fiskální politice i v jiných ekonomických oblastech a závazek zemí regionu vytvořit Sdružení národů jihovýchodní Asie (Association of Southeast Asian Nations Economic Community) posilují ekonomické zdraví zemí regionu, čímž podporují investiční příležitosti. Předpokládá se, že ekonomický růst zemí regionu překoná v roce 2014 růst v mnoha vyspělých zemích, a to navzdory pokračujícím problémům v globální ekonomice. Navíc je fond spravován společností CIMB-Principal Asset Management, oceněným investičním specialistou z Asie, který je součástí CIMB Group, čtvrté největší bankovní skupiny v regionu jihovýchodní Asie.

WIOF LATIN AMERICAN PERFORMANCE FUND

Investorům do akciových a dluhopisových trhů Latinské Ameriky nabízí fond WIOF Latin American Performance Fund přístup do regionu, kde demografie, ekonomická síla a rychle se rozvíjející střední třída vytvářejí rychlý spotřebitelský růst a atraktivní investiční prostředí. Politická stabilita a ortodoxní ekonomické politiky daly vzniknout výraznému růstu, který vytváří nové příležitosti pro regionální společnosti a zvyšuje podíl střední třídy a blahobyt. Zvýšená kupní síla obyvatel Latinské Ameriky též oživila domácí spotřebitelskou poptávku a vytvořila investiční příležitosti ve více sektorech ekonomiky.

Země Latinské Ameriky jsou na rozdíl od jiných mladých ekonomik relativně málo závislé na exportu, především komodit, což je výhoda, kterou by investoři neměli přehlížet. I když vyšší ceny komodit mohou poskytnout zemím Latinské Ameriky pozitivní růstový impulz, nepatří země mezi exportně orientované regiony světa (na rozdíl od Asie).

Vzhledem k nedávnému vývoji byly země v regionu poháněny hlavně stabilizačními a restrukturalizačními aktivitami v rámci vlastních ekonomik, což přispělo ke zlepšení postavení nižší a střední třídy a k růstu domácí spotřeby. Rovněž je potřeba připomenout, že regionální indexy, které se z jedné třetiny skládají ze společností komoditního sektoru, příliš zdůrazňovaly význam tohoto sektoru v zemích latinskoamerického regionu.

Mezinárodní měnový fond předpokládá v nejbližších pěti letech (2013 až 2017) ekonomický růst USA o 2,9 % ročně, v hlavních zemích Latinské Ameriky pak 4,5 % ročně. Manažer portfolia fondu Fernando X. Donayre tvrdí, že "silné základy ekonomik Latinské Ameriky signalizují dobré vyhlídky investic v regionu v dlouhodobém horizontu". Portfolio fondu je spravováno společností INCA Investments LLC, která má zkušenosti z investování na latinskoamerických trzích od začátku 90. let minulého století a má tým analytiků specializujících se na nejdůležitější sektory v regionu.

WSF GLOBAL EQUITY FUND

Tento fond, který se zaměřuje na globální akcie spravované v souladu s islámským právem šaría, je světovou jedničkou. Od svého vzniku před třemi lety získal několik prestižních ocenění, například v roce 2012 titul Nejlepší islámský fond (globální šaría akciové fondy) při udělování prestižních cen Islamic Business and Finance Awards. Podle ratingové agentury Morningstar, která sleduje fondy z celého světa, měl fond v roce 2011 nejlepší výkonnost v rámci kategorie islámských globálních akciových fondů. Od vzniku v roce 2010 neustále patřil mezi nejlepší fondy investující podle práva šaría v globální kategorii Islamic Global Equity společnosti Morningstar. Nyní byl tedy oceněn nejvyšším ratingem Morningstar za tříletou výkonnost od svého vzniku.

Fond je spravován oceňovaným portfoliomanažerem, společností Cogent Asset Management. Zakládající členové společnosti v minulosti spravovali některé oceňované fondy s vysokou výkonností v rámci různých kategorií.

"Investování v souladu s islámským právem šaría není pouze pro muslimy. Je vhodné pro jakéhokoliv investora se silnými sociálními mravními principy, který nechce investovat do alkoholu, hazardních her nebo tabákového průmyslu, dívá se skepticky na přidanou hodnotu pro společnost ze strany konvenčního bankovního systému a chce investovat do společností s konzervativním financováním a nízkými úrovněmi dluhu," vysvětluje Ian Lancaster, výkonný ředitel společnosti Cogent Asset Management, která je investičním specialistou v oblasti aktiv řízených podle islámského práva šaría, a manažer portfolia pro fond WSF Global Equity Fund. "Akcie společností fungujících v souladu s právem šaría nabízejí přístup do světa finančně konzervativních společností, které v minulosti poskytovaly dobrou návratnost investic s relativně nízkou úrovní volatility. Tyto atributy mají, zejména v současném ekonomickém klimatu, potenciál rozšířit portfolio jakéhokoliv investora."

Více informací ohledně fondů Cornhill naleznete na www.1cornhill.com/CZE/CZE/navi/home.

Zdroj: Cornhill Management

reklama
reklama