Zajištěný, garantovaný a spol.: Fondy vzbuzují důvěru všelijak, práce s volatilitou a rizikem ale zisky automaticky neochrání

Zajištěný, garantovaný a spol.: Fondy vzbuzují důvěru všelijak, práce s volatilitou a rizikem ale zisky automaticky neochrání

| redakce

V nabídce investičních společností to vídáme často - názvy jako "garantovaný fond příležitostí" nebo "zajištěný fond nových trhů". Ne každý takový fond je však ve skutečnosti tím, čím se tváří být. Trpělivost s těmito fondy došla i americké komisi pro cenné papíry (SEC). Ta takové názvy označuje za klamání spotřebitele.

"Klienty může mást, když se podílový nebo jiný investiční fond jmenuje tak, že jeho jméno navozuje pocit ochrany vložených prostředků proti ztrátě. Důrazně doporučujeme všem fondům, které podstupují tržní, úvěrové nebo jakékoli jiné riziko, ale zároveň naznačují, že jde o chráněnou investici, aby změnily svůj název," obula se SEC do fondů ve své nedávné zprávě. Podle komise totiž mnoho fondů vyvolává v investorech pocit falešného bezpečí. Nelze prý používat slova jako "garantovaný", "chráněný" a další bez dalšího upřesnění.

Komise podle svých slov již některé konkrétní fondy ke změně názvu vyzvala, další to zřejmě čeká. Podle jejího zjištění se v poslední době přemnožilo především slovo "chráněný" (protected). Tyto fondy přitom v absolutní většině nejsou schopny peníze klientů ochránit, protože jejich strategie jsou závislé na vývoji trhů. Společnost Janus Capital Group tak změnila název svého fondu Janus Protected Growth Fund na Janus Protected Series - Growth.

"Jméno fondu nemůže říkat o fondu vše potřebné, a proto nesmí obsahovat zavádějící slova," píše SEC. Nežádoucí slova v názvu komisi vadí i v případě, že má fond vše vysvětlené v prospektu. Klienti totiž podle SEC na název fondu dají a mohou si slibovat od fondu větší ochranu majetku, než poskytuje.

Česko trápí hlavně hrabiví zprostředkovatelé

Českým investorům názvy, zdá se, problém nedělají. Podle ČNB je nejčastějším nešvarem českého finančního trhu nabídka nevhodných finančních produktů. Česká národní banka za to může pojišťovacím a investičním zprostředkovatelům uložit vysoké pokuty.

"ČNB dlouhodobě a intenzivně usiluje o úpravu pravidel pro finanční zprostředkování a v tomto směru je připravena pokračovat ve vylepšování regulace a výkonu dohledu," uvedl letos v srpnu viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík, do jehož gesce patří dohled nad finančním trhem.

K nejčastějším prohřeškům některých investičních zprostředkovatelů patří zejména podněcování zákazníků k nadměrnému obchodování. Zákazníkům doporučují provádění častých obchodů bez zjevné investiční strategie, díky čemuž mohou maximalizovat poplatky a provize za takto uskutečněné obchody.

ČNB v prvním pololetí 2013 uložila pojišťovacím zprostředkovatelům pokuty v celkové výši 3 miliony korun (za celý rok 2012 jim uložila pokuty v hodnotě 10 milionů korun). Hodnoty 3 milionů korun dosáhly v tomto období také pokuty uložené investičním zprostředkovatelům (v roce 2012 to byly celkem 2 miliony korun). Vedle pokuty může ČNB zprostředkovatelům uložit i nápravné opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků. V pravomoci ČNB není rozhodnout o odškodnění pro klienty, ti se musejí se svými nároky obrátit na soud.

Zdroj: SEC, ČNB

reklama
reklama