Jaké daně platí firmy v zemích Evropské unie

| redakce

Vývoj sazeb korporátních daní v zemích Evropské unie je od začátku století jasný - zdanění obecně klesá, v některých zemích i hodně výrazně. Francie a Španělsko, dvě země s nejvyššími firemními daněmi, by se nad sebou měly zamyslet - tak vysoké daně firmy příliš nemotivují.

Vývoj sazeb firemních daní ve svém únorovém speciálu shrnují Tomáš Kozelský a Jan Jedlička z EU Office České spořitelny.

"Některé státy šly cestou jednotlivých a často citelných snížení základních sazeb daně ze zisku firem, například Rakousko v roce 2005 o 9 procentních bodů nebo Německo o 15 procentních bodů v roce 2001 a 10 procentních bodů v roce 2008. Jiné na to šly postupně, třeba i snižováním v několika po sobě jdoucích letech (Česká republika, Slovinsko, Bulharsko)."

"Největší snížení ve sledovaném období let 2000 až 2013 bylo o 25 procentních bodů v Německu u obecné sazby korporátní daně. Nutno však podotknout, že v Německu využívali a využívají solidární přirážky a různé lokální daně. Také v Bulharsku, na Kypru a v Řecku proběhl ve sledovaném období znatelný pokles o 15 procentních bodů. Ve Francii (33,33 %) a na Maltě (35 %) nedošlo v daném období u základních sazeb daně z příjmů firem (téměř) k žádným změnám."

Vývoj celkových sazeb korporátních daní v Evropské unii

Zdroj: Česká spořitelna

reklama
reklama