Dva vlci v nás

Dva vlci v nás

| redakce

Stará indiánská moudrost. Je na vás, zda ji vezmete v úvahu při svých finančních rozhodnutích.

Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého z nás.

"Synu, v nitru každého člověka spolu zápasí dva vlci. Jeden je špatný - je to vztek, žárlivost, smutek, závist, sobeckost, hrubost, nenávist, faleš, sebelítost, namyšlenost a egoismus. Ten druhý je dobrý - je to radost, láska, vyrovnanost, klid, naděje, skromnost, vcítění se, laskavost, štědrost, soucit, věrnost a důvěra."

Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvílí se zeptal: "A který vlk vyhraje?"

Starý indián mu odpověděl: "Ten, kterého krmíš."

reklama
reklama