Hubená modelka v reklamě může být pro tržby firmy hotová katastrofa

Hubená modelka v reklamě může být pro tržby firmy hotová katastrofa

| redakce

Zapomeňte na superštíhlé modelky propagující vaši značku, radí módním firmám autoři nové studie z Warwick Business School. Špatné pocity většiny žen z hubených modelek totiž mohou ohrozit vaše tržby.

Autoři studie předložili respondentkám množství různých reklam. Některé zobrazovaly atraktivní modelku na protější straně, než byl zobrazen produkt, jiné ji zobrazovaly vedle produktu, v ostatních reklamách nebyla atraktivní modelka vůbec.

U žen, které zhlédly reklamu s modelkou na opačné straně, a byly tak vystaveny idealizovanému obrazu štíhlosti jen mírně, zaznamenali psychologové nejlepší odezvu. Závěrem zkoumání je, že způsob, jakým byla modelka k propagaci produktu využita, byl zásadní pro vyvolání pozitivních, nebo naopak negativních pocitů u dotazovaných žen.

Dejte tu modelku na druhou stranu!

"Modelka ve vedlejší roli" vedla u žen podle psychologů k podvědomému procesu sociálního porovnávání (a následně k negativnímu sebeklamu), ale vstřícnějšímu postoji ke značce.

Naopak, když firma ženám hubené modelky příliš vnucovala, proces sociálního porovnávání u nich proběhl vědomě a nastartoval u frustrované ženy defenzivní strategii pro povzbuzení sebehodnocení. Ženy vlnu negativních hodnocení vztáhly od modelu k produktu, což vedlo k neúspěchu celé reklamní kampaně.

Přesto podle autorů studie štíhlé modelky ještě do starého železa nepatří. Kontrakty s hubenými slečnami ještě nerozvazujte, protože pokud je v propagaci svých produktů využijete decentně, pomohou vám naopak k úspěchu.

Zdroj: Telegraph

reklama
reklama