Za co koupit firmu?

Za co koupit firmu?

| Michal Wija

Tuto otázku si kladou investoři před každou větší akvizicí. Peníze na koupi často poskytují banky nebo finanční skupiny, které ale požadují silné a solventní zajištění.

Co v takovém případě přichází na mysl jako první? Když za prostředky z úvěru kupuji fungující společnost, ať tato firma můj dluh svým majetkem zajistí. To je ovšem podle současného práva možné jen při splnění řady podmínek a formalit. Ale co po 1. lednu 2014?

Finanční asistence

Model popsaný výše se jmenuje "finanční asistence". Tou se rozumí situace, kdy společnost poskytne třetí osobě zálohu, půjčku, úvěr nebo zajistí její dluh za účelem toho, aby tato osoba získala ve firmě podíl. "Revoluce v podnikání" se dotkne i finanční asistence. Zatímco u akciové společnosti musí Česká republika vycházet z evropských směrnic a úprava finanční asistence se téměř nezmění, u společnosti s ručením omezeným dojde ke zjednodušení. Odpadne požadavek, aby společnost nevykazovala neuhrazené ztráty (protože to je pouze účetní položka v pasivech), a dále nebude nutné čekat, až se ve sbírce listin objeví zpráva jednatele, která poskytnutí finanční asistence odůvodňuje (zpráva se založí až následně).

Po 1. lednu 2014 pro poskytnutí finanční asistence ze strany společnosti s ručením omezeným stačí, aby:

  • asistence byla poskytnuta za férových podmínek;
  • poskytnutí asistence nepřivodilo společnosti úpadek;
  • jednatel poskytnutí asistence odůvodnil v písemné zprávě;
  • poskytnutí asistence schválila valná hromada.

Pokud tedy v současnosti plánujete akvizici fungující společnosti s ručením omezeným a nevíte, jaké zajištění bance nabídnout, nevěšte hlavu. Po 1. lednu 2014 můžete mít o vrásku méně.


Tento článek jsme vám nabídli ve spolupráci s advokátní společností Dvořák Hager & Partners

Logo: Dvořák Hager & Partners
reklama
reklama