Boom zemního plynu v Číně na spadnutí?

| Martin Lembák

Zatímco v USA došlo v posledních letech k revoluci v oblasti alternativní těžby ropy a zemního plynu, Čína stále raději spaluje levnější uhlí. Tato komodita přitom podle výroční zprávy BP dosáhla v roce 2012 podílu 30 % na celkové světové výrobě energie, což je nejvíce od roku 1970. Plyn zatím v Číně nefrčí.

Palivové uplatnění zemního plynu dosahuje v Číně podílu okolo 4,5 %, zatímco ve světě je obvyklých zhruba 23 %. Přesto je Čína čtvrtý největší spotřebitel této komodity na světě se zhruba 130 miliardami metrů krychlových ročně. Vláda má do roku 2020 stanoven cíl postupného navýšení podílu zemního plynu při výrobě energie na 10 %. Peking chce například do roku 2015 eliminovat topení uhlím a nahradit je právě zemním plynem.

Skutečná a odhadovaná spotřeba plynu v Číně do roku 2020
Skutečná a odhadovaná spotřeba plynu v Číně do roku 2020

Břidlicový plyn v Číně? Žádná sláva

Může Čína replikovat revoluci v těžbě plynu horizontálními vrty a hydraulickou frakturací, jako je tomu v USA? Situace v Číně je z geologického pohledu značně odlišná a naleziště jsou sušší, takže tato technika závislá na obrovské spotřebě vody představuje mnohem větší zátěž. Navíc břidlice v Číně obsahuje mnohem více jílu než v USA, takže se pod tlakem spíše deformuje, než aby docházelo k frakturaci. Čistě "břidlicový" plyn tedy na první pohled žádná sláva.

Podle posledních informací se ale situace může zásadně měnit. Namísto břidlicového plynu, který je nutno dostat hlouběji z horniny, se totiž ukazuje, že je plyn možné získat také z nánosů nebo písků, jež tuto komoditu nepropouštějí (v průmyslu je používán termín tight gas, tedy "úzký plyn"). Tento plyn se zachycuje v pórech až 20tisíckrát užších než lidský vlas. Obecně mohou být pro těžbu použity stejné techniky jako u plynu břidlicového, avšak ne tak zatěžujícím způsobem.

Úzký plyn jako příležitost

Těžba úzkého plynu se podílí na celkové těžbě plynu v Číně zhruba jednou třetinou, ale očekává se, že do roku 2030 by se měl její objem zvýšit 3-4krát. Podle předpovědi Čínské akademie inženýringu (ACE) bude do roku 2020 objem těžby úzkého plynu 80 miliard metrů krychlových, metanu 50 miliard metrů krychlových a břidlicového plynu 20 miliard metrů krychlových. Během posledních 8 let zainteresované společnosti, například PetroChina, snížily nejen čas o dvě třetiny, ale i náklady na těžbu o 40 % u typického vrtu. Potenciál v této oblasti tedy zajisté existuje.

Kde se nachází takzvaný úzký plyn
Kde se nachází takzvaný úzký plyn

Podle společnosti PetroChina jsou tři čtvrtiny nových nalezišť plynu v Číně charakteru úzkého plynu. Naleziště jsou především v oblasti náhorní plošiny Ordos rozprostírající se pěti provinciemi a regiony. Rezervy v této plošině se odhadují na 4 biliony metrů krychlových, tedy zhruba 40násobek čínské produkce plynu v roce 2012. PetroChina však nezůstává s technologiemi těžby tohoto druhu plynu jen na svém území, expanduje například do Turkmenistánu. Je zajímavé, že na rozdíl od předchozích projektů v této oblasti úzkého plynu není povolena spoluúčast zahraničních firem, a tak je v podstatě vše v režii firem PetroChina a Sinopec.

Uvidíme, jak se naplní uvedené predikce. Aktuálně tyto informace pomáhají udržovat ceny zemního plynu na burze NYMEX pod psychologickou hladinou 5 USD za milion britských termálních jednotek. Obchodníci a fondy (mimo zajišťující se firmy) podle posledního reportu komise pro komoditní trhy drží SHORT pozice v objemu 77 399 kontraktů zemního plynu.

Kontrakt na Henry Hub zemní plyn na burze NYMEX
Kontrakt na Henry Hub zemní plyn na burze NYMEX
reklama
reklama