Zapomeňte na brainstorming, lidé inovují nejlépe v rámci toho, co znají

| Tomáš Beránek

Většina šéfů malých i velkých firem již při pouhém zaslechnutí slova "inovace" obrací oči v sloup. První, co je napadne, jsou hodiny a dny, které jejich zaměstnanci stráví nesmyslnými, rádoby kreativními činnostmi, aniž by ve výsledku něco skutečně inovovali. Slovo "inovace" se pro mnoho lidí stalo synonymem frustrace, utrpení a absurdity.

Inside the Box

Metodám inovací se ve své knize Inside the Box: A Proven System of Creativity for Breakthrough Results (Uvnitř krabice: Osvědčený systém, jak kreativitou dosáhnout průlomových řešení) věnují Drew Boyd, který se 17 let pohyboval v oddělení reklamy, fúzí a akvizic a mezinárodního rozvoje společnosti Johnson & Johnson, a Jacob Goldenberg.

"Během posledních deseti let jsem se šéfů různě velkých firem z různých odvětví ptal, jaký význam inovacím přikládají a jak jsou s inovacemi ve své společnosti spokojeni. Prakticky všichni mi řekli, že na stupnici od jedné do deseti by význam inovací ohodnotili číslem devět nebo deset. O to překvapivější byla odpověď na druhou část otázky. Až na výjimky mi totiž všichni přiznali, že s výsledky inovací ve své společnosti příliš spokojeni nejsou, stejnou metodou hodnocení by svou spokojenost neoznačili číslem vyšším než pět," píše Boyd v knize. Tato čísla ho zaujala dokonce natolik, že začal pátrat po zdroji tak velkých rozdílů mezi snahou inovovat a spokojeností s dosaženými výsledky. "Po čase jsem zdroj tohoto nesouladu odhalil a sám jsem se divil, jak blízko jsem mu celou dobu byl. Společnosti jednoduše neví, jakým způsobem a odkud inovativní nápady získávat."

Tak trochu jiná kreativita

Tradiční pohled říká, že kreativita je nekonvenčním způsobem myšlení, při kterém jsou jednotlivci nebo kolektiv schopni generovat nové, originální nápady. Propagátoři kreativního myšlení nejčastěji doporučují, aby se lidé vymanili ze stereotypů a sevření tradičního myšlení, aby opustili prostor mezi čtyřmi stěnami "krabice", ve které jsou v práci uzavřeni. Současně radí, aby lidé při kreativním myšlení opustili pracovní prostředí, aby se odpoutali od rozlišování mezi realizovatelným a nerealizovatelným a aby se za pomoci kolektivního brainstormingu a diskuzí o zcela nesouvisejících tématech pokusili shromáždit co nejvíce myšlenek a nápadů.

"My navrhujeme řešení zcela opačné. Snažit se být za každou cenu extrémně kreativní je ve výsledku kontraproduktivní. Lidé by své pomyslné 'krabice' v žádném případě opouštět neměli. Podle našich zjištění jsou totiž nejvíce kreativní ve chvíli, kdy na problém pohlížejí očima přímo zúčastněné osoby a kdy berou v potaz všechny známé souvislosti. Stejně tak je podle našich zjištění nesrovnatelně přínosnější zužování pohledu, a ne jeho rozšiřování, které tradiční 'brainstormeři' navrhují."

Drew Boyd ve své knize přichází spolu s Jacobem Goldenbergem s alternativním způsobem hledání inovativních řešení. "Základem je rozložení konceptu, situace, produktů nebo služeb na jednotlivé atributy. Teprve díky úvahám nad novými možnostmi a změnami jednotlivých atributů dospějete k nápadům, které jsou skutečně inovativní a zároveň snadno převeditelné do reálné výroby či portfolia nabízených služeb."

1. Metoda odečítání

Odeberte z produktu jednu zdánlivě nepostradatelnou část

Metodou odečítání vzniklo nepřeberné množství produktů, které dnes vnímáme jako naprostou samozřejmost. Kontaktní čočky jsou ve své podstatě brýle bez obrouček, polévka v pytlíku je polévkou bez vody a bankomat je přepážkou bez bankovního úředníka.

A produkt s fenomenálním úspěchem jako příklad za všechny. Když v roce 1979 začal japonský výrobce elektroniky Sony prodávat přenosný hudební přehrávač Walkman, nikdo mu příliš nevěřil. Proč? Protože již tehdy existoval kazetový magnetofon, tedy zařízení, které umělo zvuk nejen přehrávat, ale i nahrávat. Spoluzakladatel společnosti a autor walkmanu Akio Morita později přiznal, že on sám byl obrovským úspěchem Walkmanu zaskočen.

2. Metoda sjednocování

Spojte dvě nezávislé funkce

Světově největší výrobce cestovních zavazadel Samsonite využil metody sjednocování k úspěšné expanzi na trh školních batohů. Batohy plné těžkých učebnic a jiných školních pomůcek často způsobují bolesti zad a krční páteře. Tradiční výrobci se tyto negativní vlivy snaží eliminovat pomocí speciálního polstrování popruhů. Samsonite se však k problému postavil zcela jinak. Namísto snižování tlaku na oblast ramen navrhl takové popruhy, které svým tvarem a umístěním simulují japonskou masážní techniku šiacu. Čím těžší obsah batohu je, tím intenzivnější pocit úlevy člověk cítí.

Druhým příkladem je internetový filtr CAPTCHA, který se snaží odlišit skutečné internetové uživatele od robotů. CAPTCHA od uživatelů při registraci nebo vkládání příspěvků do diskusních fór vyžaduje opsání textu z tvarově či barevně zdeformovaného obrázku. Filtr je založen na předpokladu, že lidský mozek na rozdíl od robotického OCR analyzátoru textu zdeformovaná písmena správně "dekóduje". Ptáte se, v čem spočívá metoda sjednocování úkolů? Autor systému Luis von Ahn si již v počátku svých úvah uvědomil, že by se CAPTCHA dala využít i pro digitalizaci starých textů, se kterými si klasické OCR programy nevědí rady. Knihu určenou k digitalizaci by stačilo oskenovat a nechat samotné internetové uživatele, aby se o její přesnou digitální kopii zasloužili. Oddělení správných a špatných přepisů by poté bylo pouze otázkou statistiky. Že se jedná o reálnou možnost, dokládá i množství opsaného textu. Podle statistik přes CAPTCHA ročně projde ekvivalent 150 tisíc knih.

  • 1
  • 2
reklama
reklama