Potravinová krize se nekoná? Ceny jídla klesají

| Martin Lembák

Ještě před rokem trh řešil možnou potravinovou krizi vlivem sucha na americkém středozápadu, který je centrem světové produkce kukuřice a sóji, jež se používají primárně k výkrmu dobytka, takže mají vliv na ceny masa. Spojené státy jsou největším světovým producentem těchto obilovin, i když v případě sóji by je podle některých studií mohla letos předstihnout Brazílie. Z titulních stránek ale potravinová krize vymizela. Na jak dlouho?

Podle zemědělského výhledu OECD a Organizace pro potraviny a zemědělství OSN (FAO) na období let 2013 až 2022 budou ceny zemědělských plodin nad historickým průměrem z důvodu kombinace pomalejšího růstu produkce a silnější poptávky, včetně té po biopalivech. Ve studii se rovněž varuje, že pokud nebudou dodrženy dostatečné zásoby v hlavních produkčních a spotřebních zemích, riziko cenové volatility potravin bude značné.

Podobná situace jako ta v roce 2012 v USA ve spojení s relativně nízkými zásobami může vest k náhlému nárůstu cen potravinářských komodit na světových trzích o 15 až 40 %. Podívejme se například na světové zásoby kukuřice v jednotlivých letech:

Světové zásoby kukuřice

Ceny potravin klesají

V červenci poklesl index cen potravin FAO již třetí měsíc v řadě, převážně díky nižším cenám obilovin, sójového a palmového oleje, ale také cukru a mléčných výrobků. To je jistě příjemná zpráva. Index FAO byl v červenci o 3,3 % níže než před rokem. Je vidno, že i když index zahájil rok 2013 relativně vysoko, je šance, že může do konce roku i poklesnout na minima za posledních 5 let.

Index cen potravin FAO
Index cen potravin FAO

A tak kromě snížené rychlosti oběhu peněz, kdy růst peněžní zásoby nevyvolává inflační tlaky (převážně z důvodu nepouštění masivní likvidity vytvořené centrálními bankami mimo bankovní systém do reálných ekonomik), také klesající ceny zemědělských komodit. Od začátku roku nemají tendenci zvyšovat cenovou hladinu. Podíl potravin na indexu spotřebitelských cen je například v Číně kolem 32 %, v Evropě 19 % (zahrnuty i tabák a alkohol) a v USA asi 14 %.

Ceny obilovin byly v červenci o téměř 13 % nižší než před rokem, hlavně z důvodu levnější kukuřice. Cena pšenice rovněž poklesla, ale zde byl propad limitován zvýšenou exportní poptávkou. Cena rýže se lišila regionálně, například v Thajsku poklesla, zatímco ve Vietnamu vzrostla. Olejniny v indexu zlevnily dokonce na tříleté minimum. Kurz sójového oleje reagoval na zprávy o nadprůměrných zásobách v Argentině, sníženou poptávku po biodieselu a vyšší úrodu sóji v USA. Podobný vývoj je pozorovatelný i u oleje palmového, řepkového a slunečnicového.

Je ale na místě určitá obezřetnost. Americké ministerstvo zemědělství podle zprávy z 12. srpna redukovalo odhad zásob obilovin v USA, zvlášť výrazně právě u sóji. Ceny všech hlavních zrnin na burze v Chicagu na report reagovaly růstem.

U mléčných produktů, ačkoli celkově ceny šly dolů, je nutno rozlišovat. Stagnující produkce a limitované zásoby mléka v Evropě, Jižní Americe a v USA se postaraly o mírný nárůst ceny, který však byl více než vyvážen poklesem cen sýrů z důvodu nižší dovozní poptávky. Složka cen masa v indexu byla prakticky beze změny i přes nižší poptávku z asijských zemí.

Cena cukru výrazně korigovala níže již čtvrtý měsíc v řadě, především zásluhou očekávané rekordní úrody v Brazílii a z důvodu nízkého kurzu brazilského realu a umísťování produkce z této jihoamerické země na světové trhy za silnější dolary. Klesající ceny ethanolu také ceně nepřidaly. V Jižní Americe se ethanol vyrábí převážně z cukrové třtiny, zatímco v USA z kukuřice. Brazilské vláda však v posledních dnech snížila odhad rekordní produkce cukru na 40,97 milionu tun oproti dubnovému odhadu 43,56 milionu tun. Nicméně je to stále o 6,8 % více než loni.

Riziko opětovného růstu cen

Je možné, že horší počasí, například obrovská vedra v Číně a Evropě nebo místní mrazíky a srážky v Jižní Americe, bude způsobovat redukci odhadů produkce směrem dolů, a tudíž obrat letošního klesajícího trendu cen potravin tento rok. Aktuálně se ovšem zdá, že trajektorie směrem dolů je z globálního hlediska příznivá. Náhlý růst cenové hladiny by dozajista nebyl pro některé země příjemný z důvodu nutného zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami a zdražování dluhové služby.

Na závěr se podívejme na vývoj ceny pšenice a kukuřice na burze v Chicagu (CME Group, kontinuální kontrakty, týdenní data) a bílého cukru na burze v Londýně (NYSE-Liffe).

Ceny pšenice, kukuřice a cukru
Ceny pšenice, kukuřice a cukru
reklama
reklama