9 kroků ke spokojenosti v profesním i osobním životě

9 kroků ke spokojenosti v profesním i osobním životě

| Alena Šmídová

Nemám přímo návod na šťastný život, ale mám pár důležitých bodů pro jeho zkvalitnění. Možná vám pomohou stanovit si strategii svého rozvoje a najít správný směr na cestě zavalené možnostmi i překážkami současné informacemi nabité doby. Poslouchejte srdce, rozum, využívejte příležitostí a buďte srdnatě odvážní i rozumně odpovědní.

1. Posilte si sebevědomí a schopnost přesvědčit a získat druhé na svou stranu.

Naučte se najít v sobě to dobré, vyzdvihnout své přednosti, uvědomit si, co všechno jste dokázali. Narovnejte se a posuďte svou dosavadní životní cestu, připomeňte si zdolání náročných cílů, které vám daly zabrat. Všichni jsme si rovni a každý dělá, co může. I těm, kteří vypadají, že mají na růžích ustláno, někdy nedají starosti spát, i takoví lidé se potýkají s osobními prohrami. Život je o zdolávání překážek a pokaždé, když je jedna za námi, můžeme být na sebe více pyšní. Jedině když si budeme vážit sami sebe, budou si nás vážit i ostatní.

2. Perfektně komunikujte, ať osobně, telefonicky, či elektronicky.

Všude, kde komunikujeme, zanecháváme stopu své osobnosti, která ovlivňuje názory ostatních na nás, rozhoduje, zda nám budou důvěřovat a zda nám v případě potřeby (ne)vyjdou vstříc. Důsledky špatné komunikace se těžko napravují a mnohdy jsou rozhodující pro naši budoucnost. A nejen komunikace přímá, tedy "tváří v tvář", ale i komunikace elektronická či telefonická. Je to snadný způsob, jak ovládnout situaci a naklonit osud na svou stranu, pokud ji bezpečně ovládáme, ale také možnost promarnění příležitosti při jejím nezvládnutí. Umění komunikace jde ruku v ruce s uměním prezentace a příjemného vystupování. Ovládnutí těchto dovedností vám usnadní budování kariéry, dosažení cílů i upevňování vztahů v osobním životě.

3. Ovládněte možnosti počítačových programů a internetu.

Pouze ti, kteří udrží krok s technologickými vymoženostmi doby, udrží krok s nastupující generací, která s nimi vyrůstá a je informovanější a často efektivnější. Nenechme se odradit tím, jak složité nám něco přijde, zkusme se to naučit. Řada technologických vymožeností má intuitivní ovládání. Pokud člověk umí psát a počítat, při troše trpělivosti své i lektora se je naučí využívat.

4. Správná organizace času a stanovení si priorit.

Nepokoušejte se zvládnout vše najednou, ale raději rozpoznat důležitost a naléhavost jednotlivých úkolů, které dohromady tvoří často nezvládnutelný zmatek. Udělejte si pořádek v myšlení a přístupu a při dodržování pravidel time managementu se vám časem podaří si vše uspořádat a postupně i ty úkoly, které stále odkládáte, splnit.

5. Správná relaxace, soustředění a využití schopností.

Relaxační techniky a umění soustředění jsou tu proto, abychom se v hektické a pro většinu z nás náročné době nezbláznili, nebyli podráždění a dokázali se radovat ze života. Paměť i schopnost soustředění se dají trénovat a za čas vás výsledek ohromí a velmi vám usnadní život.

6. Aktivně vyhledávejte informace a souvislosti.

Pochopení souvislostí vám umožní zorientovat se v situaci a nalézt řešení a správný směr. Informace nás obklopují, jen k nim nesmíme být hluší a musíme rozeznat ty pro nás důležité.

7. Mít disciplínu, ale také se mít rád a umět se pochválit.

Odměnou za přimění se k něčemu navíc, ať již ráno vstát o půl hodinky dříve, přes den se protáhnout, nebo udělat pár dřepů, nám bude dobrý pocit ze sebe sama a větší chuť do života. Pokaždé, když uděláme něco navíc, nezapomeňme se pořádně pochválit a v duchu se na sebe usmát.

8. Pozorně se dívejte, učte se, ověřujte si informace a buďte samostatní.

Učte se od těch, k nimž vzhlížíte, nepodceňujte detaily, ale zároveň věřte svému úsudku a jednejte s vědomím vlastní odpovědnosti. Každá osobnost je jedinečná a jednoho dne se může stát, že přerostete své učitele. Je na vás, abyste poznali, kdy je již váš názor přínosnější.

9. Naslouchejte, buďte přínosem a získávejte důvěru.

Budou-li vám lidé důvěřovat a mít vás rádi, pocítíte jejich byť jen virtuální podporu jako neviditelnou, ale přesto významnou sílu, která vám spolu s dalšími faktory zajistí "pevnou půdu pod nohama". Buďte k lidem vlídní, vrátí se vám to.

Více se dozvíte na webu KPN vzdělávání, s. r. o..

reklama
reklama