8 dovedností důležitých pro život a podnikání

8 dovedností důležitých pro život a podnikání

| redakce

Některé dovednosti je možné získat v průběhu života, jiné jsou vrozené. Vzájemně se sčítají a doplňují. Když máme všechny potřebné, jsme takzvaně stoprocentní. Bez nich naopak ztrácíme potenciál. Ten však lze zvýšit spoluprací s někým, kdo potřebnými dovednostmi disponuje.

Spolupráce je základním předpokladem podnikání. S ohledem na omezený čas každého člověka není možné, aby jedinec měl všechny potřebné dovednosti na nejvyšší úrovni. Veškeré dále uváděné dovednosti jsou ovšem individuálního charakteru a jsou současnou společnosti velice opomíjené.

Pokud chceme být v podnikání úspěšní, musíme se na tyto dovednosti zaměřit a rozvíjet je. V momentu, kdy má naše konkurence lepší výchozí pozici (menší daňové zatížení, vyšší podporu státu a podobně – zahraniční firmy), znamená to pro nás automaticky snížení potenciálu, který musíme kompenzovat výrazným zvýšením úrovně svých dovedností, vzdělání nebo kvality informací. Vzdělání sice úzce souvisí s úspěchem, mnoho lidí ovšem tráví spoustu času studiem, aniž by chápalo vztah reálného světa a znalostí nabytých ve škole.

Od celkových dovedností se odvíjejí naše schopnosti. Mezi ně patří také proaktivní přístup, způsob myšlení, schopnost dosáhnout cílů, umění komunikovat, zaujmout lidi a vytvářet pozitivní prostředí pro splnění důležitých cílů v podnikání. Jsou to často spíše návyky, které jsme si osvojili. Větší část tvoří vrozené, menší pak získané schopnosti. Pokud chceme obě tyto součásti své osobnosti změnit, čeká nás hodně práce, neboť jsou často silně zakořeněny v naší osobnosti.

1. Sebedůvěra

Každý podnikatel musí především věřit sám v sebe a ve své dovednosti. Stanoví-li si cíl podnikání, musí věřit, že to dokáže. Pokud o sobě vnitřně pochybujeme, vždy se to podepíše na našem výkonu. Tuto skutečnost nelze obejít ani tím, že si sami začneme něco nalhávat. Na základě objektivních věcí, které o sobě víme, musíme dospět k názoru, zda na to máme. V případě, že o sobě pochybujeme, znejistíme, což vycítí i ostatní.

Tyto informace se ukládají do našeho podvědomí, aniž bychom si to uvědomovali. Toto podvědomí ovlivňuje naše myšlení, schopnosti a neverbální komunikaci, kterou je obtížné ovládat. Skutečnost, že si člověk nevěří, mohou pak snadno odhalit potenciální obchodní partneři. S ohledem na obchod je to vždy špatně, lidé raději spolupracují s člověkem, z něhož cítí jistotu, jelikož se na něj mohou spolehnout a v jejich očích to zvyšuje pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Ve výjimečných situacích lze přeprogramovat své podvědomí a ošálit ho, čímž získáme dobré přesvědčovací schopnosti (neverbální komunikaci, projev, schopnost argumentace), jedná se však o složitý proces, který dokáží správně ovládat jen mentálně velice silní jedinci.

Víra

Nestačí pouze věřit sobě, ale také tomu, co jsme si určili jako cíl podnikání. Je to stejná situace, jako když si člověk nevěří sám. Často realizace podnikatelského nápadu zabere mnoho času, než se podaří myšlenku přeměnit na peníze (cíl každého podnikání). Pokud člověk nevěří svému projektu, znamená to, že není schopen ho prodat sám sobě (zboží, službu), těžko ho poté bude umět prodat svým zákazníkům či partnerům.

V začátcích podnikání víra znamená věřit vizi, jelikož produkt ještě nebyl vytvořen. V případě, že na realizaci společně s námi pracuje více lidí, musíme být přesvědčení, že tito lidé věří společnému podnikání stejně jako my. Ve firmách se na manažerských úrovních proto často využívá vedení pomocí sdílené vize. Všichni mají společný cíl a táhnou za jeden provaz.

V rámci řízení je vždy nutno odhalit spolupracovníky, kteří projektu nevěří nebo o něm pochybují. Jsou totiž hrozbou pro úspěšné dokončení projektu, jelikož část práce, která je delegována na člena týmu, nemusí být odvedena správně. Tato osoba tak může negativně ovlivňovat další osoby v týmu a celou operaci ohrozit. Vzniká tak velké riziko, nákaza se často šíří rychle, je to taková speciální forma rakoviny, která demotivuje celý tým, a proto je potřeba při řízení týmu mít vždy oči na stopkách, zasahovat rychle a přiměřeně.

reklama
reklama