Kdo je tady šéf?! I ředitel musí poslouchat

Kdo je tady šéf?! I ředitel musí poslouchat

| redakce

"Být ředitelem znamená být na samém vrcholu, mít vlastní kancelář a právo svobodně rozhodovat o všem, co se ve firmě děje." Kdo si tohle myslí, je tak trochu na omylu. Být ředitelem totiž znamená hlavně povinnost poslouchat a plnit přání na první pohled docela neviditelných nadřízených. Kteří to jsou?

Zákazníci

Zákazníci jsou nejdůležitější "součástí" každé společnosti, vždyť kvůli nim firmy existují. Klient by proto měl být vždy na prvním místě a jeho požadavkům by se měly přizpůsobovat všechny firemní procesy. Jak dokazují četné průzkumy, jsou zákazníci citliví především na komunikaci s firmou, při které vyžadují rychlost, vstřícnost a ochotu řešit aktuální problémy či nejasnosti.

Společnosti, které jsou ochotny zákazníkům naslouchat a být s nimi v intenzivním kontaktu, poznáte jednoduše – na svých webových stránkách uvádějí mimo jiné nejen kontakty na obchodní oddělení či telefon na zákaznickou linku, ale i kontakt na své nejvyšší vedení.

V době sociálních sítí by naprostou samozřejmostí měla být i komunikace firmy přes Twitter nebo Facebook. "Pokud jste tam, kde jsou vaši zákazníci, můžete od nich přirozeně získat zpětnou vazbu na produkty a služby, které nabízíte," říká zakladatelka a ředitelka společnosti VerticalResponse Janine Popicková. "Zákazníkům nemůžete bránit v tom, aby se svými známými a přáteli sdíleli názory na vaši společnost. Intenzivním kontaktem s nimi však můžete napomoci tomu, aby většina těchto názorů byla pozitivní."

Členové představenstva

Každý ředitel musí od nástupu do funkce počítat s tím, že se za svá rozhodnutí bude přímo zodpovídat představenstvu společnosti. Jeho členové budou chtít takřka nepřetržitě důkazy toho, že se firma posouvá kupředu a že plní své závazky a předsevzetí. Představenstvo funguje jako dohled nad ziskovostí společnosti i nad podobou celého byznys plánu, který za úspěchem či neúspěchem společnosti stojí.

Setkání s členy představenstva by však pro ředitele nemělo být noční můrou. I oni mohou být zdrojem skvělých rad a nápadů na řešení problémů, s nimiž si jinak ředitel nemusí vědět rady. Důležité proto je, aby v představenstvu zasedali skuteční odborníci, kteří jsou s fungováním firmy dobře obeznámeni.

Investoři

Na investory ředitelé mnohdy neprávem zapomínají. Často si bohužel neuvědomují, že být investorem znamená svěřit peníze a důvěru do rukou firmy, která tím na sebe bere obrovský závazek. Investoři své peníze do společností vkládají s očekáváním zhodnocení a nechtějí slyšet výmluvy, proč nejsou finanční situace či postavení firmy na trhu takové, jaké by měly být. Chtějí vidět rostoucí firmu, spokojené zákazníky a pozitivní výhledy. Pokud se tak neděje, dobře vědí, na koho se jako na viníka obrátit – na vedení společnosti.

Zaměstnanci

Největší překvapení na závěr. Myslíte si, že zaměstnanci jsou těmi posledními, kdo mají na chod společnosti vliv? Omyl, zaměstnanci jsou těmi, jimž musí každý úspěšný ředitel umět naslouchat. Nebýt zaměstnanců, nemohla by žádná firma fungovat, a to bez ohledu na to, kdo stojí v jejím čele či kdo je jejím vlastníkem. Je proto nezbytné, aby byli zaměstnanci s firemním prostředím a pracovními podmínkami spokojeni. Jedině tak budou odvádět dobrou práci.

Na zaměstnance lze nahlížet ještě z jiné roviny. Pokud se ve firmě objeví problém, se kterým si neví rady ředitel ani představenstvo, můžete si být jisti, že zaměstnanci řešení naleznou. S produkty a službami firmy jsou v každodenním kontaktu. Jsou to oni, kdo se na jejich výrobě a vývoji podílí a ví lépe než kdokoli jiný, jak a proč fungují. Ředitelé firem by se proto neměli vyhýbat pravidelným poradám a setkáním se všemi zaměstnanci bez ohledu na jejich místo ve firemní hierarchii. Pokud navíc vedení společnosti dá jasně najevo, že umí všechny nápady a přínosy náležitě ocenit, bude to pro zaměstnance další motivace, proč nad chodem společnosti přemýšlet a aktivně se na něm podílet.

Zdroj: Inc.com

reklama
reklama