Dluhopisový trh zatím není na dně, reakce na rozhodnutí FOMC ale nebude dramatická. Akcie mají maxima ještě před sebou

| Petr Fiala

Do středy večer se budou oči všech upínat k Benu Bernankemu a jeho prohlášení po skončení zasedání FOMC. Jak mohou dluhopisy na tuto událost zareagovat? V rozboru situace jsem se soustředil na sentiment obchodníků, k čemuž jsem využil zprávy COT a údaje o "security lending" od americké centrální banky.

Medvědí dluhopisový trh bude pokračovat

Nejprve dva indikátory hloubky trhu (market breadth) sestavené z cen a objemů prodejů uzavřených podílových fondů zaměřených na dluhopisy na NYSE.

V prvním grafu je nahoře cena sestrojeného dluhopisového indexu (zhruba 70 uzavřených podílových fondů), dole kompozitní market breadth indikátor (kompozitní znamená, že je sestrojen z osmi dílčích market breadth oscilátorů vyjadřujících vnitřní sílu daného segmentu trhu, v tomto případě sílu dluhopisů). Oscilátor klesl do hluboce záporné oblasti a v podstatě signalizuje probíhající dlouhodobý klesající trend (medvědí trh). V posledních dvou měsících indikátor sice posiluje, což znamená, že vnitřně stále více dluhopisových fondů je růstových, domnívám se ale, že jde jen o přechodný stav a že ceny po možném přechodném růstu znovu budou klesat. Nemyslím si, že je trh s dluhopisy u dlouhodobého cenového dna.

Dluhopisový index a hloubka trhu
Zdroj: FineCharts.cz

Stejný graf založený na týdenních hodnotách ukazuje, proč je výhodné používat kompozitní oscilátory. Dosahovaná maxima a minima jsou velice vyrovnaná a lze z toho dobře odhadovat další vývoj. Je vidět, že se současné dno indikátoru nachází v silně záporném extrému. Souvisí to se změnou trendu. Proto nečekám, že by došlo u dluhopisů k dlouhodobé změně trendu na růstový. Spíše bych čekal korekční růst následovaný dalšími poklesy.

Dluhopisový index a hloubka trhu (týdenní graf)
Zdroj: FineCharts.cz

Co si myslí banky?

Další graf se týká dluhopisů a pozic bank na trzích s futures. Znázorněné oscilátory jsou vytvořeny z reportovaných pozic zajišťovatelů (hedgers, commercials) na futures trzích. Horní panel obsahuje 18týdenní stochastický oscilátor pro součet pozic u EUR/USD a 10letého amerického státního dluhopisu (tyto kontrakty bylo možné sečíst, protože oba v podstatě vyjadřují to samé). Extrémní LONG pozice (indikátor na nule) vyjadřují skutečnost, že se banky nezajišťují proti růstu výnosů dluhopisů (úrokových sazeb), extrémní SHORT pozice (hodnota indikátoru 100) vyjadřují opak. V současné době je indikátor na nule, což je pro ceny dluhopisů minimálně krátkodobě příznivé (horní panel). Navíc banky nejsou v extrémních SHORT pozicích u akcií a dalších "RISK-ON" kontraktů (prostřední panel).

Dluhopisy a pozice bank
Zdroj: FineCharts.cz
  • 1
  • 2
reklama
reklama