Cena ropy má dále klesat. Jak to víme?

| Martin Lembák

Vývoj trhu s ropou byl v posledních měsících v souvislosti s geopolitickou situací ve středu pozornosti investorů. Cena černého zlata rostla. Kontrakty na ropu s dodáním v horizontu několika let jsou ale výrazně levnější.

Na trhu existují nejen kontrakty s dodáním v nejbližších dnech, ale i s dodáním v delším horizontu. Například divize NYMEX chicagské burzy CME Group nabízí kontrakty pro každý měsíc až do roku 2018 a dále na každý červen a prosinec do roku 2021.

Obvyklá situace na trhu s ropou oproti ostatním komoditám, jako jsou obiloviny a další, je efekt backwardation, kdy ceny bližších kontraktů jsou vyšší než těch vzdálenějších. Je tomu tak proto, že producenti jako ExxonMobil a další potřebují nabídnout obchodníkům diskont cen vzdálených kontraktů, aby mohli zajistit na trhu cenu do budoucna prodejem těchto kontraktů. Cena se liší v nákladech na skladování, pojištění a tak dále.

Sýrie nemá na cenu ropy zásadní přímý vliv

Jaká byla cena americké ropy WTI v září, v srpnu a pro porovnání před půl rokem u jednotlivých termínů (od dodávky za jeden až patnáct měsíců)? Před půl rokem forwardová křivka (znázorněná zeleně) velice mírně klesala, v posledních měsících se však sklon směrem dolů výrazně prohloubil, ať již u křivky v srpnu (znázorněné žlutě), či nyní u křivky znázorněné modře. Současná relativně vysoká cena se tedy může jevit jako nepříjemná. Pozitivní však je, že trh u vzdálenějších kontraktů její přetrvání na současné hladině neočekává.

Ceny ropy WTI

Růst cen byl způsoben především očekáváním možné války v Sýrii, výpadky v nabídce v Libyi, Nigérii a Iráku, sankcemi proti Íránu a vysokou sezónní poptávkou rafinérií. Výluky v Libyi v kombinaci s íránskou situací způsobují jisté utažení na trhu, pro pokles cen černého zlata ze současných úrovní bude nutné exporty a produkci obnovit. S tím trh se vzdálenějšími kontrakty počítá. Tyto výpadky jsou mimochodem značně větší než objem ropy, který produkovala Sýrie před vypuknutím občanské války v roce (těžba okolo 400 tisíc barelů denně, export 150 tisíc barelů). Ačkoli tedy byla v Sýrii omezena produkce o 85 %, má to oproti uvedeným výlukám na světovém trhu jen zanedbatelný vliv.

Výpadky produkce ropy v zemích OPEC

Ropa dlouhodobě za 125 USD za barel, krátkodobě ale v korekci

Nepříliš potěšující je fakt, že se neočekává pokles ceny ropy výrazně pod 100 USD za barel. Například podle analýz pařížské International Energy Agency má cena Brentu do roku 2035 v reálných cenách z roku 2011 být až zhruba 125 USD za barel. V nejbližší době ovšem trh očekává korekci ceny. Proč?

  • V nejbližším období se čeká sezónní pokles poptávky, kdy v září klesá podle odhadů o 2,1 milionu barelů za den oproti vrcholu v červenci, dále v říjnu o dalších 0,3 milionu barelů za den.

  • Rostoucí produkce mimo země OPEC v roce 2013 o 2 miliony barelů za den, ve čtvrtém kvartálu očekávaný nárůst o 0,7 milionu barelů za den oproti třetímu kvartálu. Produkce ropy v USA se má na tomto zvýšení podílet ze 40 %.

  • Předpoklad zachování zvýšeného objemu těžby v Saúdské Arábii na hladině téměř 10 milionů barelů za den.

Pokles ceny černého zlata ze současných hodnot je zvláště důležitý pro ekonomiky, jako je Indie, potýkající se v poslední době s vnější nerovnováhou a klesajícími kurzy domácích měn. Proč? Indie, která má předstihnout Čínu v počtu obyvatel, je rovněž čtvrtým největším spotřebitelem ropy na světě. Oslabování domácí měny v posledních měsících do konce srpna rozhodně nebylo příjemné, jelikož polovina obchodního deficitu země pochází právě z dovozu ropy.

Indie je z 82 % závislá na dovozu ropy. Každé zvýšení ceny černého zlata o 1 USD vede k růstu ceny dovozů ročně o 1 miliardu USD. Závislost na dovozech se má dále zvyšovat a údajně do roku 2031 překonat hranici 90 %. Proto je žádoucí buď zhodnocení rupie v páru s americkým dolarem minimálně k hodnotám z července, nebo pokles cen ropy. Jedno i druhé pak může americkou centrální banku následně stimulovat k případnému zahájení omezování kvantitativního uvolňování.

Podle poslední zprávy americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci (mimo zajišťovatele) čistých 381 307 pozic na nákupní straně, což představuje pokles o 15 465 pozic na LONG oproti minulému týdnu. Tak uvidíme, zda bude cena ropy korigovat podle odhadů. Na závěr se podívejme na vývoj ceny aktivního kontraktu ropy Brent na burze ICE, americké ropy WTI na burze NYMEX a jejich spread.

Vývoj ceny aktivního kontraktu ropy Brent na burze ICE, americké ropy WTI na burze NYMEX a jejich komoditní spread
reklama
reklama