Nová právní úprava od příštího roku: Podíly v s. r. o. na míru

| Anna Nevečeřalová

Mezi řadou novinek, které od 1. ledna 2014 přinese revoluce v soukromém právu, vyčnívá možnost ušít si podíly ve společnosti s ručením omezeným na míru. Rozdíly ve vlivu společníků na řízení společnosti, ale třeba i v dělení zisku, tak již nově nemusejí být dány pouze velikostí podílu, ale také jeho obsahem. Jak je to možné?

Nadále samozřejmě platí, že se podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným určuje podle poměru jeho vkladu k výši základního kapitálu. Jestliže tedy společník vlastní podíl spojený s vkladem ve výši 10 Kč a základní kapitál činí 100 Kč, má takový společník zpravidla 10% podíl ve společnosti.

Společenská smlouva však může obsahovat odlišnou úpravu. Jednak může umožnit, aby společník vlastnil v jedné společnosti více podílů, a jednak může upravit vznik různých druhů podílů.

Od ledna lze ve společnosti zavést vedle "základních" podílů, s nimiž nejsou spojena oproti zákonu zvláštní práva ani povinnosti, například podíly prioritní, které budou spojeny s přednostním právem podílu na zisku, podíly hlasovací spojené s rozhodujícím hlasem při patových hlasováních, podíly spojené s více hlasy na jeden podíl nebo třeba podíly spojené s vyšším podílem na likvidačním zůstatku.

Co dokážete prosadit do společenské smlouvy, stane se pro vaši společnost zákonem. V praxi se pak vhodné nastavení ve společenské smlouvě odrazí v postavení společníků. Někteří si ponechají právo rozhodovat o dění ve společnosti, jiní se promění v investory a budou čekat na svůj povinný díl zisku. Limity jsou pouze dva - dobré mravy a vaše fantazie.


Tento článek jsme vám nabídli ve spolupráci s advokátní společností Dvořák Hager & Partners

Logo: Dvořák Hager & Partners
reklama
reklama