Proč je Čína odsouzena k záhubě a co to způsobí

| redakce

Vysoká tempa růstu a zlepšující se životní úroveň Číňanů udržovaly zatím represivní režim čínské komunistické strany při životě. Bude Peking s devizovými rezervami, a tím pádem kapitálem potřebným pro prosperitu ekonomiky a zvládnutí finančních krizí, dostatečně zručný na to, aby pro něj zpomalení růstu HDP nebylo velkým problémem?

Od roku 1978, kdy byly v Číně spuštěny ekonomické reformy, do roku 2011 rostl tamní HDP průměrným ročním tempem 10 %, tedy třikrát více než světová ekonomika. Do poloviny roku 2013 ale došlo ke zpomalení na 7,7 %. Evropané, Američané nebo Japonci mohou taková čísla závidět, ale Čína 35 let nezažila delší zpomalení růstu. Jedno takové je přitom podle všeho na obzoru.

Paul Krugman považuje zpomalení čínského růstu HDP za "velký problém", signály jsou podle něj zcela jasné. Spolu s dalšími pesimisty vidí za dřívějším úspěchem Číny kombinaci několika faktorů - dostatku pracovní síly ze zemědělského venkova pro průmyslový rozvoj, nízkých mezd, masivních investic na úkor spotřeby a uměle oslabované čínské měny, která pomáhala exportu.

Staré paradigma se vytrácí

Už to tu bylo. Ekonomika Sovětského svazu začala zpomalovat v 60. letech vlivem poklesu míry růstu počtu obyvatel a "vyčerpání zásob" venkovské pracovní síly naháněné do průmyslového sektoru. S problémy ve vyspělých státech a Indii i Brazílii bude pro Čínu těžké udržet současnou úroveň vývozu.

Navzdory velkým přírůstkům v příjmech na obyvatele za poslední tři dekády zůstává Čína stále daleko za vyspělými státy, konkrétně na 123. příčce.

Najde Čína nový růstový model?

Ekonomika Číny se potřebuje opřít o něco více než jen o základní průmysl. Západ by měla začít dohánět tím, že bude udávat trendy v inovacích. Odpůrci Krugmana si jsou jisti, že se Čína přizpůsobí pomalejšímu růstu a zmenšující se poptávce ze zahraničí prostřednictvím "rebalancování".

Čína se přesouvá k "novému normálu" slabšího růstu taženého méně investicemi a exporty. Začne se spoléhat na domácí spotřebu, přičemž vláda bude schopna podle potřeby využívat hotovost na růst zaměstnanosti a příjmů.

Zdroj: Zero Hedge

reklama
reklama