Je inflace dobrá pro akcie?
|

Je inflace dobrá pro akcie?

Jak pohlížet na inflaci a inflační očekávání v kontextu investiční strategie? Na to se ve své ročence zaměřil tým akciových stratégů z Credit Suisse. Z pozorování různých typů inflace banka vyvodila, že když převládá mírně inflační prostředí, a navíc v důsledku předchozí uvolněné monetární politiky, mají akcie tendenci podávat lepší výkon ve srovnání s dluhopisy. Na začátku je ale klíčové zjistit, jakému druhu inflace ekonomika čelí.

Státní dluhopisy Inflace Světové akcie Centrální banky Světová ekonomika

Credit Suisse odhalila silný vztah mezi nízkými reálnými úrokovými mírami a nízkými akciovými výnosy. V prostředí mírné inflace s rostoucími inflačními očekáváními nicméně vidí prostor pro zvýšení akciových valuací. Dalším faktorem je podle banky posun globálního ekonomického cyklu směrem k silnějšímu oživení. To by mohlo vést k obratu směru peněžních toků a rotaci z dluhopisů do akcií.

(Ne)žádoucí inflace

Od roku 2009 naráželo rodící se oživení světové ekonomiky na řadu překážek. Hrozby jako evropská dluhová krize a americký fiskální útes jsou už snad zažehnané, což znamená výhled celosvětově silnějšího a trvalejšího oživení. V kontextu masivního kvantitativního uvolňování předních centrálních bank to ale může vést k obavám, že poroste inflace. To by mohlo mít významný dopad na ceny aktiv.

Růst cen je přínosný, když se dostaví ve formě "poptávkově tažené" inflace. Firmy mají sílu prosadit si vyšší prodejní ceny, které pak rostou rychleji než náklady na vstupy (komodity nebo mzdy). Naopak nežádoucím druhem je inflace tažená náklady. K té dochází, když se firmy musejí vyrovnat s vyššími cenami komodit nebo růstem mzdových nákladů. Důsledkem je tlak na marže, protože společnosti nemají sílu přenést vyšší ceny na spotřebitele.

S inflací je to jako s jídlem. Nesmí jí být ani málo, ani moc

Z historických zkušeností vyplývá, že když se přesouváme od prostředí deflace k mírné inflaci, vede to k růstu ocenění akcií. Když se ovšem mírná inflace přemění na vyšší inflaci, má to na akcie opačný vliv. Z pozorování, které banka provedla na datech zpětně do roku 1871, vyplývá, že se hranice oddělující příznivou a nepříznivou inflaci pro akcie nachází někde mezi 3 až 4 %.

Valuace akcií se nemají tendenci zhoršovat, dokud se inflační očekávání nedostanou nad 4 %

Reálné výnosy a vyšší inflace

Banka rozlišuje dva hlavní scénáře růstu inflace. Hlavním rozdílem je doprovodná reakce dluhopisového trhu.

 1. Pokud vyšší inflace přichází ve formě šoku, a ne jako důsledek finančně-politických opatření (vláda ani centrální banka neprosazují politiku nízkých úroků), následuje zpravidla dramatický růst reálných výnosů dluhopisů. Z historie je patrné, že tento vývoj bývá pro aktiva negativní.

 2. Pokud je vyšší inflace spojena s uvolněnou finanční politikou, vedou rostoucí inflační očekávání k nižším reálným výnosům z dluhopisů a dopad na aktiva je pozitivní.

Jak jsme na tom s "žádoucí" inflací dnes?

Nejlepším ukazatelem inflačního tlaku je mzdový růst (nebo přesněji vývoj jednotkových pracovních nákladů), protože zhruba dvě třetiny korporátních nákladů plynou z pracovního trhu. Vyšší mzdy jsou spojeny se zlepšením spotřebitelských příjmů, což firmám umožňuje částečně přenést vyšší náklady na zákazníky.

Současný vývoj v USA inflačním tlakům založeným na mzdovém růstu příliš nenasvědčuje - míry růstu mzdových nákladů a korporátních zisků jsou poblíž historických minim. Podle odhadů je zapotřebí silnější oživení a minimálně 3,5% růst HDP po dobu delší než rok, než začnou mzdy opět růst.

Růst v mzdovém komponentu Indexu mzdových nákladů je poblíž 30letého minima ...podobně jako průměrný hodinový růst zisků v soukromém sektoru mimo zemědělství

Silné zůstávají také vnější dezinflační tlaky. Patří mezi ně:

 • zlepšení v průmyslové automatizaci (míra robotizace je na rozvíjejících se trzích jen na 5 % průměru rozvinutých trhů);
 • rozmach internetu (dopadá na marže maloobchodníků);
 • menší omezení nabídky na komoditních trzích.

Nabídkově tažená inflace jako nezvaný host

Nepříznivá pro aktiva je komoditně tažená inflace. Vzniká krátkodobými výkyvy vlivem růstu cen základního zboží (potraviny a energie představují třetinu indexů spotřebitelských cen v mladých ekonomikách). Pokud s cenami komodit nerostou také mzdy, kupní síla spotřebitelů klesá, což působí dezinflačně. Komoditně tažená inflace je tak udržitelná jedině za předpokladu, že s ní drží krok mzdy, potažmo příjmy domácností.

I přes zpomalující inflaci v minulých letech rostla inflační očekávání. Trhy podle Credit Suisse začaly zaceňovat pravděpodobnost politického omylu (pokud bylo kvantitativní uvolňování přehnané, mělo by se to projevit v 5- až 10letém horizontu růstem inflace). Banka věří, že s největší pravděpodobností centrální bankéři "přestřelí" s příliš holubičí politikou vzhledem ke zkušenostem z Velké recese a měnovou politiku utáhnou raději později než dříve.

2012: Inflační očekávání v USA a míra inflace se vyvíjely opačným směrem

Dopady na ceny aktiv

Dopad na ceny akcií vystihuje binomické rozdělení mezi P/E a inflací. Když inflace v minulosti klesala pod 2 %, valuace akcií měly tendenci klesat. Důvodem bylo zhoršování kupní síly (období deflace, obzvláště v 30. letech, byla zpravidla spojena s velmi slabým růstem). Podobně negativní dopad na akciové valuace měl také růst inflace nad 4 % (viz první graf).

Vyšší inflace byla spojena s těmito dvěma jevy:

 1. růstem reálných dluhopisových výnosů;
 2. zvýšením krátkodobých úrokových sazeb (dopad přehřívání ekonomiky).

Vyšší krátkodobé úrokové sazby vedou sice k růstu diskontní míry pro akcie, nicméně pokud se ekonomika přehřívá, lze očekávat obrat trendu a období podprůměrného hospodářského růstu (potažmo pokles zisků). V určitém bodu růstu inflace se proto začne akciím dařit hůře ve vztahu k dluhopisům (akcie jsou brána jako aktiva s dlouhou durací). Obvykle k tomu dochází při inflaci nad 8 %.

Když inflace převýší 8 %, akciový výkon přestává být konzistentní

Stratégové z Credit Suisse dále vysledovali, že čím rychlejší je růst inflace, tím nejistější je její budoucí vývoj (vyplývá to z pozorování inflační volatility), a tudíž reálné výnosy dluhopisů.

Rostoucí inflace bývá doprovázena zvýšenou inflační volatilitou

Vysoké reálné výnosy dluhopisů jsou podle banky pro akcie nepříznivé. Nejenže zvyšují diskontní sazbu, ale navíc znesnadňují financování vládních deficitů. Pokud by výnos vzrostl o 2 procentní body, znamenalo by to pro zemi s vládním dluhem k HDP 100 % ročně 2 % HDP dodatečných nákladů dluhové služby. Platí navíc pravidlo, že čím méně udržitelné se jeví vládní financování trhům, tím větší tendenci růst mají reálné výnosy z dluhopisů.

V postkrizovém období počítejte se scénářem číslo 2

Protože za posledních pět let byly očekávané P/E valuace S&P 500 silně korelované s inflačními očekáváními, Credit Suisse věří, že růst inflačních očekávání bude v aktuální situaci spojen s poklesem reálných výnosů dluhopisů (nominální mohou mírně stoupat). Na ocenění akcií by to mělo mít pozitivní vliv.

Největším aktuálním problémem je podle Credit Suisse 8 bilionů USD přebytečného zadlužení vyspělých zemí a jeho další růst od roku 2008. V dlouhodobém horizontu vlády musejí stabilizovat zadlužení a nezaměstnanost.

Od roku 2008 vzrostl vládní dluh k HDP vyspělých zemí o zhruba 30 %

Existují jen 4 způsoby, jak omezit dluh:

 • nastartovat hospodářský růst;
 • vyhlásit bankrot;
 • utáhnout fiskální politiku;
 • stlačit reálné výnosy.

Pokud státy využijí poslední varianty, reálné výnosy z dluhopisů budou muset klesnout až k -1,5 až -2 %. Centrální banky se budou snažit zabránit jejich růstu prostřednictvím dalších nákupů aktiv. Vyšší inflace a inflační očekávání budou podle všeho součástí tohoto procesu.

Případná 1% úleva v reálných sazbách snižuje podle propočtů banky potřebu utahování fiskální politiky o 1 % a poskytne stimul ekonomice.

Ke stabilizaci poměru vládního dluhu k HDP a situace na pracovním trhu by podle propočtů banky potřebovaly Spojené státy reálné míry -1,6 %, Spojené království a Japonsko dokonce ještě nižší.

Hedging proti inflaci

Nejlepší zajištěním podle Credit Suisse ve vyspělých zemích:

1. Výhodně oceněná reálná aktiva

Podle OECD jsou jimi americké, německé a japonské nemovitosti. Atraktivně působí i realitní trh ve Spojeném království.

2. Firmy s cenovou politikou vázanou na vývoj inflace

3. Růst

Čím hlubší pokles reálných výnosů, tím více by měli investoři poptávat aktiva s dlouhou durací, aby vytěžili z nízké diskontní míry.

4. Zlato

Akcie těžařů zlata zaostaly v roce 2012 výrazně za výkonem zlata. Navíc čím více reálné výnosy klesají, tím více cena zlata roste.

Co když inflace poroste moc?

Pokud by růst nominálních výnosů dluhopisů předčil inflaci (rostly by reálné výnosy), Credit Suisse radí poohlédnout se po akciích s krátkou durací (s vysokým dividendovým výnosem) a negativním pracovním kapitálem (firmy dostávají zaplaceno předtím, než platí svým věřitelům). Jedná se zejména o sektory rychloobrátkového zboží (potravin), maloobchodu a telekomunikací.

A co komodity?

V jejich případě banka odhalila volnější pozitivní korelaci mezi inflací a relativní výkonností komoditních akcií. Je to tak trochu příběh o slepici a vejci.

Rostoucí cena ropy způsobuje inflaci a růst cen akcií ropných společností. Integrované ropné společnosti podávají ale nadprůměrný výkon jedině v případě velkého skoku v ceně ropy. V případě jen mírného zvýšení ceny naopak zaostávají, protože jde o defenzivní sektor (daří se jim paradoxně ve chvíli, kdy akciový trh klesá spolu s cenou ropy, jako například v roce 2008). Další nevýhodou je, že zpravidla produkují s vysokými náklady a jsou velmi citlivé na změny vládních politik, zejména daní.

Z globální perspektivy Credit Suisse neshledává v komoditách dobrý hedging proti rostoucí inflaci. Zdůvodňuje to výrazným růstem CAPEX (kapitálových výdajů), který je extrémní v porovnání s minulostí, ale i ostatními sektory v současnosti. Podstatně zvýšené CAPEX nejsou příznivé pro ceny aktiv, protože znamenají vyšší náklady a omezenou tvorbu volného cash flow.

Zdroj: Credit Suisse
Evropské trhy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá…
Evropské trhy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá…
před hodinou

Evropské trhy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá dvě procenta

Evropské akcie uzavřely týden v červených číslech, když posilující euro stáhlo do mínusu přední evropské exportéry....
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu
Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu
17:05

Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu

Americká bankovní dvojka Bank of America přesune svou základnu pro služby klientům v zemích Evropské unie po odchodu...
Bank of America Spojené království Americké banky
Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však zpevnila o 0,4 %
Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však zpevnila o 0,4 %
16:45

Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však zpevnila o 0,4 %

Pražská burza v pátek nenavázala na čtvrteční ziskovou seanci, když index PX přišel o 0,45 % na 1 004,19 bodu. Dolů...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Investoři nabídli 2,9 miliardy GBP za platební firmu Paysafe
16:20

Investoři nabídli 2,9 miliardy GBP za platební firmu Paysafe

Globální společnosti soukromého kapitálu Blackstone a CVC Capital Partners nabídly britskému zprostředkovateli...
Fúze a akvizice Spojené království Internet
Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů
Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů
16:02

Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů

Německé automobilky Volkswagen, BMW, Audi a Porsche se zřejmě domlouvaly na koordinovaném přístupu k dodavatelům a...
Volkswagen BMW Německo
Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC
Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC
15:19

Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC

Americká společnost Schlumberger, která je největším světovým poskytovatelem služeb těžařům ropy, se dohodla na...
Spojené státy americké (USA) Americké akcie Rusko
Ze světa investičních doporučení (21. července)
15:00

Ze světa investičních doporučení (21. července)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Evropské akcie Investiční doporučení
Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč
Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč
14:45

Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč

Český státní dluh se v prvním pololetí zvýšil o zhruba 175 miliard korun na 1,789 bilionu Kč. Za růstem je prodej...
Česká republika Zadlužení Česká ekonomika
Kanada: Maloobchodní tržby v květnu stouply o 0,6 %
14:35

Kanada: Maloobchodní tržby v květnu stouply o 0,6 %

Kanadské maloobchodní tržby se v květnu meziměsíčně zvýšily o 0,6 % po růstu o 0,7 % v dubnu (revidováno z +0,8 %)....
Kanada Maloobchod Tržby
Kanada: Index spotřebitelských cen v červnu podle očekávání meziročně…
14:30

Kanada: Index spotřebitelských cen v červnu podle očekávání meziročně vzrostl o 1 % (květen: +1,3 %)

Inflace v Kanadě v červnu klesla na 1 % z 1,3 % v květnu. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny snížily o 0,1 % po růstu...
Kanada Inflace
ECB: Počet padělků eurobankovek zůstal v pololetí nízký
14:14

ECB: Počet padělků eurobankovek zůstal v pololetí nízký

V prvním pololetí bylo staženo z oběhu 331 000 padělaných eurobankovek. To je o šest procent méně než v předchozích...
Euro ECB
Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD
Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD
13:58

Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD

Zájem o investici do čínského státního mobilního operátora China Unicom projevilo několik velkých technologických...
Čína Technologie Investice
Ekonomika KLDR loni podle Soulu rostla nejrychleji za 17 let
Ekonomika KLDR loni podle Soulu rostla nejrychleji za 17 let
12:49

Ekonomika KLDR loni podle Soulu rostla nejrychleji za 17 let

Hrubý domácí produkt Severní Koreje se loni zvýšil o 3,9 procenta. Dosáhl tak nejrychlejšího tempa růstu za 17 let, a...
KLDR HDP Hospodářský růst
Tržby a zisk General Electric ve 2. čtvrtletí výrazně klesly
Tržby a zisk General Electric ve 2. čtvrtletí výrazně klesly
12:30

Tržby a zisk General Electric ve 2. čtvrtletí výrazně klesly

Tržby a zisk největšího amerického průmyslového konglomerátu General Electric ve druhém čtvrtletí výrazně klesly....
General Electric Americké akcie Výsledková sezóna
Audi svolává do servisů 850 000 vozidel
12:06

Audi svolává do servisů 850 000 vozidel

Německá automobilka Audi v pátek oznámila, že do servisů svolá 850 000 vozidel s naftovým motorem, aby aktualizovala...
Německo Auta Životní prostředí
MMF půjčku Řecku podmiňuje úlevami od evropských věřitelů
MMF půjčku Řecku podmiňuje úlevami od evropských věřitelů
11:46

MMF půjčku Řecku podmiňuje úlevami od evropských věřitelů

Mezinárodní měnový fond své zapojení do finanční pomoci Řecku podmiňuje tím, že evropští věřitelé podniknou kroky ke...
Řecko Zadlužení Mezinárodní měnový fond