11 ekonomických mýtů, které přežívají argumentům navzdory
|

11 ekonomických mýtů, které přežívají argumentům navzdory

Cullen Roche, zakladatel Orcam Financial Group, se v osmé kapitole knihy "Pragmatic Capitalism" zabývá všeobecně přijímanými ekonomickými koncepty, které jsou mylné a velmi nebezpečné pro vnímání finančního světa. Sekce s názvem "Economic And Monetary Myths That Persist" identifikuje 11 zavádějících tvrzení o ekonomice a finančním systému.

Ponaučení pro investory Ekonomie Světová ekonomika ErsteCB analýzy a komentáře

1. USA směřují k bankrotu

Lidé mají tendenci přirovnávat rozvahy států k rozvahám firem nebo domácností. To vede k obavám, že USA nevyhnutelně čeká bankrot, recese a krize, jako tomu bylo třeba v případě Řecka. Na rozdíl od firmy nebo domácnosti ale americká vláda může zvednout občanům daně, natisknout peníze nebo si půjčovat za sazbu stanovenou centrální bankou. V souvislosti s deficitem není tak důležité, kolik peněz zůstává k dispozici na výdaje, rozhodující je dopad těchto výdajů na ekonomiku. Reálným limitem pro americké výdaje je až inflace, která může vzniknout z poskytování nadměrného množství likvidity soukromému sektoru.

2. Kvantitativní uvolňování je monetizace dluhu, která způsobí hyperinflaci

Ke kvantitativnímu uvolňování (QE) dochází, když Fed využívá operace na volném trhu a mění míru povinných bankovních rezerv. Cílem programu je dosažení nižších úrokových sazeb. O QE se však často mluví v souvislosti s tištěním peněz a hyperinflací. Při samotném QE se ale aktuální hodnota čistých aktiv nemění, jen jejich struktura.

Roche to připodobňuje k přelévání prostředků mezi spořicím a běžným účtem. Vzhledem k tomu, že "levné peníze" z QE zatím nevedou k přibývání peněz v oběhu (protože zůstávají v bankovních rezervách), nemůže se zvýšit ani inflace. QE samotné jen stimuluje poptávku po úvěrech a díky nízkým úrokům ulevuje od dluhového břemene a zlepšuje finanční zdraví firem a domácností. Všechny tyto pozitivní dopady na ekonomiku je ale velmi obtížné kvantifikovat.

3. Centrální banky jen obohacují bankéře

Moc centrální banky bývá nadhodnocována. Blízký vztah Fedu s bankami vede některé lidi k domněnkám, že jeho jediným úkolem je sloužit bankám. Fed se v této oblasti angažuje více, když jsou banky v problémech. Jeho základní funkcí jako clearingového domu je zajišťovat, aby platební systém mohl hladce fungovat. Bez centrální banky by bankovnímu sektoru chyběla potřebná regulace.

"Centrální banky tady máme, protože alternativou je ponechat si platební systém z 19. století, v němž zůstával risk management bank převážně neregulovaný, bez dohledu někoho shora," vysvětluje Roche. "Současný hybridní systém mezi veřejným a soukromým sektorem komplikuje konflikt zájmů, protože centrální banka slouží nejen finančním institucím, ale i vládě. Jako celek je ale spravedlivým a racionálním kompromisem mezi čistě veřejným a čistě soukromým systémem. Není perfektní, není ale ani takový, jak ho popisují konspirační teorie."

4. Peněžní systém postavený na úvěrech je neudržitelný

Katastrofy na způsob splasknutí nemovitostní bubliny bývají indikátorem nestabilního na úvěrech založeného systému. Zhoršuje to navíc obecné vnímání dluhu jako něčeho špatného a ze své podstaty neudržitelného. Ve finančním účetnictví jsou však závazky jedné strany vždy aktivy strany druhé. Bankovní úvěr je závazek dlužníka a aktivum banky. Zda bude dluh špatný, nebo dobrý, určuje až hodnota z něj dosažená.

Roche uvádí jako příklad trh s bydlením. Pokud využijete ke koupi domu úvěr, dům se stává aktivem s vyšší hodnotou, než na jakou si můžete se svými likvidními prostředky v současnosti "sáhnout". Dluhy umožňují přesunout budoucí spotřebu, produkci nebo lepší životní úroveň do současnosti. "Za tento přesun se platí náklady, ale celkový efekt dluhů záleží na tom, jak rozumně s nimi zacházíte," dodává Roche.

5. Volný trh může vyřešit všechny problémy

Někteří ortodoxní kapitalisté tvrdí, že kdybychom nechali tržní ekonomiku bez zásahů, vyřešily by se všechny problémy. Čistý kapitalismus ale vede k maximalizaci zisku a vzniku monopolů. Neregulované monopoly pak prosazují minimalizaci mezd, mají negativní dopady na zaměstnanost, ztráty pro spotřebitele a zvýšení nerovnosti. Kapitalismus řízený dobrou vládou dokáže eliminovat tato negativa a škody pro ekonomiku.

6. Spotřebitel je více než producent

Trhy jsou zřídkakdy v dokonalé rovnováze a ekonomové obvykle diskutují o tom, čí zájmy hrají větší roli - zda zájmy výrobců, nebo spotřebitelů. Lidé mají tendenci upřednostňovat spotřebitele. Vždy záleží na tom, kde se v ekonomickém a úvěrovém cyklu právě nacházíme, obě skupiny hrají v jeho průběhu důležitou roli. "Producenty a spotřebitele bychom měli vidět jako dvě strany jedné mince. K růstu bohatství potřebujeme nejen zdravé spotřebitele, ale také inovativní producenty, kteří jsou v dobré kondici."

7. Spoření rovná se investice

Rovnice S = I je zažitým, ale hodně zjednodušeným pohledem na finanční transakce. Úspory by měly vytvářet nabídku peněz pro úvěry. Banky ale mohou vytvářet půjčky a depozita pouze nafukováním rozvah, kde stejným dílem narostou aktiva i závazky. "Když banka zvyšuje úvěry, nemusí to nutně vést k poklesu příjmů, výdajů nebo zisku. Je to pouhá změna rozvahy," tvrdí Roche.

Druhou chybou je chápání úspor a investic jako jednoduché transakce a přehlížení složitějších vazeb. Roche uvádí příklad: "Co kdybyste místo útraty 50 USD nakoupili výrobní linku ve stejné hodnotě? Získáte tím produktivní nefinanční aktivum za 50 USD. Svůj příjem jste de facto nespotřebovali, jen se vaše úroveň investic zvýšila o 50 USD. Prodávající výrobní linky pozoruje 50dolarový růst úspor. Jeho úspory vzrostly bez toho, aby druhá strana musela úspory vybrat, proto agregátně investice vytvářejí úspory."

8. Model IS-LM dobře charakterizuje ekonomiku

IS-LM je zkratkou pro vztah investic a úspor (Investment-Saving) a likvidity a peněz (Liquidity-Money). Je využíván v moderní makroekonomii k znázornění vztahů mezi reálným produktem ekonomiky a úrokovými sazbami. Nepřesně předpokládá, že úspory financují investice a že nabídka úspor je dostupná pro úvěrovou aktivitu (viz mýtus číslo 7). Také praví, že pokud úspory rostou, úrokové sazby klesají a zvyšují se investice. Vede to k falešnému dojmu, že nižší spotřeba a nižší vládní deficit vytvářejí více úvěrových prostředků.

9. Růst peněz odpovídá inflaci

Podobně jako minulá rovnice také ta další, MV = PY, bývá často chybně interpretována. M je peněžní zásoba, V je rychlost obratu peněz, P je cenová hladina a Y je reálný produkt. Podle rovnice zvýšení peněžní zásoby a rychlosti obratu peněz vede k inflaci. Rovnice je následně zjednodušena do podoby, že se "růst peněz rovná inflaci".

Hlavní problém tkví v nepřesné definici slova peníze. Ekonomové za ně obvykle považují bankovní rezervy a hotovost, ty mají ale jen nepřímý dopad na úvěrovou aktivitu, protože nejsou omezeny jen na stanovenou hodnotu rezerv. M také nezohledňuje ostatní faktory, které vytvářejí hodnotu finančních aktiv kromě peněz. M je hlavně ovlivněno poptávkou po úvěrech od kredibilních klientů.

Důležitá je jiná otázka, a to zda vede zvýšení peněžní zásoby automaticky k poklesu životní úrovně. Většinou se tak děje, ale představa, že "více peněz rovná se inflace", nám ještě neříká, zda je tato potenciální inflace nakonec dobrá pro ekonomiku.

10. Hyperinflace je způsobena tištěním peněz

Mnozí lidé věří, že je hyperinflace způsobena natištěním příliš velkého množství peněz. Roche tvrdí, že příčinou hyperinflace jsou mimořádné vážné ekonomické okolnosti, které vedou k razantnímu navýšení peněžní zásoby. Může to být dramatický propad produkce, vládní korupce, válka, změna režimu nebo ztráta suverenity monetární politiky. "Vládní dluhy a deficitní výdaje mohou hyperinflaci zhoršit, nebývají ale příčinou hyperinflace, ale spíše důsledkem ostatních politických a ekonomických událostí," míní Roche.

11. Ekonomové mají vždy odpověď

Ekonomické modely slouží k simulaci reality, ale jsou téměř netestovatelné na skutečné ekonomice. Proto je většina z toho, s čím ekonomové pracují, jen teorie nebo odhad. "K tomu všemu se ekonomie v moderní době hodně zpolitizovala, protože se ekonomové stávají poradci politiků," vysvětluje Roche. "Každá ekonomická škola má specifickou ideologii. Spíše než vědě se podobá víře."

Zdroj: Pragmatic Capitalism
Na nový elektromobil Model 3 má Tesla přes půl milionu rezervací
Na nový elektromobil Model 3 má Tesla přes půl milionu rezervací
12:00

Na nový elektromobil Model 3 má Tesla přes půl milionu rezervací

Na první sedan elektromobilu Model 3 má už americká automobilka Tesla přes půl milionu předběžných rezervací. V pátek...
Tesla Auta Americké akcie
ČEZ: Požár v Elektrárně Dětmarovice budou hasiči likvidovat do pondělí
09:26

ČEZ: Požár v Elektrárně Dětmarovice budou hasiči likvidovat do pondělí

Hasiči pokračují v likvidaci požáru absorbéru v Elektrárně Dětmarovice na Karvinsku. Jsou v něm stále lokální ohniska...
ČEZ Akcie ČR Energetika
ČEZ: Temelín v noci na sobotu nastartoval reaktor druhého bloku
ČEZ: Temelín v noci na sobotu nastartoval reaktor druhého bloku
08:39

ČEZ: Temelín v noci na sobotu nastartoval reaktor druhého bloku

V jaderné elektrárně Temelín nastartovali v noci na sobotu reaktor druhého bloku. Následovat budou fyzikální a...
ČEZ Akcie ČR Jaderná energetika
MMF: Americký dolar je až o 20 procent nadhodnocený
MMF: Americký dolar je až o 20 procent nadhodnocený
06:20

MMF: Americký dolar je až o 20 procent nadhodnocený

Americký dolar je z hlediska krátkodobých vyhlídek ekonomiky Spojených států o zhruba 10-20 % nadhodnocený. Uvedl to...
Americký dolar Světová ekonomika Mezinárodní měnový fond
S&P potvrdila rating Slovenska, čeká silný růst tamní ekonomiky
S&P potvrdila rating Slovenska, čeká silný růst tamní ekonomiky
včera v 23:58

S&P potvrdila rating Slovenska, čeká silný růst tamní ekonomiky

Ratingová agentura Standard & Poor's potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska na stupni A+. Výhled ratingu...
Slovensko Rating Střední a východní Evropa
Americké akcie zakončily týden smíšeně. Dow opět posunul historické…
Americké akcie zakončily týden smíšeně. Dow opět posunul historické…
včera v 22:00

Americké akcie zakončily týden smíšeně. Dow opět posunul historické maximum, S&P 500 i Nasdaq ale stejně jako za celý týden mírně ztratily

Akcie v USA se v závěru týdne oklepaly z poklesů způsobených horšími hospodářskými čísly společnosti Amazon a index...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
Američtí regulátoři chtějí omezit obsah nikotinu v cigaretách
včera v 21:12

Američtí regulátoři chtějí omezit obsah nikotinu v cigaretách

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) hodlá omezit obsah nikotinu v tabákových výrobcích, aby snížil...
Tabák a cigarety Regulace Americké akcie
V Audi se prý chystá obměna více než poloviny představenstva
V Audi se prý chystá obměna více než poloviny představenstva
včera v 20:41

V Audi se prý chystá obměna více než poloviny představenstva

Německou automobilku Audi čekají rozsáhlé změny ve vedení, ze sedmičlenného představenstva by měli odejít čtyři lidé....
Evropské akcie Auta
American Airlines mají nižší zisk, i kvůli zvýšení platů pilotů
včera v 19:41

American Airlines mají nižší zisk, i kvůli zvýšení platů pilotů

Společnost American Airlines, která je největším leteckým přepravcem na světě, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby...
Doprava Americké akcie Výsledková sezóna
Směnárny by musely do dvou hodin peníze vyměnit zpět, navrhla ČNB
včera v 18:37

Směnárny by musely do dvou hodin peníze vyměnit zpět, navrhla ČNB

Česká národní banka navrhla změny ve směnárenském zákoně, které by měly ochránit zejména zahraniční turisty. Nově by...
Měny Turismus Česká republika
Bývalý řecký ministr dopravy byl odsouzen za korupci
včera v 18:18

Bývalý řecký ministr dopravy byl odsouzen za korupci

Bývalý řecký ministr dopravy Tasos Mantelis byl v pátek odsouzen za praní špinavých peněz. Justice jej shledala...
Řecko Politika Doprava
Evropské trhy v pátek uzavřely v červených číslech, za celý týden…
Evropské trhy v pátek uzavřely v červených číslech, za celý týden…
včera v 18:00

Evropské trhy v pátek uzavřely v červených číslech, za celý týden odepsaly zhruba půl procenta

Evropské akciové trhy v pátek prohloubily ztrátu ze čtvrteční seance. Investoři se soustředili zejména na výsledkovou...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
Poloostrov Krym zůstal kvůli vedrům přes hodinu bez elektřiny
Poloostrov Krym zůstal kvůli vedrům přes hodinu bez elektřiny
včera v 17:43

Poloostrov Krym zůstal kvůli vedrům přes hodinu bez elektřiny

Krymský poloostrov, který Rusko anektovalo v roce 2014, v pátek zůstal více než hodinu bez elektřiny. Poruchu...
Rusko Ukrajina Energetika
EU poskytne Libyi prostředky ke zlepšení ochrany její hranice
EU poskytne Libyi prostředky ke zlepšení ochrany její hranice
včera v 17:28

EU poskytne Libyi prostředky ke zlepšení ochrany její hranice

Evropská unie poskytne Libyi podporu za 46 milionů eur na posílení schopností země chránit si hranice. V pátek to...
Libye Evropská unie Afrika
Starostka Říma vyzvala vládu, aby zabránila přídělům na vodu
včera v 17:05

Starostka Říma vyzvala vládu, aby zabránila přídělům na vodu

Starostka Říma Virginia Raggiová v pátek vyzvala italskou vládu, aby zabránila zavedení přídělového systému na vodu v...
Itálie Voda
Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však zpevnila o 0,4 %
Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však zpevnila o 0,4 %
včera v 16:45

Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však zpevnila o 0,4 %

Pražská burza v pátek nenavázala na ziskovou čtvrteční seanci, když index PX odepsal 0,65 % na 1 008,33 bodu. Dolů...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
V dětmarovické elektrárně skupiny ČEZ hoří, hasiči budou požár…
V dětmarovické elektrárně skupiny ČEZ hoří, hasiči budou požár…
včera v 16:20

V dětmarovické elektrárně skupiny ČEZ hoří, hasiči budou požár likvidovat zřejmě ještě desítky hodin

Ve čtvrtek po 10.30 byl nahlášen požár v Elektrárně Dětmarovice na Karvinsku. Hořet začala vnitřní vestavba...
Energetika ČEZ Akcie ČR
USA: Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červenci…
včera v 16:01

USA: Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červenci podle finálních dat klesl na 93,4 bodu

Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v červenci klesl na 93,4 bodu z 95,1 bodu v květnu. Analytici...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelská důvěra
Americké akcie v úvodu: DJIA -0,1 %, S&P 500 -0,17 %, Nasdaq -0,26 %
včera v 15:40

Americké akcie v úvodu: DJIA -0,1 %, S&P 500 -0,17 %, Nasdaq -0,26 %

Index Dow Jones Industrial Average po otevření vytvořil nové historické maximum 21 798,77 bodu, následně však klesl...
Americké akcie
Pojišťovny vybraly letos na pojistném 62,9 miliardy Kč, o 3,6 % víc
včera v 15:33

Pojišťovny vybraly letos na pojistném 62,9 miliardy Kč, o 3,6 % víc

Český pojistný trh v prvním pololetí zrychlil růst. Pojišťovny vybraly na pojistném 62,9 miliardy Kč, což je o 3,6...
Česká republika Pojišťovny Pojištění