11 ekonomických mýtů, které přežívají argumentům navzdory
|

11 ekonomických mýtů, které přežívají argumentům navzdory

Cullen Roche, zakladatel Orcam Financial Group, se v osmé kapitole knihy "Pragmatic Capitalism" zabývá všeobecně přijímanými ekonomickými koncepty, které jsou mylné a velmi nebezpečné pro vnímání finančního světa. Sekce s názvem "Economic And Monetary Myths That Persist" identifikuje 11 zavádějících tvrzení o ekonomice a finančním systému.

Ponaučení pro investory Ekonomie Světová ekonomika ErsteCB analýzy a komentáře

1. USA směřují k bankrotu

Lidé mají tendenci přirovnávat rozvahy států k rozvahám firem nebo domácností. To vede k obavám, že USA nevyhnutelně čeká bankrot, recese a krize, jako tomu bylo třeba v případě Řecka. Na rozdíl od firmy nebo domácnosti ale americká vláda může zvednout občanům daně, natisknout peníze nebo si půjčovat za sazbu stanovenou centrální bankou. V souvislosti s deficitem není tak důležité, kolik peněz zůstává k dispozici na výdaje, rozhodující je dopad těchto výdajů na ekonomiku. Reálným limitem pro americké výdaje je až inflace, která může vzniknout z poskytování nadměrného množství likvidity soukromému sektoru.

2. Kvantitativní uvolňování je monetizace dluhu, která způsobí hyperinflaci

Ke kvantitativnímu uvolňování (QE) dochází, když Fed využívá operace na volném trhu a mění míru povinných bankovních rezerv. Cílem programu je dosažení nižších úrokových sazeb. O QE se však často mluví v souvislosti s tištěním peněz a hyperinflací. Při samotném QE se ale aktuální hodnota čistých aktiv nemění, jen jejich struktura.

Roche to připodobňuje k přelévání prostředků mezi spořicím a běžným účtem. Vzhledem k tomu, že "levné peníze" z QE zatím nevedou k přibývání peněz v oběhu (protože zůstávají v bankovních rezervách), nemůže se zvýšit ani inflace. QE samotné jen stimuluje poptávku po úvěrech a díky nízkým úrokům ulevuje od dluhového břemene a zlepšuje finanční zdraví firem a domácností. Všechny tyto pozitivní dopady na ekonomiku je ale velmi obtížné kvantifikovat.

3. Centrální banky jen obohacují bankéře

Moc centrální banky bývá nadhodnocována. Blízký vztah Fedu s bankami vede některé lidi k domněnkám, že jeho jediným úkolem je sloužit bankám. Fed se v této oblasti angažuje více, když jsou banky v problémech. Jeho základní funkcí jako clearingového domu je zajišťovat, aby platební systém mohl hladce fungovat. Bez centrální banky by bankovnímu sektoru chyběla potřebná regulace.

"Centrální banky tady máme, protože alternativou je ponechat si platební systém z 19. století, v němž zůstával risk management bank převážně neregulovaný, bez dohledu někoho shora," vysvětluje Roche. "Současný hybridní systém mezi veřejným a soukromým sektorem komplikuje konflikt zájmů, protože centrální banka slouží nejen finančním institucím, ale i vládě. Jako celek je ale spravedlivým a racionálním kompromisem mezi čistě veřejným a čistě soukromým systémem. Není perfektní, není ale ani takový, jak ho popisují konspirační teorie."

4. Peněžní systém postavený na úvěrech je neudržitelný

Katastrofy na způsob splasknutí nemovitostní bubliny bývají indikátorem nestabilního na úvěrech založeného systému. Zhoršuje to navíc obecné vnímání dluhu jako něčeho špatného a ze své podstaty neudržitelného. Ve finančním účetnictví jsou však závazky jedné strany vždy aktivy strany druhé. Bankovní úvěr je závazek dlužníka a aktivum banky. Zda bude dluh špatný, nebo dobrý, určuje až hodnota z něj dosažená.

Roche uvádí jako příklad trh s bydlením. Pokud využijete ke koupi domu úvěr, dům se stává aktivem s vyšší hodnotou, než na jakou si můžete se svými likvidními prostředky v současnosti "sáhnout". Dluhy umožňují přesunout budoucí spotřebu, produkci nebo lepší životní úroveň do současnosti. "Za tento přesun se platí náklady, ale celkový efekt dluhů záleží na tom, jak rozumně s nimi zacházíte," dodává Roche.

5. Volný trh může vyřešit všechny problémy

Někteří ortodoxní kapitalisté tvrdí, že kdybychom nechali tržní ekonomiku bez zásahů, vyřešily by se všechny problémy. Čistý kapitalismus ale vede k maximalizaci zisku a vzniku monopolů. Neregulované monopoly pak prosazují minimalizaci mezd, mají negativní dopady na zaměstnanost, ztráty pro spotřebitele a zvýšení nerovnosti. Kapitalismus řízený dobrou vládou dokáže eliminovat tato negativa a škody pro ekonomiku.

6. Spotřebitel je více než producent

Trhy jsou zřídkakdy v dokonalé rovnováze a ekonomové obvykle diskutují o tom, čí zájmy hrají větší roli - zda zájmy výrobců, nebo spotřebitelů. Lidé mají tendenci upřednostňovat spotřebitele. Vždy záleží na tom, kde se v ekonomickém a úvěrovém cyklu právě nacházíme, obě skupiny hrají v jeho průběhu důležitou roli. "Producenty a spotřebitele bychom měli vidět jako dvě strany jedné mince. K růstu bohatství potřebujeme nejen zdravé spotřebitele, ale také inovativní producenty, kteří jsou v dobré kondici."

7. Spoření rovná se investice

Rovnice S = I je zažitým, ale hodně zjednodušeným pohledem na finanční transakce. Úspory by měly vytvářet nabídku peněz pro úvěry. Banky ale mohou vytvářet půjčky a depozita pouze nafukováním rozvah, kde stejným dílem narostou aktiva i závazky. "Když banka zvyšuje úvěry, nemusí to nutně vést k poklesu příjmů, výdajů nebo zisku. Je to pouhá změna rozvahy," tvrdí Roche.

Druhou chybou je chápání úspor a investic jako jednoduché transakce a přehlížení složitějších vazeb. Roche uvádí příklad: "Co kdybyste místo útraty 50 USD nakoupili výrobní linku ve stejné hodnotě? Získáte tím produktivní nefinanční aktivum za 50 USD. Svůj příjem jste de facto nespotřebovali, jen se vaše úroveň investic zvýšila o 50 USD. Prodávající výrobní linky pozoruje 50dolarový růst úspor. Jeho úspory vzrostly bez toho, aby druhá strana musela úspory vybrat, proto agregátně investice vytvářejí úspory."

8. Model IS-LM dobře charakterizuje ekonomiku

IS-LM je zkratkou pro vztah investic a úspor (Investment-Saving) a likvidity a peněz (Liquidity-Money). Je využíván v moderní makroekonomii k znázornění vztahů mezi reálným produktem ekonomiky a úrokovými sazbami. Nepřesně předpokládá, že úspory financují investice a že nabídka úspor je dostupná pro úvěrovou aktivitu (viz mýtus číslo 7). Také praví, že pokud úspory rostou, úrokové sazby klesají a zvyšují se investice. Vede to k falešnému dojmu, že nižší spotřeba a nižší vládní deficit vytvářejí více úvěrových prostředků.

9. Růst peněz odpovídá inflaci

Podobně jako minulá rovnice také ta další, MV = PY, bývá často chybně interpretována. M je peněžní zásoba, V je rychlost obratu peněz, P je cenová hladina a Y je reálný produkt. Podle rovnice zvýšení peněžní zásoby a rychlosti obratu peněz vede k inflaci. Rovnice je následně zjednodušena do podoby, že se "růst peněz rovná inflaci".

Hlavní problém tkví v nepřesné definici slova peníze. Ekonomové za ně obvykle považují bankovní rezervy a hotovost, ty mají ale jen nepřímý dopad na úvěrovou aktivitu, protože nejsou omezeny jen na stanovenou hodnotu rezerv. M také nezohledňuje ostatní faktory, které vytvářejí hodnotu finančních aktiv kromě peněz. M je hlavně ovlivněno poptávkou po úvěrech od kredibilních klientů.

Důležitá je jiná otázka, a to zda vede zvýšení peněžní zásoby automaticky k poklesu životní úrovně. Většinou se tak děje, ale představa, že "více peněz rovná se inflace", nám ještě neříká, zda je tato potenciální inflace nakonec dobrá pro ekonomiku.

10. Hyperinflace je způsobena tištěním peněz

Mnozí lidé věří, že je hyperinflace způsobena natištěním příliš velkého množství peněz. Roche tvrdí, že příčinou hyperinflace jsou mimořádné vážné ekonomické okolnosti, které vedou k razantnímu navýšení peněžní zásoby. Může to být dramatický propad produkce, vládní korupce, válka, změna režimu nebo ztráta suverenity monetární politiky. "Vládní dluhy a deficitní výdaje mohou hyperinflaci zhoršit, nebývají ale příčinou hyperinflace, ale spíše důsledkem ostatních politických a ekonomických událostí," míní Roche.

11. Ekonomové mají vždy odpověď

Ekonomické modely slouží k simulaci reality, ale jsou téměř netestovatelné na skutečné ekonomice. Proto je většina z toho, s čím ekonomové pracují, jen teorie nebo odhad. "K tomu všemu se ekonomie v moderní době hodně zpolitizovala, protože se ekonomové stávají poradci politiků," vysvětluje Roche. "Každá ekonomická škola má specifickou ideologii. Spíše než vědě se podobá víře."

Zdroj: Pragmatic Capitalism
včera v 23:44

Výrobu vozů Audi A4 a A5 narušil nedostatek součástek

Německá automobilka Audi byla ve své továrně v Ingolstadtu nucena na čtyři dny přerušit výrobu luxusních vozů A4 a A5...
Volkswagen Auta
Americké akcie týden zahájily poklesem, index Dow skončil v červených číslech poosmé v řadě
včera v 22:30

Americké akcie týden zahájily poklesem, index Dow skončil v červených číslech poosmé v řadě

Americké akcie zahájily týden dalším poklesem. Index Dow se snížil poosmé za sebou, a zaznamenal tak nejdelší sérii...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
včera v 22:01

Chytré telefony Galaxy Note 7 by se mohly vrátit na trh

Chytré telefony Galaxy Note 7, které loni jejich výrobce Samsung Electronics stáhl kvůli problémům s bateriemi, by se...
Samsung Mobilní telefony Asijské akcie
včera v 21:08

Německo pociťuje odliv velkých průmyslových zakázek

Němečtí dodavatelé velkých průmyslových celků loni zaznamenali nejnižší úroveň zakázek za 12 let. Důvodem jsou slabé...
Německo Průmysl
včera v 19:34

Francouzský státní holding prodal podíl v automobilce PSA

Hlavní francouzská státní holdingová agentura Agence des Participations de l'État (APE) prodala 12,7 % v automobilce...
Auta Francie
včera v 19:23

Francouzská společnost Total plánuje obří investici v USA

Francouzská energetická společnost Total plánuje v Texasu zprovoznit dva petrochemické projekty, které by se staly...
Ropa Evropské akcie Francie
včera v 19:07

EDF dostala první souhlas k výstavbě jaderné elektrárny Hinkley

Britský úřad pro jadernou regulaci (ONR) udělil francouzské energetické společnosti EDF první souhlas se zahájením...
Spojené království Jaderná energetika Energetika
CNBC: Gross urovnal žalobu na Pimco, dostane jen 81 milionů USD
včera v 19:00

CNBC: Gross urovnal žalobu na Pimco, dostane jen 81 milionů USD

Americký investor Bill Gross se dohodl na podmínkách urovnání žaloby na investiční společnost Pimco, jejímž je...
Bill Gross Investiční guru
Evropské akcie zahájily týden poklesem, sentiment na trzích určoval páteční neúspěch Donalda Trumpa
včera v 18:00

Evropské akcie zahájily týden poklesem, sentiment na trzích určoval páteční neúspěch Donalda Trumpa

Evropské akciové trhy v pondělí zakončily seanci v mínusu. Investoři se vraceli k pátečnímu dění v USA. Neúspěch...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
včera v 17:27

Ruská automobilka AvtoVAZ hodlá stáhnout své akcie z burzy

Největší ruský výrobce automobilů AvtoVAZ hodlá ještě letos své akcie stáhnout z moskevské burzy. S odvoláním na dva...
Rusko Auta Evropské akcie
Vklady v řeckých bankách klesly nejníže od roku 2001
včera v 17:08

Vklady v řeckých bankách klesly nejníže od roku 2001

Vklady v řeckých bankách v únoru klesly o 0,6 procenta na 119,07 miliardy eur. Dostaly se tak nejníže od října 2001,...
Řecko Banky Evropské banky
Pražská burza v pondělí klesla, tabáková firma Philip Morris ČR přišla o procento
včera v 16:45

Pražská burza v pondělí klesla, tabáková firma Philip Morris ČR přišla o procento

Pražská burza v úvodu nového týdne uzavřela pod nulou, když index PX odepsal 0,31 % na 979,45 bodu. Dolů ji táhly...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
včera v 16:02

Číňané hodlají investovat do pozemků kolem Panamského průplavu

Čínské podniky mají zájem podílet se na rozvoji území kolem Panamského průplavu. Jde o součást čínské obchodní...
Čína Investice
Prezident Zeman jmenuje příští týden Havlíčka ministrem průmyslu
včera v 15:31

Prezident Zeman jmenuje příští týden Havlíčka ministrem průmyslu

Prezident Miloš Zeman jmenuje příští týden novým ministrem průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. Havlíček to řekl po...
Česká republika Politika Průmysl
včera v 15:22

Euro se vůči dolaru dostalo na nejvyšší hodnotu od loňského listopadu

Euro se během pondělní seance vyšplhalo až na hladinu 1,09 EUR/USD, což je nejvyšší hodnota od loňského listopadu. Za...
Euro Americký dolar Měny
včera v 15:03

Katar hodlá investovat v Británii pět miliard liber

Katar hodlá v příštích pěti letech investovat v Británii 5 miliard liber, a posílit tak obchodní spojení se zemí...
Katar Investice Spojené království
včera v 14:42

Evropa by podle ekonomů ve francouzských prezidentských volbách měla doufat ve vítězství Emmanuela Macrona

Prezidentské volby ve Francii jsou již za dveřmi. První kolo očekávaných voleb, které by mohly napovědět o...
Evropská unie Francie Prezidentské volby
Evropská komise schválila fúzi amerických Dow Chemical a DuPont
včera v 14:22

Evropská komise schválila fúzi amerických Dow Chemical a DuPont

Evropská komise v pondělí schválila plán sloučení amerických chemických společností Dow Chemical a DuPont. Obě firmy...
Americké akcie Evropská unie Fúze a akvizice