Na které fondy vsadit v dalších letech? Portfoliomanažer musí umět obstát i ve složitějších dobách, než byl rok 2013

| Petr Fiala

Nemá smysl srovnávat fondy během krátkého období jednoho roku. Nejlepší obrázek o schopnostech portfoliomanažera a dané investiční společnosti si investor může udělat především z dlouhodobé výkonnosti. Proto jsem se zaměřil na fondy, jejichž historie sahá až do významného vrcholu cen akcií v říjnu 2007.

11. října 2007 začal rok a půl trvající pokles cen akcií, který v případě indexu S&P 500 skončil propadem o 57,7 %. Pro podílové fondy ten pravý test životaschopnosti. Mnohé se z poklesu dosud nevzpamatovaly a jak je patrné z údajů v databázi AKAT ČR, řada fondů v průběhu uplynulých pěti let skončila. Porovnal jsem nyní údaje o výkonnosti zhruba pěti set akciových podílových fondů a vybral jsem několik nejlepších. Drtivá většina fondů nedokázala být v jednotlivých obdobích lepší než index S&P 500, pokud jde o zhodnocení. První dvě tabulky zahrnují jen fondy denominované v CZK, dále prezentuji souhrn nejlepších akciových fondů bez ohledu na měnu.

První tabulka obsahuje nejlepší fondy denominované v CZK seřazené podle výkonnosti v období 10/2007 až 12/2013. První sloupec obsahuje pořadí fondů k 12. červnu 2012. Lze z něj posoudit, nakolik se pořadí změnilo, jak jsou portfoliomanažeři schopní udržet výkonnost.

Ukazuje se, že nejlepší fondy v minulosti jsou většinou mezi těmi nejlepšími i v současnosti, a naopak ty nejhorší zůstávají mezi nejhoršími. Mezi nimi se objevují zejména fondy z oblasti emerging markets a komodit. Tato část trhů skutečně nepatřila v minulých letech k nejlepším. Je to vidět i na prezentovaném benchmarku EEM (ETF pro emerging markets), který za období 2007 až 2013 odepsal 11 % (včetně dividend). Když se ale podíváme v dolní části tabulky na údaj, kolik fondů bylo schopno překonat alespoň tento horší z obou prezentovaných podílových fondů obchodovaných přímo na burze (SPY, EEM), vidíme, že jen 6 fondů z 30 dokázalo překonat EEM a jen 2 z 30 překonaly ETF SPY. Potvrzuje se tak známý fakt, že většina podílových fondů není schopna překonat akciový index.

Nejlepší fondy od 10/2007 (CZK)

Druhá tabulka ukazuje výkonnost akciových fondů denominovaných v CZK od cenového dna v říjnu 2011. Mnoho fondů nemělo dostatečně dlouhou historii sahající až do října 2007, a tak jsem změřil jejich výkonnost od významného střednědobého cenového dna v říjnu 2011. Je patrné, z kterého segmentu trhu se rekrutují vítězové posledních let. Je to především sektor biotechnologií a farmacie, dále obecně americké akcie a světové akcie, poslední rok také Japonsko. Poraženými jsou emerging markets a komoditní sektory.

Nejlepší fondy ode dna v roce 2011
  • 1
  • 2
reklama
reklama