Pádný argument od muže, který nepovažuje akciový trh za jednu velkou bublinu

| redakce

Americký akciový trh se pohybuje poblíž historických maxim a ocenění akcií vystoupalo během posledního roku na úroveň srovnatelnou s tou z období let 2007 až 2008, kdy začal kolaps trhu o více než 50 %. Mezi jednotlivými tituly je ale řada rozdílů. Na jeden z nich upozorňuje uznávaný investiční poradce a manažer Richard Bernstein.

Upozorňuje mimo jiné na to, že se akcie s vysokým ukazatelem beta (čím vyšší beta, tím spíše se cena konkrétní akcie vyvíjí stejným směrem jako celý trh) aktuálně obchodují při nižších než svých průměrných valuacích.

"Podle mě je nutnou podmínkou bubliny na akciovém trhu to, že budou nadhodnocené akcie nejcitlivější na vývoj celého trhu (ty, které k němu logicky nejvíce přispívají). Jejich valuace jsou ale nyní stále relativně konzervativní, takže bych se o bublině opravdu zdráhal hovořit," říká Bernstein. Nadhodnocené jsou naopak akcie s nízkou betou, tedy ty, které se vyvíjejí na trhu relativně nezávisle.

P/E akcií, jejichž ceny se vyvíjejí v souladu s trhem, a akcií, které jsou na jeho pohyby mně citlivé
P/E akcií, jejichž ceny se vyvíjejí v souladu s trhem, a akcií, které jsou na jeho pohyby mně citlivé

Zdroj: Richard Bernstein Advisors

reklama
reklama