Chybějící dílek do skládačky světového růstu

Chybějící dílek do skládačky světového růstu

| redakce

Jak nastartovat stagnující ekonomiku? Nad tím si lámou hlavu i ti nejlepší ekonomové světa. Vyspělé země totiž postrádají zásadní ingredienci hospodářského růstu - poptávku.

Stabilní oživení nepřichází, makrodata nejsou žádný zázrak a výsledková sezóna je zatím spíše mírným zklamáním. "Obvyklou reakcí ekonomů na podobnou situaci je očekávání zásahu vlády," vysvětluje Patrick Chovanec, hlavní stratég Silvercrest Asset Management. "Očekává se podpora poptávky v USA buď monetární, nebo fiskální cestou, případně redistribucí bohatství."

Chovanec v souvislosti s tím zmiňuje bývalý status USA coby "spotřebitele poslední instance". "Americký spotřebitel nemá v plánu se znovu zadlužovat, aby táhl světovou poptávku, a vlády nejsou ve stavu, že by stát mohly nahradit."

Mladé trhy potřebují dohnat ty vyspělé

HSBC popisuje ve své analýze podobný problém z Asie. Investice na mladých trzích rostly rychleji než poptávka po produktech. "Navzdory růstu mezd nebyla spotřeba dost silná na to, aby absorbovala vše, co 'vychrlily' asijské firmy."

Zatímco jsou za hlavního viníka všeobecně považovány vysoké míry úspor asijských domácností, banka za něj označuje mzdy. "Podíl práce na celkovém národním příjmu je v regionu stále příliš nízký a pokračuje v poklesu. Růst mezd nejde ruku v ruce s expanzí nominálního HDP," vysvětluje HSBC.

"Aby spotřeba absorbovala větší díl produkce, musí podíl práce na celkovém národním příjmu stoupat. To znamená, že mzdy musejí růst rychleji než nominální HDP," tvrdí banka. Dokud nevzroste produktivita, promítá se to do zisků. HSBC dále shrnuje, že má Asie před sebou ještě dlouhou cestu.

Chovanec stagnující mzdy rovněž zmiňuje jakožto faktor tlumící poptávku v USA, ale věří, že to napomáhá vyšší konkurenceschopnosti. "Dlouhodobé trendy se začínají obracet. V USA lze pozorovat nárůst počtu pracovních míst ve výrobě částečně vlivem takzvaného reshoringu (odklon od offshoringu zpět k domácí produkci - pozn. red.) a významné zlepšení obchodní bilance," vysvětluje hlavní stratég Silvercrest. "Domácí poptávka poroste, ale teprve v důsledku růstu produkce taženého světovým rebalancováním."

Zdroj: CNBC

reklama
reklama