Akciová společnost bez akcií?

| Martin Gřešák

Nový zákon o obchodních korporacích, který je účinný od 1. ledna 2014, přináší řadu novinek týkajících se akcií. Pokud jste tedy akcionáři nebo statutárními orgány akciové společnosti, zbystřete.

Obchodní zákoník mnoho druhů akcií neznal; vlastně jen dva – kmenové a prioritní akcie. S kmenovými akciemi nebyla spojena žádná zvláštní práva. Prioritní akcie sice braly akcionáři právo hlasovat na valné hromadě, dávaly mu však výměnou přednostní právo na dividendu.

Od ledna je vše jinak. Nová právní úprava umožňuje vydávat libovolné druhy akcií. Podmínky jsou jednoduché – stanovy společnosti musejí takové akcie pojmenovat a určit, jaká zvláštní práva se k nim váží. Mohou tak být vydávány (kromě akcií kmenových a prioritních) též akcie s rozdílným, pevným nebo podřízeným podílem na zisku, podílem na likvidačním zůstatku, nebo akcie s rozdílnou vahou hlasů. Vydat se však nesmějí akcie, s nimiž by byl spojen nárok na úrok bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti. O změnách, které se týkají prioritních akcií, jsme již informovali.

Úplnou novinkou je možnost vydat kusové akcie (takzvané stückaktien). Kusové akcie nemají žádnou jmenovitou hodnotu. Každá taková akcie představuje stejný podíl na společnosti – jinými slovy, až když sečtete všechny vydané akcie, zjistíte, jak velký podíl je s každou z nich spojen. Výhodou takové úpravy je snadné zvyšování základního kapitálu, jelikož nemusíte vydávat nové akcie ani ty stávající vyměňovat. Hodnota kusových akcií se zvýší sama. I kusové akcie je potřeba upravit ve stanovách a je nutné si vybrat, zda se vydají klasické akcie se jmenovitou hodnotou (a třeba i zvláštními právy, jak bylo popsáno výše), nebo kusové akcie (které mohou mít jediné zvláštní právo, a to rozdílnou váhu hlasů). Oba druhy nelze kombinovat.

Na závěr ještě jedna zajímavost. Nová právní úprava počítá i s akciovou společností zcela bez akcií. Akciová společnost je sice povinna akcie vydat, pokud je však dosud nevydala a nevydala ani zatímní listy, je možno akcionářská práva a povinnosti standardně vykonávat. V takovém období je dokonce možno převádět podíly na společnosti, a to takzvaným postoupením smlouvy.


Tento článek jsme vám nabídli ve spolupráci s advokátní společností Dvořák Hager & Partners

Logo: Dvořák Hager & Partners
reklama
reklama