Investice v roce 2014: Úspěch bude o zvládání přechodů

Investice v roce 2014: Úspěch bude o zvládání přechodů

| redakce

Jsme přesvědčeni, že v letošním roce bude pro ekonomiku a finanční trhy klíčové očekávání ohledně vývoje úrokových sazeb. Americká ekonomika má vzhledem ke svému dlouhodobému potenciálu nakročeno k rychlému růstu. Role ECB se mění – poté, co odvrátila riziko kolapsu eura, se bude snažit odvrátit deflaci v nejslabších zemích. V rámci strategické alokace stále upřednostňujeme riziková aktiva, ale aktuální ocenění může snižovat potenciál dlouhodobých nominálních výnosů.

Klíčovým tématem letošních výhledů není jen vývoj globální ekonomiky v roce 2014. S ohledem na rozdíly v měnových politikách bude významnější to, zda letošní rok poskytne podmínky pro vyváženější a udržitelný růst. Právě to bude zásadní pro podporu finančních trhů, zejména rizikových aktiv, a pro zamezení vzniku nových bublin a nestability.

Ve výhledech na rok 2013 jsme uváděli, že společné úsilí hlavních centrálních bank o zachování křehkého oživení podpoří riziková aktiva a že řízení "ústupových strategií" z příliš uvolněné politiky by mělo být hlavním zdrojem volatility trhu. Věříme, že i v roce 2014 budou centrální banky stát v centru pozornosti, vzhledem k tomu, že udržují uvolněnou měnovou politiku podporující riziková aktiva. Nicméně jejich aktivita v tomto směru bude stále méně efektivní, v letošním roce voláme po výrazném zlepšení ekonomických podmínek, které potvrdí naši strategickou preferenci rizikových aktiv.

Mnohé rizikové faktory ještě nejsou ze hry venku. Množství likvidity pumpované centrálními bankami zaznamenalo nebývalý podíl na růstu HDP. Celková výše dluhu v ekonomice je stále vysoká a narůstající nerovnost v příjmech a demografický vývoj vyvolávají obavy o udržení sociální stability.

USA

Americká ekonomika má vzhledem ke svému dlouhodobému potenciálu nakročeno k rychlému růstu. Klíčovým tématem pro ni bude přechod z ekonomického modelu založeného na dluhu a likviditě na udržitelnější růst. Sektory domácností a firem budou opět motorem pro vytváření nových pracovních míst. Snižování zadlužení soukromého sektoru je v pokročilé fázi, cyklické segmenty ekonomiky vykazují zlepšení a s odkazem na silnější růst by brzda fiskální konsolidace měla být ve srovnání s rokem 2013 letos výrazně slabší.

Fed začal v prosinci s přechodem k normální měnové politice zmírňováním svého stěžejního stimulačního programu známého jako kvantitativní uvolňování (QE). Nicméně ve stejné době zároveň určil další směr jasným oddělením konce QE od dalšího cyklu zvyšování úrokových sazeb. Jsme přesvědčeni, že v letošním roce bude pro ekonomiku a finanční trhy klíčový právě vývoj úrokových sazeb, v jehož důsledku může dojít k prudkému nárůstu výnosů dluhopisů a podlomení reálné ekonomiky.

Evropa

V Evropě se zdá být u konce většina fiskálních konsolidací v jednotlivých zemích, ekonomický výhled se tak zlepšuje. Důraz na obnovení konvergence mezi zeměmi eurozóny, zejména v oblasti obchodu a zůstatků běžného účtu, je očividný. Na druhou stranu, rozdíly v trendech růstu HDP stále existují, doprovázené několika citlivými oblastmi. Sociální dopady vysoké míry nezaměstnanosti v periferních zemích jsou toho nejlepším příkladem. Myslíme si však, že v cenách aktiv se tyto oblasti plně neodrážejí. Rozdělení (fragmentace) úvěrových trhů, které nejvíce zasahuje téměř všechny banky poskytující úvěry malým a středním podnikům, vykazuje jen malé zlepšení, neboť poptávka po úvěrech je prakticky zmrazena.

V této souvislosti se domníváme, že se mění role ECB. Poté, co odvrátila riziko kolapsu eura, bude se snažit odvrátit deflaci v nejslabších zemích. To je podstatou listopadového snížení úrokových sazeb a jednání o nových netradičních programech na podporu ekonomiky. V roce 2014 může být přechod k bankovní unii brán jako cesta k překonání fragmentace na úvěrových trzích. Prvním důležitým kontrolním bodem bude zátěžový test rozvah bank, jehož výsledky přispějí k posouzení síly oživení v eurozóně.

  • 1
  • 2
reklama
reklama