Rusko: Ekonomická neznámá i příležitost, kterou investoři neprávem přehlížejí

Rusko: Ekonomická neznámá i příležitost, kterou investoři neprávem přehlížejí

| Penízenavíc.cz

Rusko je dvourychlostní ekonomikou, kde firmy zaměřené na místní spotřebitelskou poptávku mohou zažívat mnohem rychlejší růst než společnosti vyvážející přírodní bohatství. Ve stejnou dobu pak akcie z odvětví s nízkým růstem mohou nabídnout příležitost vysokých dividendových výnosů blížících se 10 %. Igor Danilenko z BNP Paribas mimo jiné vysvětluje, jak na ruském trhu hledá akcie s potenciálem růstu či vysokými dividendovými výnosy.

V roce 2014 očekáváme na pozadí zotavení investic lehce vyšší růst než v roce 2013, částečně i díky nízké srovnávací základně. Kromě toho ale bude zahájena výstavba několika obřích projektů, například vysokorychlostní železnice v souvislosti s fotbalovým mistrovstvím světa v roce 2018. Pozitivní efekt bude mít také to, že v době voleb docházelo ke zpoždění ve financování infrastrukturních projektů v Moskvě i jiných regionech, což již v roce 2014 nehrozí (naopak by mohlo dojít k tomu, že budou proinvestovány i v roce 2013 neutracené peníze).

S ohledem na snahu ruské centrální banky udržet růst spotřebitelských úvěrů na rozumné úrovni očekáváme také pouze nízký růst ve spotřebitelských sektorech. Úsilí centrální banky v tomto směru hodnotíme jako pozitivní, růst úvěrů na úrovni 36 až 40 % v letech 2011 a 2012 byl příliš vysoký, nově cílený růst mezi 20 a 22 % považujeme za takový, který by mohl zajistit udržitelný růst HDP ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Je stále možné najít v současném prostředí atraktivní růstové příležitosti?

Ano, samozřejmě, zejména pokud budeme Rusko považovat za dvourychlostní ekonomiku. Existují sektory s velmi nízkým či nulovým růstem. Patří sem například odvětví ropy a zemního plynu (až na pár výjimek) či těžební sektor. Na celkovém růstu HDP mají tedy zásluhu sektory navázané na spotřebitelskou poptávku, vykazující vysoké míry růstů. Některé společnosti z potravinářského i nepotravinářského sektoru, odvětví e-commerce, reklamy či služeb stále dosahují dvojciferného tempa růstu, který má podle nás strukturální základ a mohl by vydržet po několik let.

Ne všechny tyto společnosti jsou veřejně obchodovány, investoři tedy nemají vždy přístup k těm nejlepším růstovým příležitostem. Své akcie však, ruku v ruce s expanzí zdejšího trhu, začíná upisovat řada nových společností, což otevírá možnosti investic do dosud zapovězených sektorů. V uplynulých třech letech se k primárnímu úpisu akcií odhodlaly společnosti jako Megafon (telekomunikační firma se zaměřením na mobilní telefony), Etanol (developerská společnost), Yandex (internetový vyhledávač) nebo QIVI (splátková společnost). Samozřejmě, při výběru investic se musíme soustředit na specifika dané společnosti, mezi které patří například kvalita managementu a exekuce. Stejně tak je důležité to, zda má růst akcií dané společnosti strukturální opodstatnění v souvislosti s tím, jak se vyvíjí ekonomika. V neposlední řadě je nezbytné vybrat lídra daného oboru, protože z příležitostí v daném odvětví nemusí zákonitě profitovat všechny společnosti.

Mnoho investorů se při honbě za výnosy v minulých letech soustředilo na akcie. Co může Rusko v tomto směru nabídnout?

Rusko nabízí dle mezinárodních standardů všeobecně vysoké výnosy. Očekávaný dividendový výnos indexu MSCI Russia je nyní 4 %, což je nejvyšší výnos v rámci BRIC. Vybrané akcie ze sektorů s nízkou mírou růstu nabízí výnos 8 až 10 %, někdy dokonce více. Ve velké části případů se jedná o udržitelné výnosy, v některých případech může dokonce dojít ke zvýšení s ohledem na výplatu volného cash flow a dokončování významných investičních programů. Je také nutné pochopit, že některé akcie s nízkým poměrem P/E nabízejí 5- až 6% výnosy navzdory nízké míře vyplácení volného cash flow. Například Gazprom vyplatil dle mezinárodních standardů 13 % svých příjmů, jeho dividendový výnos pro rok 2012 však činí kolem 5 %.

Není to tedy jen o vysokých výnosech, ale také o hledání společností s potenciálem vysokého růstu volného cash flow a jeho výplaty. Některé příležitosti vysokých dividendových výnosů jsou nyní dostupné pouze investorům na místním trhu. Příkladem by mohla být Bašněfť, která není kótována na mezinárodních trzích.

Ruské akcie se mohou v roce 2014 začít obchodovat na evropských trzích. Jaký efekt by to mohlo mít?

Duma schválila finální verzi práva, které má ve smyslu daňové evidence dle standardů Euroclear dopad jak na korporátní dluhopisy, tak na akcie. Efekt je zřejmý - pro zahraniční investory bude snazší držet ruské akcie. Pro jednou budou také vyřešeny daňové problémy. Pro zahraniční investory bude nově investování do ruských akcií nákladnější, ale na druhou stranu daňově efektivnější, již také nebude nutné platit poplatky zdejšímu depozitáři. V některých případech činil spread mezi lokálními akciemi a depozitářem 10 až 15 %. Přizpůsobení se standardům Eurocelar tedy nabízí potenciál v podobě zplošťování těchto spreadů až do doby jejich úplné eliminace, tedy doby, kdy se zahraniční investoři začnou cítit pohodlně na burze cenných papírů v Moskvě. Euroclear pro zdejší dluhopisy také znamená snížení nákladů na získávání nového kapitálu, což jejich emitentům umožní růst jejich provozní činnosti a následnou výplatu dividend.

Pokračování názoru BNP Paribas na ruské akcie a ekonomiku najdete na serveru Penízenavíc.cz.

Zdroj: BNP Paribas

reklama
reklama