Okolo NWR je živo. Co si o tom myslí zkušený investiční bankéř?

| redakce

Minulý týden představenstvo NWR oznámilo několik věcí, které zahýbaly s cenou akcií firmy. Nejprve to byla zpráva o cenách kontraktů na první kvartál, následně informace o podrobné prověrce kapitálové struktury, respektive možnosti navýšit kapitál v NWR úpisem nových akcií. Nad situací firmy se zamýšlí investiční bankéř Petr Kováč.

Před jednoznačným soudem nad těmito zprávami je nutné si uvědomit důležitý fakt. Jsou skutečnosti, které sice ovlivňují cenu akcií NWR, ale firma je rozhodně nemá pod kontrolou. Je to například světová cena koksovatelného uhlí. V tomto ohledu dojednané ceny koksovatelného uhlí odpovídají situaci na trhu a ceny energetického uhlí byly mírně pod očekáváním trhu. To nejsou pozitivní, ale ani překvapivé zprávy.

Na druhé straně je sada kurzotvorných záležitostí, které NWR a její management v kompetenci má, například snižování nákladů v nepříznivé ekonomické situaci. Z tohoto soudku je také informace o připravované analýze a případné revizi kapitálové struktury, včetně aktualizace odhadu zásob uhlí.

Z pohledu akcionáře (jsem akcionářem NWR) jsou to korektní a nutné kroky, které vyplývají ze zodpovědného přístupu managementu NWR. Přestože by se to mohlo zdát po silné politické propagandě v období nedávných parlamentních voleb nepravděpodobné, NWR se nenachází v současné době v žádném defaultu ani netrpí akutním nedostatkem hotovosti.

Výhled ale není pozitivní a management musí přistoupit k realizaci úsporných opatření i v této oblasti. Především musí zapracovat na snížení dluhové služby a posílit kapitál společnosti.

V současné době lze jen spekulovat, jaký mix parametrů bude mít zmíněná prověrka kapitálové struktury, s jakými parametry se management NWR obrátí na investory do dluhopisů NWR, respektive jaká bude emisní cena a objem nových akcií. NWR se snaží reagovat na stávající situaci na trhu a přijímá opatření, která považuje za adekvátní. Možná můžeme diskutovat o tom, zda k tomuto kroku nemělo dojít již před několika měsíci, nicméně představenstvo NWR se to rozhodlo učinit nyní.

Je dobré si uvědomit, že je společnost NWR listována v Londýně, a tudíž účty vůči regulátorovi se budou skládat na sofistikovaném trhu, kde je dění v managementu firmy pod pečlivým dohledem. To vytváří poměrně dobrou motivaci pro členy představenstva NWR snažit se obtížnou situaci (vy)řešit. Důležitým momentem je deklarovaná ochota majoritního vlastníka BXR aktivně se účastnit posílení kapitálu NWR.

Trh s koksovatelným uhlím, ale i termálním uhlím není prozatím místem velkých nadějí. Náznaky oživení ekonomiky jsou spíše skromné. Výsledek prověrky kapitálové struktury a případná akce na její vylepšení není otázkou následujících týdnů, ale spíše měsíců. Na další důležitý moment v tomto případu si tedy budeme muset ještě počkat.

Zdroj: Conseq

reklama
reklama