Mnozí řeší Čínu, ale co řeší samotná Čína?

| redakce

V prosinci si čínské vedení vytyčilo priority roku 2014. Zajímavá jsou domácí ekonomická témata, která ve většině případů souvisejí s nejistotami, na které upozorňují kritici čínského ekonomického zázraku.

Šest priorit domácí čínské politiky shrnul ve své prosincové poznámce Ting Lu z Bank of America. Jde o následující témata:

  1. Zlepšení národní ochrany a bezpečnosti potravin.
  2. Zlepšení struktury průmyslu, vývoj nových motorů růstu ekonomiky a omezení nadbytečných kapacit.
  3. Kontrola a boj s riziky, která vyplývají ze zadlužení lokálních samospráv.
  4. Vyvážený růst v jednotlivých regionech.
  5. Zlepšování sociální systému se zaměřením se na pracovní místa pro absolventy a pracovníky propuštěné v souvislosti s rušením nadbytečných kapacit a na zvyšování nabídky sociálního bydlení.
  6. Další otevírání se ekonomiky, podpora zón volného obchodu a investičních dohod.

Zdroj: Bank of America

reklama
reklama