Ještě levnější americký plyn? Během pár let žádný problém

| Martin Lembák

To, že cena zemního plynu může dále klesat, zní trochu paradoxně při pohledu na poslední vývoj charakterizovaný nárůstem ceny v souvislosti s předpověďmi sněhových bouří a nejchladnějšího období na začátku roku za posledních devět let na americkém středozápadě a severovýchodě. Dlouhodoběji pro to však existují pádné důvody.

Celých 49 % amerických domácností používá k topení zemní plyn s vrcholem sezóny od listopadu do března. To není dáno energetickou revolucí okolo břidlicových nalezišť. Je faktem, že americké továrny platí za ceny energií zhruba čtvrtinu toho, kolik vydávají průmyslové firmy v Evropě a Asii. Díky energetické revoluci se k výrobě elektřiny stále více využívá právě zemní plyn.

Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě energie
Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě energie

Odhady hovoří v prospěch růstu podílu zemního plynu na úkor uhlí a mírně i jaderné energie. Na grafu je rovněž patrný nárůst podílu obnovitelných zdrojů energie, nikoli však výrazný. Ale právě obnovitelné zdroje možná mohou zamíchat kartami v této predikci. Proč? Výhled totiž nereflektuje v posledních letech klesající náklady (bez dotací) na aplikaci solární energie v praxi.

Od roku 2008 se náklady na solární panely snížily o více než tři čtvrtiny. Odkud si Amerika může vzít příklad při využívání tohoto obnovitelného zdroje energie? Z Německa. Tam už je poptávka po elektřině uspokojována solární energií z 10 %, v USA je to pouhé 1 %.

Problém pro americké utility

Překážkou může být lobby energetických gigantů jako Duke Energy, PG&E Corporation či Excelon a dalších. Podle odhadů může být do roku 2017 z důvodu solární konkurence ohroženo 170 miliard USD tržeb stávajících producentů elektřiny. Jako příklad mohou posloužit německé energetické firmy E.ON či RWE. Například u E.ON se očekává pokles zisku za rok 2013 o 43 % meziročně. Ačkoli je důvodů více, například omezování produkce atomové energie po tragédii ve Fukušimě v roce 2011, rozmach solárních panelů jistě přispívá k těmto horším hospodářským výsledkům svým dílem.

Pro zajímavost, ceny akcií klasických energetických společností v USA se pohybují na úrovni osminásobku odhadovaných zisků před úroky, daněmi, odpisy a amortizací, u E.ON je to pětinásobek. Tento strašák tedy bude americké síťové služby buď nutit dále lobbovat a tlačit regulátory k uplatňování poplatků těm, kteří si solární panely instalují, nebo se přizpůsobit a rozšířit nabídku produktů o tento energetický zdroj. Každé čtyři minuty se přitom jedna americká domácnost připojí na nový solární energetický systém. Do roku 2016 bude těchto rodin připojeno okolo milionu, tedy desetkrát více než v roce 2010.

Ještě levnější plyn

Podle EIA je USA již největším světovým producentem zemního plynu a podle pařížské mezinárodní energetické agentury IEA bude do roku 2015 rovněž největším producentem ropy (to s otazníkem, vzhledem k možným rozsáhlým břidlicovým nalezištím v Rusku). Pokud se navíc zvýší podíl sluneční energie na výrobě elektřiny, mohlo by dojít k obrovskému nárůstu zásob plynu. To by zajisté dále tlačilo jeho cenu níže.

Podle poslední zprávy americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci (mimo zajišťovatele) čistých 62 566 pozic u kontraktu na zemní plyn obchodovaný na divizi NYMEX chicagské burzy CME Group na prodejní SHORT straně. Závěrem se podívejme na vývoj ceny současného (únorového) kontraktu, kontraktu na půl roku dopředu za poslední roky a jejich spread.

Kontrakty na zemní plyn v USA
Kontrakty na zemní plyn v USA
reklama
reklama