Jan Mühlfeit (Microsoft Europe): Za 20 let budou mít lidé běžně čipy v mozku

| redakce

Podle Jana Mühlfeita, právě končícího prezidenta Microsoft Europe, zažijí v dalších letech obrovský boom mimo jiné dvě významná odvětví. Vzhledem k technologickému pokroku bude mít ještě větší význam vzdělá(vá)ní, stárnoucí populace a znalost lidského genetického kódu pak povedou k novým příležitostem ve zdravotnictví. Vše se bude točit kolem internetu a veškerá zařízení se na něj budou napojovat. V čem dále vidí budoucnost?

Z OBSAHU

  • Současné mobilní telefony mají 10krát větší výpočetní výkon, než měla celá NASA v roce 1962.
  • Za 20 let bude technologie součástí člověka, nadšenci si budou nechávat do mozku implantovat čipy.
  • Technologie člověka pohltí. Nezbude nic jiného, než se přizpůsobit a vzdělávat se.
  • Je důležité, aby se zavedla mezinárodní zdravotní karta, do které by se mohl podívat lékař, ať vás ošetřuje kdekoli. Doktoři stále používají "papírovou metodu", elektronické informace o pacientovi nesdílejí ani nemocnice v Praze, natož v širším měřítku.
  • Technologie jsou nasazeny všude, společnost bude muset vyřešit vzdělávání. Jsou ale věci, které se od počítače naučit nedají.
  • Lidé mají nezastupitelnou roli.
reklama
reklama