10 finančních tipů pro všechny, kdo jsou single

| redakce

Říká se, že ve dvou se to lépe táhne, ale ne každý se podle toho řídí. V západních zemích i v Česku přibývá lidí, kteří dávají před rodinným životem přednost žití na vlastní pěst po delší dobu, než bývalo dříve obvyklé. Jen podle posledního sčítání lidu v Česku žilo samostatně 1,2 milionu lidí, více než čtvrtinu (přes 300 tisíc) tvořili právě takzvaní "singles", lidé mezi 20 až 39 lety, kteří se do manželství nebo partnerství příliš nehrnou a soustředí se na jiné než rodinné cíle, třeba na kariéru. Jak jsou na tom po finanční stránce? Představa, že jsou jedinými pány svých financí, je lákavá, ale nese to s sebou i velkou odpovědnost.

Single žijící lidé mívají zpravidla nižší výdaje než páry a utratí výrazně méně než rodiny, zároveň však musejí vystačit s jedním příjmem. Svou finanční situaci mají plně ve vlastních rukou, musejí si proto uvědomit svou odpovědnost, důsledně a dlouhodobě plánovat a dodržovat finanční disciplínu, aby se nedostali do dluhové spirály. Lze tak předejít řadě finančních nepříjemností.

Žít single neznamená, že se člověk musí po finanční stránce nějak drasticky omezovat. Pro bezproblémové žití to ale znamená mít o svých financích přehled, nakládat s nimi zodpovědně a myslet na budoucnost, což by měl ostatně dělat každý. Ať je někdo single z vlastní vůle, nebo ho k tomu dovedly okolnosti, následující tipy pomohou finanční situaci zvládat s přehledem a bez zbytečných stresů.

Rozpočet

Základem je vytvořit si přehledný a podrobný soupis příjmů a výdajů. Není nutné mít rozepsané do koruny, kolik člověk nechá za zeleninu a kolik u řezníka, ale vědět, kolik utratí měsíčně celkem za potraviny, drogerii nebo benzín, se vyplatí. Mnozí se spoléhají na to, že pohyby svých financí zvládnou monitorovat "z hlavy", ale přehled lze ztratit velmi lehce.

Odečtením výdajů od příjmů jasně uvidíte, kolik peněz vám zůstává měsíčně k dispozici pro další nakládání. Oddělením nezbytných výdajů od ostatních lze najít položky, na kterých se dá ušetřit, a získané peníze využít k naplňování důležitějších finančních cílů. Existuje řada aplikací pro chytré telefony či tablety, které s takovým plánováním a přehledem o osobních financích mohou pomoci.

Bezodkladné řešení problémů

Neodkládejte řešení svých finančních zlozvyků na dobu, až budete v páru. Rozhazujete peníze nad své možnosti za zbytečnosti, ale řešit to chcete začít, až bude žít ve dvou? Chyba. Velmi pravděpodobně si zlozvyk přenesete i do vztahu a dost možná si tím způsobíte další nepříjemnosti. Čím dříve takovou situaci začnete řešit, tím lépe. Platí to obzvlášť o dluzích, které byste se měli snažit umořit, jen co to půjde. Až budete jednou v situaci, že budete zvažovat třeba pořízení vlastního bydlení, jistě dřívější finanční disciplínu oceníte.

Rezerva

Mimořádná situace může nastat kdykoliv a uspořené peníze vám dají šanci vyhnout se potřebě si půjčovat a splácet úroky. Jako single nemůžete spoléhat na pomoc partnera. Rezervu by měla tvořit částka odpovídající třem až šesti měsíčním příjmům

Myslet na sebe

Udržujte se v kondici, předcházejte stresu, radujte se ze života. Myslete ale i na chvíle, kdy vám nebude zrovna do skoku. Pojištění pro případ dlouhodobé nemoci, úrazu či ztráty zaměstnání vám může krizovou situaci značně ulehčit.

Spoření na důchod

Vypadá to jako světelné roky vzdálená budoucnost, ale už dvacátníci by měli začít řešit důchodové spoření. Lidé dnes zakládají rodiny později, než bývalo obvyklé, a řeší pak více finančních výzev najednou. Typickou trojkombinaci tvoří výdaje na péči o děti, výdaje na bydlení a spoření na důchod. Čím dříve se s tím posledním začne, tím méně člověka v pozdějších letech trápí.

  • 1
  • 2
reklama
reklama