Výnosy z investic: Ochranu investorů posílí férové srovnání správců

| redakce

Další krok směrem k lepší ochraně investorů v týdnu představila CFA Society Czech Republic. Společně s Asociací pro kapitálový trh (AKAT) zahájila v ČR zavádění samoregulačních pravidel pro prezentaci výnosů investic.

Global Investment Performance Standards (GIPS) jsou souborem pravidel publikovaných CFA Institute, jejichž cílem je umožnit klientům objektivně vyhodnotit výsledky investičních manažerů. Dobrovolně se k nim mohou přihlásit firmy ve 37 zemích světa od USA přes Rakousko až po Pákistán. Česká republika bude 38. zemí.

Pravidla GIPS podrobně upravují způsob, jakým správci aktiv počítají a veřejně prezentují výkonnost klientských portfolií. Jasně daná metodika umožňuje i srovnání výnosů mezi různými manažery. "Naším cílem je posunout investiční sektor v České republice opět o krok dále. Investiční společnosti, které se rozhodnou GIPS zavést, se postaví na roveň společností z vyspělých kapitálových trhů. Ze zavedení standardů budou mít prospěch správci, zprostředkovatelé, regulátor, a především pak investoři. Vítáme proto, že tuto iniciativu podpořila Česká národní banka i Ministerstvo financí," říká Petra Roberts, výkonná ředitelka CFA Society Czech Republic.

"Zavedení GIPS vnímáme jako přirozený projev současné poptávky po transparentnosti investičního prostředí. Věříme, že standardy pomohou další kultivaci lokálního trhu a přispějí k větší důvěryhodnosti celého oboru," říká Martin Řezáč, generální ředitel Investiční společnosti České spořitelny a člen přípravného výboru GIPS v ČR.

"Často slýcháme, že správci aktiv mají nejvzdělanější a nejzkušenější zaměstnance z celého finančního sektoru. Aby toto tvrzení bylo ještě důvěryhodnější, měli by správci aktiv své výkazy výkonnosti opírat o standardy GIPS. Klienti si to zaslouží," přidává se Radek Urban, poradce Ministerstva financí, který má ve výboru pozorovatelskou roli. "Jestli by někdo z klientů měl jít příkladem a od svých správců standardy GIPS vyžadovat, měla by to být státní správa."

Dalšími členy výboru GIPS jsou Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT, Lubomír Vystavěl a Matěj Turek, členové výkonné rady CFA Society Czech Republic, a v pozorovatelské roli Jan Bursa, vedoucí referátu kontroly provádění obchodů ČNB.

Více o standardech GIPS

Pravidla GIPS upravují mimo jiné to, jaké klienty musí správce zahrnout do výpočtu. Nemůže si například vybrat jen klienty s nejlepší výkonností, a potenciálním investorům tak prezentovat nadhodnocené průměrné výnosy. Musí naopak zahrnout všechny klienty s identickou strategií.

Výnosy musejí správci uvádět za co nejdelší dostupnou dobu (10 let nebo celou historii, pokud je kratší), nemohou tedy ve svém marketingu zdůraznit jen vydařené roky.

Koho se standardy týkají?

  • Firem, které poskytují aktivní správu portfolií soukromým či institucionálním klientům;
  • správců alternativních investic, jako jsou hedgeové fondy, managed futures a podobně;
  • investičních společností - cena podílového listu, a tedy výkonnost fondu se sice počítá jasně daným způsobem, standardy ale upravují i způsob prezentace výnosů.

CFA Society Czech Republic

CFA Society Czech Republic je nezisková organizace finančních profesionálů založená v dubnu 2002. Je jednou ze 144 členských asociací CFA Institute. Jejím cílem je prosazovat nejvyšší standardy etiky, odbornosti a profesionality v české a slovenské finanční komunitě. Kromě toho zvyšuje povědomí o studijních programech CFA Institute (CFA, CIPM a Claritas). V současné době sdružuje 140 členů, většinou držitelů titulu Chartered Financial Analyst, a více než 1 000 kandidátů z ČR a Slovenska přihlášených do programu CFA. Členy jsou především portfoliomanažeři, finanční analytici, investiční bankéři, konzultanti, risk manažeři a vrcholoví manažeři finančních institucí. Sponzory CFA Society jsou EY, ČSOB Asset Management a ING Investment Management.

CFA Institute

CFA Institute je globální organizace sdružující investiční profesionály. Je lídrem v prosazování etického chování na finančních trzích a uznávaným zdrojem znalostí ve finanční komunitě. Hlavním cílem CFA Institute je vytvořit prostředí, kde je na prvním místě zájem investorů, trhy fungují efektivně a ekonomiky rostou. Institut má více než 128 000 členů ve 149 zemích, z toho 120 000 držitelů titulu CFA a 144 členských organizací.

reklama
reklama