Proč se holčičky učí lépe než chlapečci

| redakce

Děti za sebou mají první měsíc nového školního roku, a tak by nebylo od věci jejich rodičům prozradit jedno velké tajemství. Zpozornět by měli zejména ti, kdo doma mají školáky, tedy chlapce. Až vám na stole přistane žákovská knížka se špatnou známkou, buďte shovívaví - chlapci na celém světě dosahují horších studijních výsledků než dívky. A vězte, že ne proto, že by se málo snažili.

Jeden z posledních výzkumů na téma komparace studijních výsledků chlapců a děvčat vypracovala dvojice profesorů psychologie na University of New Brunswick. Daniel a Susan Voyerovi provedli analýzu 369 studií, které sledovaly výkonnost více než milionu dětí školního věku ve třiceti zemích světa. Jejich zjištění je jednoznačné - dívky dosahují ve všech školních předmětech lepších známek, a to i v těch, které bývají tradičně považovány za vyloženě chlapecké.

Vysvětlit rozdílné studijní výsledky chlapců a dívek není až tak složité. Podle Claire Cameron Ponitzové z Center for the Advanced Study of Teaching and Learning na University of Virginia se rozdíly mezi dovednostmi dívek a chlapců začínají vytvářet již v předškolním věku.

Ponitzová, která se ve svém výzkumu zaměřila na prostředí školek, zjistila, že pro dosažení úspěchu v tomto typu vzdělávacího zařízení je potřeba zejména jedné vlastnosti, takzvané seberegulace. Tento termín je nejčastěji používán ve významu disciplinovaného chování, zahrnujícího například schopnost pracovat podle zadaných instrukcí, dávat pozor nebo třeba odpovídat až po vyvolání. Právě seberegulace je přitom podle ní typickou vlastností dívek, ne chlapců.

Chlapci si hrají, dívky se učí

Ponitzová si na základě sledování práce dětí ve školkách potvrdila obecně uznávaný fakt, že mentální vývoj chlapců přibližně o rok zaostává za mentálním vývojem dívek. Jinými slovy, chlapci si na konci každého školního roku osvojují dovednosti a schopnosti, kterými dívky disponovaly již na jeho začátku.

Velmi podobná situace panuje i na všech ostatních úrovních vzdělávacího systému. Na základní škole se pomalejší mentální vývoj chlapců projevuje například při zadávání testů. Zatímco většina dívek si vždy pozorně vyslechne a následně ještě přečte instrukce vyučujícího, chlapci mají tendenci s vyplňováním testů začínat bez čtení instrukcí systémem pokus–omyl.

Dovednost, kterou Ponitzová označuje jako seberegulaci, nazývají jiní psychologové jednoduše svědomitost. V tomto významu svědomitost zastřešuje umění plánovat, vytyčovat si konkrétní cíle a pokračovat na cestě za dosažením těchto cílů překážkám navzdory. Zajímavé přitom je, že většina psychologů svědomitost považuje za vrozenou vlastnost, které se nelze v průběhu života naučit.

Profesorka psychologie na pensylvánské Allegheny College Gwen Kenney-Bensonová v neposlední řadě upozorňuje na to, že rozdíly mezi studijními výsledky chlapců a děvčat ovlivňuje také rozdílný přístup obou pohlaví k testům a jiným způsobům prověřování znalostí. "Zatímco dívky testy považují za příležitost k prokázání nabytých znalostí, pro chlapce mají často příznak soutěže, v níž jsou rychlost a originalita řešení důležitější než samotný výsledek."

Zdroj: Quartz

reklama
reklama