Jiří Grund (Asociace exportérů): 27 korun za euro je rozumná úroveň. Intervence ČNB by měly přejít do fixního režimu před přijetím eura

| Roman Chlupatý

Čeští vývozci necelý rok po spuštění intervenčního režimu akci centrální banky vítají. Kritici se povětšinou rekrutují z řad těch, kteří se pojistili proti příliš silnému kurzu, takže nyní tratí, říká předseda Asociace exportérů Jiří Grund. Intervence by přitom měly volně přejít v přípravnou fázi na přijetí eura, v níž už bude česká měna vůči evropské zafixována, doplňuje Grund s tím, že by se exportérům líbilo zmrazení kurzu okolo 27 EUR/CZK.

V listopadu to bude rok, co Česká národní banka začala intervenovat proti koruně. Zpočátku za to sklidila z různých stran kritiku. Otázkou je, zda oprávněnou. Jak to vidíte vy?

Jiří Grund
Jiří Grund

Dopad na český export je vyloženě pozitivní a ekonomika se trochu rozpohybovala. Deflace by byla to nejhorší, co by nás mohlo potkat, japonský příklad v tomto směru hovoří jasně. Česká národní banka se zachovala rozumně a udělala něco, čím může české ekonomice a českým exportérům pomoci. Je pravda, že jsou i exportéři, kteří si zajistili korunu za 24,50 EUR/CZK na 10 let; ti jsou mezi podnikatelskou veřejností všeobecně známí, jsou vysoce postavení ve Svazu průmyslu, ale to je jiný příběh. Občas se zkrátka něco nepovede. Ale ten, komu se něco nepovedlo, by neměl kritizovat opatření, která jsou pro ostatní přínosná.

Kurz koruny se nyní pohybuje kolem 27,5 EUR/CZK. Nakolik podle vás odpovídá ekonomické realitě?

Kurz české měny se podle mě pohybuje zhruba na odpovídající úrovni. S bývalým guvernérem ČNB Tůmou jsme se kdysi shodli, že pomyslný bod zvratu před těmi pěti, šesti lety, kdy byl ve funkci, je 25 EUR/CZK. V případě, že kurz propadne pod 25, čerpá se z nákladů, marže se vyčerpává, a je tedy to nižší úroveň, než by odpovídala hodnotě české měny. Teď je kurz vyšší, koruna slabší. Podle mě je těch 27 korun za euro optimálních. Je potřeba připomenout, že například ceny benzínu zůstaly v podstatě stejné. I proto tvrdím, že byla loňská intervence správná.

Stále hlasitěji se spekuluje o tom, kdy a jak by ČNB měla současný intervenční režim opustit a jak to bude vypadat, až to bude probíhat. Jaký je podle vás optimální scénář?

Aby se zachoval smysl intervence, bude potřeba, aby ji pánové z ČNB trochu protáhli. Nemůže to skončit v prvním čtvrtletí příštího roku, jak se o tom mluvilo. Guvernér Singer již otevřeně mluví o tom, že by intervence měla trvat minimálně do konce roku 2015. A podle mě by to v podstatě mělo navázat na přechod Česka na euro, respektive s ním být sladěno. Ty dvě pomyslné fáze by se měly potkat; mělo by dojít k tomu, že intervenční režim přejde ve fixní kurz české měny vůči euru, tedy že přejde v dvouletou přípravnou fázi, která předchází zavedení společné měny. To by bylo optimální, a zároveň je to jediné možné řešení. Jinak vydělají spekulanti, ne český průmysl.

Znamená to, že bychom měli korunu k euru zafixovat na zhruba současné úrovni?

Podle mě ano, 27 EUR/CZK je celkem dobrá úroveň. Kdyby to bylo malinko více, asi by to neškodilo. Pokud by ale došlo na počátku toho přípravného období k nějakému výraznému výkyvu, hrozilo by, že by byl příjem českých exportérů znehodnocen.

Zmínil jste v Česku stále ožehavé téma, tedy vstup do eurozóny. Evropská měnová unie stále nevyřešila všechny problémy, a i proto u nás zaznívá, že není kam spěchat. Souhlasíte?

Čeští exportéři vědí, že koruna je dobrá věc, ale je nestabilní. Je citlivější na vnější vlivy, na spekulanty a tak dále. Euro je přece jen do jisté míry odolné, i přes slabé články unie a fáze krize, které v posledních letech sledujeme. Záleží na tom, jak se bude Evropská unie nadále vyvíjet, jaká bude její hospodářská politika, jak se věci budou řídit a jak budou fungovat banky. Nad tím vším je potřeba se zamyslet a zvážit to. Možná bude v průběhu jednoho roku, dvou let jasné, jak bude napříště vypadat Evropa, možná i celý svět, a zda tedy bude pro Česko přijetí eura vhodné. Záleží na mnoha okolnostech, vezměte si jen samotné Rusko. To jsou nečitelné faktory, s nimiž je také potřeba počítat.

Jinými slovy, je čas vše pečlivě sledovat a vážit na lékarnických vahách.

Přesně tak. A buďme rádi, že máme stále možnost volby, že můžeme, ale nemusíme zvolit euro; můžeme, ale nemusíme vstupovat do přestupové fáze. Čeští exportéři by přijetí eura v zásadě přivítali, protože by se tím zbavili závislosti na politicích, na zajišťování měnového rizika a tak dále. Přivítali by, pokud by došlo k fixaci koruny k euru na rozumné úrovni, tedy někde kolem těch 27 EUR/CZK.

reklama
reklama