Jak dostat zaměstnance na svoji stranu

| redakce

Zeptali jste se někdy svých zaměstnanců, jak se cítili první den v nové práci? Zkusili jste si někdy představit, co člověk prožívá, když se objeví v neznámém prostředí a hned se má zapojit do běžného chodu firmy? Pocity, které noví zaměstnanci v prvních dnech zažívají, nepatří mezi nejpříjemnější. I proto není od věci jim v začátcích podat pomocnou ruku.

Při změně zaměstnání je pro člověka nejtěžší pochopit principy fungování nové firmy. Pokud někdo pracuje pět nebo deset let pro jednu společnost a najednou se objeví v úplně jiném prostředí, chvíli mu trvá, než se přeorientuje na novou firemní filozofii, pochopí systém zadávání a plnění různých úkolů nebo se jen zorientuje v tom, komu všemu se za svoji práci zodpovídá. Vedení firmy a vysoce postavení manažeři přitom většinou nemají ani ponětí, co se v hlavách nových zaměstnanců odehrává a jakému stresu musejí čelit.

Kromě toho, že jsou zaměstnanci v prvních dnech v nové práci velice nejistí, jsou ovšem zároveň i velice vnímaví, protože moc dobře vědí, že se coby nové kolečko v zaběhnutém soukolí musejí rychle přizpůsobit fungujícímu systému. A právě toho je potřeba využít. Důležité je, aby si lidé z vedení firmy ujasnili, co od svých zaměstnanců požadují, a k tomu je od samého začátku cíleně vedli.

Uvedení nového zaměstnance do firmy by v žádném případě nemělo spočívat jen ve vysvětlení podnikového know-how, ale především ve sdílení firemní filozofie a vytčených cílů. Noví zaměstnanci by zkrátka neměli pochopit jen to, co firma dělá, ale hlavně na jakých hodnotách své podnikání zakládá. Skutečně prospěšní a cenní totiž mohou být pouze zaměstnanci, kteří pochopí, že do práce nechodí jen proto, aby mechanicky plnili zadané úkoly.

Udělejte si na své zaměstnance čas

Je-li to jen trochu možné, měli by všichni noví zaměstnanci dostat možnost poznat kromě svých kolegů a přímých nadřízených i nejvyšší vedení společnosti, pro kterou pracují. Šéf hotelového řetězce The Ritz-Carlton Hotel Company se například osobně účastní otevření každého nového hotelu této sítě, a to bez ohledu na to, zda se jedná o hotel v USA, nebo na opačné straně světa. Nikdy si přitom nenechá ujít příležitost promluvit k personálu hotelu a zdůraznit, jaké je poslání společnosti, pro niž všichni přítomní pracují.

Vezměme si například takového hlídače v obchodním centru. Náplní jeho práce je pozorovat, co se kolem něj děje, a dohlížet na to, aby se všichni chovali v souladu s provozním řádem budovy. Pokud tedy vejdete do neznámého obchodního centra, ve kterém chcete najít jeden konkrétní obchod, ale skončíte u toho, že jen bezradně zíráte do orientačního plánu u vchodu, nemůže nikdo nic říct, pokud si vás tento hlídač ani nevšimne. Co kdyby ale tentýž člověk pochopil, že může kromě dohlížení na hladký chod centra přispět i ke spokojenosti zákazníků, přišel za vámi a zdvořile se zeptal, zda nepotřebujete s něčím poradit? Takové obchodní centrum to u vás právě vyhrálo.

Zdroj: Forbes

reklama
reklama