Proč úroky v USA neporostou

| redakce

Fed připravil budoucí penzisty o jakoukoli naději, že budou mít z čeho žít, pokud se rozhodnou jít do důchodu v 65 letech. Někteří možná budou argumentovat, že posledních 10 let nízkých úrokových sazeb bylo anomálií a že k normalizaci dojde v následujících několika letech. Mnohé ale nasvědčuje tomu, že úrokové sazby zůstanou nízké opravdu dlouho. Ti, kteří jdou v USA do důchodu, budou mít zkrátka smůlu.

Americké úrokové sazby a zadlužení
Americké úrokové sazby a zadluženíZdroj: FRED

Zelená křivka značí celkový dluh jako procento z HDP. Fialová představuje historický výnos 10letých státních dluhopisů, využívaný jako ukazatel průměrné úrokové míry z celkového dluhu. A modrá linie je úroková platba z celkového dluhu ve vztahu k HDP (znovu s využitím 10leté úrokové míry jako ukazatele pro průměrný úrok z celkového zadlužení); dále je označována jako DSGDP.

Celkové vládní zadlužení ve vztahu k HDP (zelená křivka) nedávno v USA převýšilo 100 %. Taktéž je patrné, že s jeho růstem se spread mezi fialovou a modrou křivkou zúžil.

Je to ale jen algebraický příklad. Historicky je modrá křivka v podstatě fixní sazbou udržující se v rámci určitého pásma a spolu s růstem zelené křivky musí fialová zákonitě klesat (aby modrý DSGDP vydržel v pásmu). Vzhledem k tomu, že celkový dluh nyní představuje vyšší procentní podíl ve vztahu k HDP, průměrná úroková sazba z dluhů musí klesat směrem k 2,5 %, tedy úrovni přetrvávající 15 let.

S růstem celkového dluhu nad 100 % HDP bychom měli pozorovat pokles průměrné úrokové sazby z celkového dluhu (fialová křivka) pod 2,5 % pro udržení dlouhodobého průměru DSGDP.

I CBO (rozpočtový výbor Kongresu) v dohledném horizontu předpovídá rostoucí zadlužení ve vztahu k HDP, tudíž úrokové sazby budou muset mít negativní sklon. Pokud by se úrokové sazby z dluhu vrátily k 7,5 %, úrokové platby by ukrojily 7,5-10 % z HDP, což si USA nyní nemohou dovolit.

Nejvýše se průměrný úrok z celkového dluhu krátkodobě může dostat ke 4 %, což by znamenalo posun k vysokým úrovním DSGDP. Také by to ochromilo už nyní slabou poptávku. Do 5 nebo 10 letech bude celkový dluh podstatně vyšší než HDP, takže dokonce i 4 % budou neudržitelně vysoká.

Z výše uvedeného grafu je patrný stabilní pokles úrokových sazeb od konce 70. let. Ve stejném období celkové zadlužení ve vztahu k HDP stoupalo. Inverzní vztah mezi dvěma ukazateli není náhodný, je to nutnost.

Úrokové sazby jsou proto uvězněny ve velmi nízkém pásmu navždy, nebo minimálně do doby, než budou dluhy splaceny. Ale to nyní nikdo neočekává. S celkovým dluhem převyšujícím HDP a jeho dalším růstem je to krutý verdikt pro budoucí penzisty a ostatní střadatele. Další epizodou budou negativní úrokové sazby.

Zdroj: First Rebuttal

reklama
reklama