Když to manažeři přehánějí s golfem

| redakce

Tři američtí studenti zkoumali vliv hraní golfu na vrcholové představitele firem, potažmo na výkonnost firem pod jejich vedením. Výsledkem bylo zjištění, že společnosti, jejichž generální ředitelé tráví na golfovém trávníků více než 22 her za rok, mají nižší provozní výkonnost.

Autoři používají hraní golfu jako hlavní ukazatel "ulívání se" generálních ředitelů. Golf totiž patří mezi preferované aktivity manažerů a je časově velice náročný. Graf ukazuje, že desetina generálních manažerů ze vzorku 363 šéfů největších amerických firem odehrála během roku v letech 2008 až 2012 celkem 37 a více her. To odpovídá přibližně 220 hodinám nebo 28 osmihodinovým pracovním dnům.

Počet odehraných her golfu připadající na manažera (2008-2012; zdroj: Biggerstaff, Cicero, Puckett)
Počet odehraných her golfu připadající na manažera (2008-2012; zdroj: Biggerstaff, Cicero, Puckett)

Studenti uvedená data získali od Americké golfové asociace (USGA). Na jejich základě hodnotili, zda ekonomický výkon firmy trpí s rostoucím časem ředitele na golfu. Hlavním měřítkem výkonu byl ukazatel rentability aktiv (ROA) a Tobinův koeficient, což je poměr mezi tržní hodnotou společnosti a jejích nákladů na reprodukci aktiv (čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je vyšší očekávání investorů ohledně návratnosti investovaného kapitálu). Studie ukazuje, že Tobinův koeficient je téměř o 10 % nižší u firem, jejichž ředitelé odehrají za rok více než 22 her.

Hlavním zjištěním studie je fakt, že existuje pozitivní korelace mezi časem, který generální ředitel společnosti stráví na golfu, a špatnou výkonností podniku. Výzkum dále odhalil, že manažeři s menším vlastnictvím firemních akcií se více ulívají a tráví na hřišti významnější část roku než šéfové, kteří mají větší majetkový podíl ve firmě.

Zdroj: Colosseum

reklama
reklama