Štěstí za peníze? Ano, i když jen do určité míry

| redakce

Štěstí si koupit lze, minimálně v omezeném množství a do určité míry, odhalila studie Pew Research Center.

Autoři studie odhalili, že Izrael, Spojené státy, Německo a Spojené království jsou nejšťastnějšími státy v rámci rozvinutých ekonomik. Na rozvíjejících se trzích pak byly identifikovány trendy růstu příjmů, které vedou k podstatným přírůstkům vnímaného životního uspokojení. Patrné byly zejména v Indonésii, Číně, Pákistánu, Malajsii a překvapivě i v Rusku.

HDP na obyvatele a životní uspokojení
HDP na obyvatele a životní uspokojeníZdroj: Pew Research Center

Jaký region je nejšťastnější?

Korelace mezi rostoucími příjmy a pocitem štěstí nijak nepřekvapuje psychology ani ekonomy. Již starší studie potvrdily, že sousloví "štěstí si za peníze nekoupíš" tak úplně nefunguje. Díky penězům lze pokrýt základní životní potřeby a zabezpečit sebe a rodinu, což je hlavní důvod, proč bohatnutí národů z regionu mladých trhů vede k zvýšenému pocitu štěstí obyvatel.

A která země z celkem 43 zkoumaných má být tou nejšťastnější? Podle studie je to Mexiko, kde míra životní spokojenosti obyvatel dosahuje 79 %. Šťastnější než v USA či Německu jsou také ve Venezuele a Brazílii, které se řadí mezi rozvíjející se ekonomiky.

happyEconomies

Jiný kraj, jiný mrav

Nejde zdaleka o první studii na toto téma. Hodnotný je také report s názvem People in Emerging Markets Catch Up to Advanced Economies in Life Satisfaction, který je založený na 47 643 telefonických a osobních rozhovorech ze 43 zemí. Odhaluje, že "lidé z vyspělejších ekonomik jsou významně spokojenější se svou životní situací než ti z rozvojových zemí". Autoři přicházejí s těmito hlavními poznatky a charakteristikami regionálních rozdílů:

  • Národní příjem na úrovni zemí je úzce spojen s osobní spokojeností;
  • Asie a Afrika jsou nejoptimističtější regiony světa, pokud jde o vyhlídky obyvatel na pět let dopředu;
  • Blízký východ je nejméně optimistickým regionem;
  • bohatší země mívají vyšší úroveň životní spokojenosti;
  • existuje pozitivní korelace mezi příjmy a štěstím;
  • lidé upřednostňují nemateriální aspekty života.

Materiální blahobyt je až na druhém místě

Jiný výzkum prokázal, že "nákupy zážitků" jsou lepším způsobem, jak si opatřit štěstí, než zvyšování blahobytu. Jiná studie, například od Elizabeth W. Dunn z roku 2008 (Spending Money on Others Promotes Happiness), zase přichází se závěrem, že pocit štěstí nejlépe zvýší peníze vydané na charitativní účely, dárky blízkým a podobně.

Funguje to jen do určité míry

Psychologové zjistili, že více peněz znamená více štěstí a uspokojení jen do určitého bodu. Většinu přírůstku uspokojení lze přičíst mírnému zvyšování příjmů.

Jak shledal průzkum Spectrem Group, nejbohatší Američané se paradoxně "neustále" strachují ohledně své finanční situace. Fiscal Times k tomu uvedly: "Mohou více cestovat, chodit na drahé akce nebo nakupovat šperky, nicméně 70 % respondentů tvrdí, že mají větší radost z šetření a investování peněz než z jejich utrácení."

Zdroj: Bloomberg

reklama
reklama