Štěstí? Něco mezi nedostatkem a nadbytkem

| redakce

To, co jeden člověk považuje za štěstí, může druhý klidně vnímat jako naprosté utrpení. Někteří lidé mají tendenci míru svého štěstí hodnotit jen podle svého majetku. Bohatý člověk ale nemusí být šťastný.

Svět, v němž žijeme, je jednou velkou tržní ekonomikou, ve které jsou peníze často kladeny "až na první místo". Pokud člověk nemá stálé zaměstnání ani dostatečné úspory, má zaděláno na problém.

Všichni máme základní potřeby, bez nichž bychom nepřežili. Musíme něco jíst, pít, potřebujeme někde bydlet, oblékat se. To všechno stojí peníze. Alespoň minimální finanční příjem je tedy nezbytným předpokladem toho, abychom mohli existovat a poznat, co pro nás slovo štěstí znamená.

Mezi štěstím a penězi ovšem není přímá úměra. Někteří lidé by snad mohli nabýt dojmu, že čím více peněz budou vydělávat a čím větší bude jejich bankovní konto, tím větší budou i jejich štěstí, pocity spokojenosti a vnitřního naplnění. Tak tomu ovšem není. Štěstí není pouze o hmotných statcích, ale v mnohem větší míře o lidské psychice. Za obrovský balík peněz si sice můžete koupit vilu na pláži a drahé auto nebo si každý den od rána do večera užívat golf na luxusních greenech, skutečně štěstí si za něj ale nepořídíte.

Štěstí není na prodej

Pokud bychom si štěstí představili jako pyramidu, tvořily by její základnu běžné věci umožňující prosté přežití, tedy přístup k potravinám, bydlení, oblečení a podobně. Jakmile jsou uspokojeny základní potřeby, nastupují požadavky na kvalitní zdravotní péči či zajímavou práci. V této úrovni ještě člověku peníze dokáží pomoci, dále již je ale jejich význam minimální.

K dosažení pocitu štěstí totiž většina lidí potřebuje i stabilní rodinné zázemí a přátelské vztahy založené nikoli na obsahu peněženky, ale na sdílených zájmech a životních hodnotách. A tak bychom se stavbou pyramidy štěstí mohli pokračovat. Ještě blíže k vrcholu by se nacházely vyšší mentální stavy jako pocity úspěchu či sebeúcty a vše by završovalo přesvědčení o smysluplnosti vlastní existence.

Pyramida štěstí
Pyramida štěstí

Lidé často uvažují, co by si jako první koupili, kdyby v loterii vyhráli pár desítek milionů. Většina si naivně myslí, že by se rychlým zbohatnutím vyřešily všechny jejich problémy a nic by jim nebránilo v tom, aby místo pouhého přežívání začali skutečně žít. Možná by ale nebylo od věci, aby se tito lidí zamysleli nad tím, čeho v životě skutečně chtějí dosáhnout a zda je jejich cílem opravdu jen materiální zabezpečení. Ano, peníze jsou důležité, život ale není jen o počítání nul a o tom, co všechno si za pár barevných papírků můžeme koupit.

Zdroj: Pragmatic Capitalism

reklama
reklama