10 trendů, které budou hýbat světem v roce 2015: Příjmová nerovnost

| redakce

Světové ekonomické fórum dalo dohromady 10 nejzávažnějších témat, která budou hýbat světem v roce 2015. Každý všední den vám na Investičním webu přiblížíme jedno z nich. Prvním tématem je příjmová nerovnost. Právě ta je největším nebezpečím pro současný svět, což jí v přehledu Světového ekonomického fóra zajistilo první pozici.

Nerovnost je jedna z největších výzev současnosti. Především příjmová nerovnost je nejviditelnějším aspektem mnohem komplexnějšího problému. Je to problém nerovnosti příležitostí, která plyne z nerovnosti pohlaví, rasy, zdravotního stavu i věku. V loňském výhledu se tento problém umístil na druhém místě, pro příští rok už je první.

Jde o problém celého světa. V rozvinutých i rozvojových zemích kontroluje chudší polovina populace méně než 10 % bohatství dané společnosti. Naopak nejbohatší lidé mají stále více.

Jaký podíl na národních příjmech má nejbohatší 1 % obyvatel
Jaký podíl na národních příjmech má nejbohatší 1 % obyvatel

Přestože se světový ekonomický růst zvedá, problémy jako chudoba, ničení životního prostředí, nezaměstnanost, politická nestabilita, násilí a konflikty přetrvávají. Všechny tyto problémy jsou úzce spojeny s nerovností.

Nebezpečí plynoucí z opomíjení těchto problémů jsou zřejmá. Lidé, především mladí, se cítí frustrovaní a mají sklony ke konfliktnímu jednání. To omezuje udržitelnost ekonomického růstu, oslabuje sociální systém, stabilitu a bezpečnost. Podkopává to demokracii a naděje na dlouhodobý rozvoj a mír.

Podle průzkumů si 90 % obyvatel subsaharské Afriky myslí, že rozdíly mezi bohatými a chudými jsou velký problém. Ve Spojených státech je to 80 % lidí. Politici si to začínají uvědomovat. V zemích jako Rwanda, Brazílie nebo Mexiko zavedli opatření, díky kterým se zdroje rozdělují spravedlivěji a mění se postavení okrajových skupin.

Jenže aby se něco takového dělo v širším měřítku, jsou potřeba silnější instituce, dostatek zdrojů, zodpovědnější vedení a schopnější politici.

Jaký region bude nejvíce zasažen prohlubující se nerovností v příštích 12 až 18 měsících
Jaký region bude nejvíce zasažen prohlubující se nerovností v příštích 12 až 18 měsících

Aby mohly bojovat s nerovností, musejí země zavést agendu, která bude problém řešit komplexně v jeho sociální a ekonomické rovině i v rovině kvality života, a to včetně přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a zdrojům. Středem těchto snah musí být rovný přístup právě ke zdrojům a službám. Je potřeba sebrat kvalitnější data, aby investice mohly téci tam, kde jsou skutečně potřeba.

Nesmí přitom být podceňována role podnikatelů. Podle průzkumů sice lidé věří, že za nerovnost je odpovědná vláda, ale ta sama tento problém nevyřeší. Vypořádání se s nerovností přitom není jen zodpovědnost a nutnost, ale i příležitost. Je to dobré pro byznys, protože to přetváří demografický obraz společnosti (spotřebitelů), rozšiřuje to trh a možnosti zisku.

Jaká jsou nejdůležitější řešení příjmové nerovnosti v jednotlivých regionech
Jaká jsou nejdůležitější řešení příjmové nerovnosti v jednotlivých regionech

Je čas jednat. Než bude pozdě.

Zdroj: World Economic Forum

reklama
reklama