Hranice české investorské etiky

| redakce

Pětina Čechů by z principu neinvestovala do fondů, které nakupují kontroverzní tituly. Pro dalších 42 % dotázaných hraje etika důležitou roli, ale rozhodovali by se podle konkrétního titulu a podle příslibu výnosu. Vyplývá to z průzkumu investiční skupiny Pioneer Investments v ČR.

Z eticky sporných oblastí byznysu jsou Češi nejbenevolentnější k těžařskému průmyslu, kam by bylo určitě nebo pravděpodobně ochotno investovat 68 % dotázaných. Pro polovinu Čechů je přijatelná také investice do výroby alkoholu nebo do tabákového průmyslu (45 %). Naopak pro téměř polovinu respondentů je investičním tabu pornografický průmysl a pro čtvrtinu tituly spojené s výrobou zbraní.

Zisk na prvním místě?

Více než čtvrtina Čechů by se nezdráhala vložit peníze do podílových fondů, které nakupují kontroverzní tituly. Investují kvůli zisku, takže to, zda má daný titul špatnou pověst nebo podniká v eticky sporném odvětví, pro ně nehraje roli. Pro většinu Čechů však etická rovina v investování význam má – pětina by do kontroverzních titulů neinvestovala z principu nikdy, dalších 42 % dotázaných by se rozhodovalo podle konkrétního titulu a příslibu výnosu.

"Na etiku investování lze nahlížet z více úhlů. Pro investiční společnosti a další finanční instituce, které se věnují správě aktiv, je klíčovým parametrem důvěryhodnost. Poctivý přístup a etickou stránku podnikání řeší každá společnost samostatně v rámci etických kodexů, ale zároveň jsou pod dohledem oborových asociací. V České republice je v tomto ohledu aktivní profesní sdružení AKAT," říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR. "Dalším faktorem je výběr konkrétních titulů do portfolií podílových fondů. Řada takzvaných kontroverzních odvětví patří mezi nejvýnosnější, ale na druhou stranu zde hrozí vyšší riziko poškození pověsti a krizových situací."

Etika je důležitým faktorem při správě fondu také pro Johna Careyho, výkonného viceprezidenta Pioneer Investments v USA a dlouholetého portfoliomanažera vlajkového fondu skupiny. "Při správě portfolia fondu Pioneer Fund se obecně vyhýbám titulům ze sektoru hazardních her, lihovin a tabáku. Vždy vyhledávám vysoce kvalitní společnosti vyplácející dividendy, se silnými rozvahami, schopným managementem a etickými standardy. Tituly se přitom snažím držet po dlouhou dobu, dokud jejich hodnota není skutečně objevena trhem," říká.

Byla by pro vás etická stránka investice důležitější než výnos?
Byla by pro vás etická stránka investice důležitější než výnos?Zdroj: Pioneer Investments

Alkohol ano, porno ne

Při pohledu na konkrétní odvětví by Češi byli nejbenevolentnější k ropnému a těžařskému průmyslu, kam by se nezdráhalo investovat 39 % dotázaných. Zhruba čtvrtina respondentů nemá problém ani s investicí do výroby lihovin a tabákových výrobků. Nejproblematičtější je pro české investory pornografický průmysl, do kterého by určitě neinvestovala téměř polovina z nich, a také výroba zbraní (26 %).

"Toto rozložení je celkem logické. V Česku obecně panuje vysoká tolerance k alkoholu a kouření, zároveň si řada z nás uvědomuje, že i když jde v případě těžařského průmyslu o byznys 'na hraně', jeho produkty jsou pro náš každodenní život důležité. Na opačném pólu se nacházejí tituly z odvětví, která už stojí za onou pomyslnou hranicí, takže pro řadu spoluobčanů představují už ze své podstaty tabu," komentuje Šimčák.

Krátkodobě populární, takzvané trendy tituly či odvětví s extrémním výnosovým potenciálem podle Careyho vždy vzbuzují podezření. "Důležité je vždy vědět, co vlastníte, a nikdy neinvestovat bezdůvodně do něčeho, o čem nejste přesvědčeni nebo to odporuje vašim zásadám. Investování je spekulace, avšak moudrý investor má pro takovou spekulaci vždy analyticky a výzkumem podložené důvody. Investování jen na základě emocí obecně nebude dobře fungovat," uzavírá Carey.

Do kterých kontroverzních odvětví byste byli ochotní investovat?
Do kterých kontroverzních odvětví byste byli ochotní investovat?Zdroj: Pioneer Investments

Průzkum realizovala investiční skupina Pioneer Investments ve spolupráci s agenturou Stem/Mark v září 2014 na vzorku 500 mužů a žen ve věku 18–65 let a s měsíčním příjmem vyšším než 20 tisíc korun.

Zdroj: Pioneer Investments

reklama
reklama