10 trendů, které budou hýbat světem v roce 2015: Slábnutí zastupitelské demokracie

| redakce

Světové ekonomické fórum dalo dohromady 10 nejzávažnějších témat, která budou hýbat světem v roce 2015. Každý všední den vám na Investičním webu přiblížíme jedno z nich. Pátým tématem je zhoršující se pozice zastupitelské demokracie spočívající v poklesu důvěry ve volené zástupce lidu.

Od globální ekonomické krize roku 2008 dochází k erozi důvěry v politické instituce a procesy. Lidé věří více firmám než vládám (podle posledního Edelman Trust Barometer má globálně důvěru v byznys 58 % lidí, v politiky jen 44 %). S politikou mají problém všichni, nejpodstatnější je ale u mladých lidí.

V posledních letech ve světě propuklo velké množství občanských protestů. Příklady mohou být Řecko, Španělsko, Ukrajina, severní Afrika a Blízký východ, ale třeba i Spojené státy nebo v poslední době Brazílie nebo Hongkong, zatím velice mírným a mírovým případem jsou i červené karty pro českého prezidenta. Všudypřítomný internet usnadňuje organizaci a mobilizaci protestujících.

Pořadí regionů podle toho, na které místo zařadili respondenti průzkumu problém slábnutí zastupitelské demokracie mezi 20 největšími problematickými trendy
Pořadí regionů podle toho, na které místo zařadili respondenti průzkumu problém slábnutí zastupitelské demokracie mezi 20 největšími problematickými trendy

Mechanismy jsou nastaveny tak, aby systému fungovaly demokratičtěji než kdy dříve. Panuje ale fundamentální nesoulad mezi občany a jejich volenou reprezentací. Digitální doba znamená zrychlování všeho - lidé rychle najdou jedince s podobnými hodnotami a obavami, i vztahy vznikají rychleji. Politici ale mnohdy nejdou s dobou.

Instituce z 19. století jsou plné lidí, kteří ustrnuli ve století dvacátém, ale snaží se komunikovat s lidmi 21. století. Agendy jsou krátkodobé, ačkoli důvěru lidí lze získat jedině dlouhodobou konzistentností. není se tedy co divit, že běžní lidé začínají hovořit o krizi západní demokracie a celého politického systému.

Je tedy zřejmé, že se způsob dělání politiky musí změnit. O její zastupitelský demokratický princip ale snad nepřijdeme, ani bychom se o to neměli snažit. Demokracie na způsob sociální sítě, kde se každý okamžitě může vyjadřovat k čemukoli, by nebyl šťastným řešením.

Rozumí EU potřebám obyvatel?
Rozumí EU potřebám obyvatel?

Zastupitelská demokracie potřebuje modernizaci a aktivní zapojení občanů do rozhodovacího procesu. Vlády by se měly přestat vnímat jako pouzí hledači a tvůrci řešení problémů, měly by být schopné artikulovat témata a výzvy, jimž čelí společnost, a následně vytvářet co nejlepší podmínky pro podnikatelskou a akademickou sféru, aby ty mohly pracovat na potřebných řešeních. To by mohlo minimálně napomoci navrátit politickým institucím část ztracené důvěry.

Který region bude slábnutím zastupitelské demokracie nejvíce ovlivněn v následujících 12-18 měsících?
Který region bude slábnutím zastupitelské demokracie nejvíce ovlivněn v následujících 12-18 měsících?

Pro začátek by vlády měly zacházet s občany jako s individualitami a komunikovat s nimi vhodnými způsoby. Sociální média nejsou v tomto směru všelékem. Technologie ale mají obrovský potenciál ujistit občany, že jsou dobře a věrně zastoupeni. Postupem času bude pravděpodobně stále běžnější například účast ve volbách on-line, tak jako jsme si již zvykli na internetové petice a podobně.

Lídři musejí používat technologie k tomu, aby lépe porozuměli lidem, které zastupují. Až vlády přestanou být centrem všeho podstatného politického dění, lidé pochopí, že zodpovědnost za řešení pro společnost významných společenských témat leží na nich. Nežijeme v krizi demokracie, jen se ta zastupitelská musí naučit fungovat v nové době.

Účast ve volbách globálně klesá
Účast ve volbách globálně klesá

Zdroj: World Economic Forum

reklama
reklama