2015-2060: Další tři generace zažijí největší demografickou revoluci v historii

| redakce

Věková pyramida je asi nejobvyklejším způsobem vizualizace věkové struktury společnosti. Jak vypadá ta současná?

Pokud načrtnete graf, kde každou věkovou skupinu zachytíte pomocí vodorovné linie, jejíž délka bude určena počtem zástupců (nejmladší nejníže, nejstarší na vrcholu, ženy a muži odděleně na obou stranách), získáte tvar znázorňující demografické rozložení společnosti.

S dřívější vysokou úmrtností byly děti vždy nejpočetnější skupinou a směrem ke starším generacím se počty snižovaly, takže linie na vrcholku byly nejkratší a vzniklý útvar se směrem nahoru zužoval, takže připomínal pyramidu. Nyní už má ale vlivem působení demografických trendů k pyramidě dost daleko.

Mezi roky 1970 a 2015 hrála velkou roli hlavně měnící se míra porodnosti (počet dětí, který ženy v průměru porodí během svého života). Během sledovaného období se dramaticky propadla, což reflektuje změnu modelu od velkých rodin k malým.

Mezi roky 2015 a 2060 bude mít na věkovou strukturu společnosti největší vliv stárnutí obyvatelstva. Malé rodiny se stanou novým normálem, porodnost už nebude mít kam klesat a téměř každá další generace se díky rozvinutější zdravotní péči dožije vyššího věku než generace předchozí. Tento vývoj postupně převládne i na rozvíjejících se trzích.

Mladší věkové skupiny jsou již nyní významně méně zastoupeny ve srovnání s klasickým obrázkem věkového rozložení společnosti z dřívějších dob. Kdysi pyramida se začíná zužovat až u starších věkových kategorií. Grafika se proto dnes podobá spíše barokní věži nebo sloupu než pyramidě.

Zdroj: The Economist

reklama
reklama