Tři zásadní témata světové ekonomiky roku 2015

| redakce

Centrální banky budou i v příštím roce v centru pozornosti. Cesty monetární politiky v eurozóně a v zámoří se rozcházejí, růst cen zůstává jedním ze zásadních cílů na vyspělých trzích. Mladé trhy pak již dávno nejsou homogenní skupinou, pro jejich vývoj bude určující příklon buď k USA, nebo k Číně.

Dezinflační růst

Účinky dezinflačního šoku způsobeného nižšími cenami komodit, který jsme zažili v roce 2014, by se měly projevit na podpoře globálního růstu v roce 2015. Nižší inflace zvýší globální spotřebu a umožní mnoha centrálním bankám uvolnit politiku.

"Očekáváme, že USA nadále porostou solidním tempem daným obnovenou chutí Američanů nakupovat nové domy a jejich celkově vyšší spotřebou, protože nižší ceny energií zvýší reálné disponibilní příjmy obyvatelstva. Výhled pro eurozónu a Japonsko zůstává poněkud problematičtější. V Evropě očekáváme mírné zvýšení růstu podpořené slabším eurem, zvýšením zahraniční poptávky, zmírňujícími opatřeními Evropské centrální banky a mírně nižší fiskální zátěží," říká Anna Stupnytska, globální ekonomka z Fidelity Solutions. V případě, že by se měl cyklický obraz zhoršovat, Evropská centrální banka je připravena zasáhnout výrazněji.

V Japonsku se očekávají ze strany centrální banky další opatření k uvolnění politiky, která by měla pomoci zvýšit inflaci, ale je nepravděpodobné, že budou mít významný dopad na reálnou ekonomiku. Měnová politika není stříbrná kulka, Japonsko musí stejně jako Evropa rovněž řešit otázky týkající se nízké produktivity a očekávaného nízkého růstu v důsledku strukturálních reforem.

Divergence monetární politiky

Divergence monetární politiky centrálních bank v celém světě byla v roce 2014 jasně patrná. "Očekáváme, že bude pokračovat i v roce 2015, existují ale určité limity, jak daleko je možné zajít," upozorňuje Stupnytska. Měnové a úrokové sazby mohou působit jako vyrovnávací mechanismy omezující vliv rozdílů v politice centrální banky.

Zatímco japonská centrální banka a Evropská centrální banka pokračují v uvolňování politiky, americký Fed se blíží k normalizování sazeb. Další posilování amerického dolaru by totiž přispělo k mírnému zpřísnění amerických finančních podmínek a zvýšení tlaku na Fed, aby alespoň na nějakou dobu zvýšil úrokové sazby.

Diferenciace rozvíjejících se trhů

Oživení na rozvíjejících se trzích bylo pomalé a nerovnoměrné. Některé země si vedly lépe než jiné, rozdíly budou v roce 2015 ještě výraznější. Růst v rozvíjejících se ekonomikách bude podmíněn řadou faktorů, včetně ekonomických vazeb na USA a Čínu, závislosti na surovinách a pokroku strukturálních reforem.

Stručně řečeno, rozvíjející se trhy s blízkými vazbami na USA budou mít lepší vyhlídky na růst než ty, které jsou orientovány na Čínu, protože americká ekonomika poroste solidním tempem. Země jako Mexiko nebo Jižní Korea, které mají blízké vazby k USA, mají z tohoto pohledu mnohem lepší vyhlídky než Brazílie a Indonésie, které jsou mnohem více vystaveny oslabování čínské ekonomiky.

V prostředí trvale nízkých cen surovin je dalším důležitým faktorem závislost na nich. Zatímco převážní dovozci surovin, jako jsou Indie nebo Thajsko, na jejich nízkých cenách mohou jen vydělat, země, které suroviny pouze vyvážejí, na nich budou prodělávat.

Zřejmě nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím dlouhodobý růst je úspěšnost strukturálních reforem. Rozvíjející se trhy se ocitly na významné křižovatce – buď se vydají cestou nutných strukturálních reforem potřebných ke zlepšení vyhlídek na rychlejší domácí růst, nebo budou riskovat postupný pád k pomalému růstu. Pokrok ve strukturálních reformách pomůže v průběhu času oddělit vítěze od poražených.

"Jako vždy, ani tento náš výhled není bez rizik. Hlavními riziky roku 2015 by mohly být tvrdý pád čínské ekonomiky, další geopolitické napětí, případně překvapivý růst inflace v USA, který by donutil Fed utáhnout otěže dříve, než se očekává. Propad čínské ekonomiky by znamenal další problémy s cenami komodit a ovlivnil by celosvětový růst, což by postihlo v různé míře rozvíjející se trhy. Také hrozba, že geopolitické problémy, například rusko-ukrajinský konflikt nebo napětí na Blízkém východě, budou pokračovat, se může v určitých regionech odrazit negativně," doplňuje Anna Stupnytska z Fidelity Solutions.

Zdroj: Fidelity

reklama
reklama