TOP fondy pro české investory na rok 2015

| redakce

Pravidelné investování je investiční strategie do každého tržního počasí. Podílové fondy jsou pro ni ideálním nástrojem. Někdy však pro investora může být obtížné se na trhu v nepřeberné nabídce zorientovat. Jaké konkrétní fondy oslovily naši redakci, případně je za své vlajkové lodě označili přímo přední čeští správci aktiv?

ISČS Top Stocks

Investičním cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na rozvinutých akciových trzích. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (stock picking). Vyšší koncentrace portfolia je daná tím, že portfolio fondu reprezentuje zpravidla kolem 25 různých investičních nápadů (jeden investiční nápad obvykle znamená investici do jedné vybrané akcie). V některých případech může být jeden investiční nápad reprezentován investicí do více akcií. Váha jednotlivých investičních nápadů zpravidla bývá přibližně stejná. Kromě akcií mohou být volné peněžní prostředky doplňkově investovány také do dluhopisů, pokladničních poukázek a bankovních vkladů. Výjimečně může být investováno i do cenných papírů vydávaných především indexovými fondy kolektivního investování.

ISČS - Top Stocks
ISČS - Top StocksZdroj: ISČS

Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST

Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotní péče, farmacie a biotechnologií. Jde o obory, které těží z demografických změn (stárnutí populace), což se projevuje ve stabilním růstu peněžních prostředků vynakládaných na zdravotní péči. Proto je také výkonnost fondu v průměru 15 % ročně za posledních pět let.

ČP Invest - fond farmacie a biotechnologie
ČP Invest - fond farmacie a biotechnologieZdroj: ČP Invest

Cornhill Management - WIOF India Performance Fund Fond

Indie má momentálně třetí největší ekonomiku světa vzhledem k paritě kupní síly s rostoucí a prosperující střední třídou, která pohání domácí spotřebu a pozitivní trendy v oblasti zaměstnanosti a demografického vývoje. Vzhledem k výsledkům nedávných voleb a ustanovení předsedy vlády Narendra Modi, známého svými pro-reformními záměry, se Indie stala velmi zajímavou investiční destinací. Fakticky už byl potenciál země uznán i mezinárodně, když mezinárodní ratingová agentura S&P zvýšila úvěrový rating Indie z negativního na stabilní jen několik měsíců po volbách.

Fond je spravován společností Reliance Wealth Management, která má silné zastoupení v Indii. Firma je součástí Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátním poskytovatelem investičních produktů institucím a investičním společnostem. Kvalitu fondu ocenila i renomovaná agentura pro hodnocení fondů v globálním měřítku Morningstar nejvyšším možným oceněním 5 hvězd.

Cornhill Management - WIOF India Performance Fund Fond
Cornhill Management - WIOF India Performance Fund FondZdroj: Cornhill Management

Parvest Equity World Low Volatility

Akciový fond z dílny BNP Paribas je navržen tak, aby mohl těžit z fenoménu známého jako "volatilní anomálie", který byl poprvé identifikován americkým ekonomem a průkopníkem investování Robertem Haugenem v roce 1969. Od té doby byl také podrobně dokumentován mnoha vědci. Navzdory tehdejšímu obecnému přesvědčení volatilní anomálie prokázala, že akcie s nízkou volatilitou mohou v dlouhodobém horizontu překonat akcie s volatilitou podstatně vyšší. Investováním do akcií, které jsou méně volatilní ve srovnání s tržním průměrem, se manažeři fondu snaží dosáhnout vyšších výnosů s výrazně menší mírou rizika.

BNP Paribas - Parvest Equity World Low Volatility
BNP Paribas - Parvest Equity World Low VolatilityZdroj: BNP Paribas

ČS nemovitostní fond

Cílem fondu z dílny REICO je stabilní zhodnocení vložených prostředků podílníků, které jsou investovány do dokončených a již pronajatých komerčních nemovitostí - administrativních budov, logistických parků a obchodních center. Fond se soustřeďuje na dokončené nemovitosti, které generují výnosy v podobě nájmu. Orientační hodnota nabývaných nemovitostí by měla být vyšší než 750 milionů korun. Fond nevyplácí dividendu, veškeré výnosy jsou reinvestovány.

ČS nemovitostní fond - výkonnost podílového listu
ČS nemovitostní fond - výkonnost podílového listu
ČS nemovitostní fond - informace
ČS nemovitostní fond - informace
  • 1
  • 2
reklama
reklama