Výhled energetiky na další čtvrtstoletí

| redakce

Svět, kterému dominují obnovitelné zdroje jako větrná a solární energie, hned tak nečekejte. Zemní plyn, ropa a uhlí budou nadále důležitými stavebními kameny energetického mixu v roce 2039. Tvrdí to nové studie BP a IEA.

BP: Projekce energetických zdrojů
BP: Projekce energetických zdrojů

BP odhaduje, že budou fosilní paliva stále představovat 81 % energetického trhu v roce 2035 ve srovnání s 86 % v roce 2012. Firma také předpokládá, že by se měl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů ze současných zhruba 2 % na 7 % do roku 2035. Podíl energie z hydroelektráren a jaderných elektráren by měl zůstat stejný. Obnovitelné zdroje předběhnou podle projekcí jadernou energii v roce 2025.

Podle aktuálních odhadů IEA (Mezinárodní energetické agentury) bude potřeba investovat zhruba 40 bilionů USD, aby byly uspokojeny energetické potřeby zejména rozvíjejících se trhů do roku 2035. Hlavními spotřebiteli energie budou Indie a Čína.

Největší podíl (23 bilionů USD) padne na těžbu, přepravu a zpracování fosilních paliv. Téměř 10 bilionů USD je potřeba na výrobu energie (v čísle je zahrnuto 6 bilionů USD u obnovitelných zdrojů a 1 bilion USD u jaderné energie). Dalších 7 bilionů USD spolkne oblast přepravy a distribuce.

Uhlí bude nadále součástí energetického mixu

Matt Rogers, který se specializuje na ropu, elektřinu a zemní plyn v McKinsey & Co., nedávno publikoval knihu Resource Revolution" v níž pojmenoval hrozby pro trh s uhlím vlivem růstu produkce zemního plynu a zvýšené regulace. Dodává ale, že v sektoru dochází k užitečným inovacím ve snaze učinit energetické uhlí čistším zdrojem. O klesajícím významu uhlí se mluví všude, téma ale podle Rogerse není zase tak "horké", jak může působit.

Rogers odhaduje, že v roce 2039 bude trh dynamickým mixem energie z uhlí, slunce, větru, zemního plynu, jádra i ropy, aniž by jeden ze zdrojů významněji dominoval. "Díky technologickému rozvoji napříč energetickým sektorem si budou zdroje navzájem konkurovat," píše.

Uhlí si udrží převahu především na mladých trzích. Hlavním zdrojem v následujících 25 letech by mělo být v Číně a Indii vzhledem k jejich bohatým zásobám uhlí a nízké konkurenci zemního plynu.

Využívání konvenčních zdrojů není dobrou zprávou pro životní prostředí

BP projektuje, že světové emise oxidu uhličitého vzrostou o 29 % do roku 2035 vlivem 41% celkového růstu světové energetické spotřeby (prakticky za celým růstem budou stát rozvíjející se trhy).

OSN varuje, že pokud se problém klimatických změn nebude řešit, zvýší se pravděpodobnost vážných a nevratných dopadů na ekosystémy i lidskou populaci.

Zdroj: CNBC

reklama
reklama