Inovace v Evropě: Jak která země uspěje ve světové hospodářské soutěži?

| redakce

EU Office České spořitelny v prosinci připravil Inovační barometr Erste Corporate Banking, tedy nástroj, který je vodítkem pro porovnání atraktivity všech 28 ekonomik EU z hlediska jejich inovačních schopností a budoucí konkurenceschopnosti. Aktuální fáze pokročilé globalizace totiž ukazuje, že pokud chtějí jednotlivé evropské ekonomiky ve stále silnější mezinárodní hospodářské soutěži dlouhodobě uspět, musejí se soustředit na inovace, výzkum a vývoj, informační společnost, znalostní ekonomiku a výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Jak je jejich snaha úspěšná, měří právě tento barometr. Inovační barometr Erste Corporate Banking se skládá z devíti statistik, které determinují inovační potenciál, konkurenceschopnost a budoucí prosperitu země. Důležitou součástí inovačního barometru je i dynamický rozměr – na základě jeho výsledků se dá posoudit, zda se inovační potenciál v dané zemi vyvíjel pozitivním způsobem, nebo naopak převažovaly negativní aspekty. Pro tyto účely byl index dopočítán zpětně až do roku 2010. Barometr tak není jen jednorázová analýza, bude každoročně obnovován v reakci na měnící se klíčové charakteristiky.

Pro lepší rozlišení si jednotlivé stránky stáhněte nebo otevřete v novém okně či záložce prohlížeče.

Erste inovační barometr prosinec 2014 - 1
Erste inovační barometr prosinec 2014 - 2
Erste inovační barometr prosinec 2014 - 3
Erste inovační barometr prosinec 2014 - 4
Erste inovační barometr prosinec 2014 - 5
Erste inovační barometr prosinec 2014 - 6
Erste inovační barometr prosinec 2014 - 7

Zdroj: Erste Corporate Banking

reklama
reklama