Jsou dluhopisy skutečně bezpečnější než akcie?

| redakce

Všeobecně se mezi investory traduje, že jsou vládní dluhopisy méně volatilní než akcie. Záleží ale pouze na úhlu pohledu. Analýza naznačuje, že příjmové toky z akcií mohou být nakonec ve srovnání s vládními dluhopisy méně volatilní.

Platí, že čím méně jste citliví na cenovou volatilitu, tím atraktivnější výnos z akcií můžete získat. Dlouhodobě vykazují světové akcie roční volatilitu kolem 17 % oproti 8 % v případě vládních dluhopisů. Analýza London Business School zkoumala tento jev na datech z let 1900 až 2000. Podle tohoto ukazatele by byly akcie jasně rizikovější než dluhopisy.

Obrázek je ale naprosto odlišný při pohledu na reálné výnosy, to znamená očištěno o inflaci (zejména když přistoupíte k dekompozici reálného výnosu akcií na dvě složky - příspěvek plynoucí z kapitálového zhodnocení a příspěvek z dividend).

Analýza naznačuje, že ceny akcií (kapitálové zhodnocení) byly během 10letého období držby vcelku volatilní. Dividendové výnosy, i když čas od času také klesaly, byly naproti tomu stabilnější.

Akciová volatilita (dividendové výnosy jsou relativně stabilní)
Akciová volatilita (dividendové výnosy jsou relativně stabilní)Zdroj: AllianceBernstein

Porovnání reálných výnosů dluhopisů během stejného období s dividendovými výnosy z akcií je také zajímavé. Dluhopisům se velmi dobře dařilo v 80. a 90. letech (a také v posledních několika letech), kdy úroky a inflace klesaly. Nicméně během desetiletí, v nichž inflace a úrokové míry rostly, zaznamenávaly horší výkon. Reálné výnosy z dividend byly naproti tomu pozitivní v každé dekádě. Sečteno a podtrženo, akcie nakonec nepůsobily tak "riskantně".

Dividendové příjmy vs. dluhopisy: Ochrana kupní síly
Dividendové příjmy vs. dluhopisy: Ochrana kupní sílyZdroj: AllianceBernstein

Většina investorů drží aktiva jako protiváhu k závazkům. Závazky bývají často ve formě sérií inflačně vázaných plateb prováděných během následujících let. Mít reálné příjmové toky, které lze spárovat s těmito očekávanými platbami, je základ zdravého financování. I pro investory, kteří nemají vysloveně potřebu spojovat příjmy se závazky, dávají stabilní toky reálných příjmů smysl ve světě volatility. Všeobecné vnímání, že jsou akcie kolísavější než dluhopisy, tak mnohdy vytváří zbytečnou bariéru pro investory, kteří by mohli akcie využít jako spolehlivý zdroj příjmů.

Akcie jsou nejvhodnější volbou pro investory s dlouhodobými cíli. S největší pravděpodobností akcie během času zhodnotí, volatilita ale znamená, že hodnota počáteční investice bude fluktuovat.

Investor se ale nemusí omezit jen na volbu "buď, a nebo" (expozici buď v akciích, nebo dluhopisech). Vyplatí se držet trochu od obojího. Příjmové toky mezi akciemi a dluhopisy nejsou perfektně korelované. Například procentní výnos z indexu Barclays Global Treasuries vykazuje od roku 2001 negativní korelaci (–0,6) s procentním výnosem indexu MSCI World. Kombinováním příjmových toků z různých tříd aktiv tak mohou investoři dosáhnout konzistentního příjmu i jeho dalšího růstu.

Zdroj: AllianceBernstein

reklama
reklama